Siirry sisältöön
Lapsi ylittää suojatietä koulun edustalla.

Liikenneturvallisuusviikko

Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään taas 11.-15.9.2023.

Tämän vuoden liikenneturvallisuusviikon teemana on turvalliset koulumatkat.

Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen kaikilla kouluasteilla ottamaan syksyn teemaviikon aikana liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn.

Viikolla 37, eli 11.-15.9.2023 vietettävän liikenneturvallisuusviikon turvalliset koulumatkat -teeman avulla halutaan nostaa esiin turvallista liikkumista monesta eri näkökulmasta:

  • Koulumatkat tulee turvata jokaisena koulupäivänä: koulumatkat koskettavat valtavan suurta osaa yhteiskunnasta, niin pienempiä kuin suurempia. Koulumatkoja suoritetaan erilaisilla kulkumuodoilla, eroavaisissa olosuhteissa sekä ympäristöissä ympäri vuoden. Kaikkia matkoja yhdistää kuitenkin tarve suorittaa matka turvallisesti loppuun saakka.
  • Minkälaisia tilanteita matkalle mahtuu? Miten minä toimin matkallani? Liikenneturvallisuusviikon aikana nostetaan esiin arjessa tekemiämme valintoja ja niiden turvallisuusvaikutuksia. Viikon aikana nostetaan esiin esimerkiksi kännykän käytöstä johtuvan tarkkaamattomuuden vaikutuksia sekä matkustajien vaikutuksia turvalliselle matkanteolle.
  • Näe koululainen liikenteessä: Liikenneturvallisuusviikolla muistutetaan myös kaikkia aikuisia huomioimaan erityisesti koululaiset liikenteessä. Huomiota kiinnitetään myös saattoliikenteen turvallisuuteen ja siihen, miten aktiivisia koulumatkoja voisi tukea.   

Lasten ja nuorten osallisuus on tärkeää liikennekasvatuksen toteuttamisessa, sillä liikennekasvatus on vaikuttavinta silloin, kun siinä huomioidaan lasten ja nuorten oma lähiympäristö ja kokemukset. Liikenneturvallisuusviikon suunnittelussa ja toteuttamisessa on heti alkuvaiheesta alkaen hyvä miettiä, miten oppilaiden osallisuus sekä omien kokemusten ja ideoiden huomioiminen tehdään mahdolliseksi. Myös yhteistyö koulun ja kodin sekä muiden lasten ja nuorten arjessa lähellä toimivien aikuisten välillä korostuu. 

Virtuaaliset oppitunnit yläkoululle ja toiselle asteelle

Liikenneturva järjestää jo perinteeksi muodostuneen virtuaalisen oppitunnin osana valtakunnallisen liikenneturvallisuusviikon ohjelmaa tiistaina 12.9.2023. Tänäkin vuonna oppitunteja järjestetään kaksi, erikseen yläkouluille sekä toiselle asteelle suunnattuina. Oppituntien teemoina ovat erilaiset liikkumisvälineet, liikenteen säännöt sekä kuljettajan ajokunto.

Oppitunnit koostuvat Liikenneturvan asiantuntijoiden sekä heidän vierailijoidensa keskusteluista, jotka avaavat liikennesääntöihin, erilaisiin kulkupeleihin sekä päihteisiin liittyviä näkökulmia ja tuovat esiin keinoja turvallisten valintojen tekemiseen.

Oppituntien lopuksi ohjelmassa on ”Kaverin puolesta kysyn” -osio, jossa Liikenneturvan asiantuntijat vastaavat nuorilta kerättyihin kysymyksiin turvallisesta liikkumisesta.

Oppitunti sopii hyvin osaksi esimerkiksi terveystiedon ja psykologian opetusta.

Vuoden 2022 oppituntien tallenteet ovat nyt katsottavissa!

Materiaalit liikennekasvatuksen tueksi

Liikenneturvallisuusviikon yhteydessä nostamme erityisesti turvallisiin koulumatkoihin liittyviä opetusmateriaalejamme.

Alkuopetus, vuosiluokat 1-2

Perusopetus, vuosiluokat 3-6

Yläkoulu

2. aste

Huoltajat

Lisää materiaaleja löydät opetusmateriaalit-sivultamme

Jaa viikon tunnelmia sosiaalisessa mediassa

Vietetäänkö koulussanne Liikenneturvallisuusviikkoa? Laita tunnelmakuva sosiaaliseen mediaan tunnisteella #Liikenneturvallisuusviikko ja merkitsemällä julkaisuun @Liikenneturva – näin jaat kivoja liikennekasvatushetkiä muidenkin nähtäväksi.