Siirry sisältöön
Nuori pyöräilee kypärä päässä

Liikenneturvallisuusviikko

Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään taas 13.-17.9.2021.

Tämän vuoden liikenneturvallisuusviikon teemana on ”Näe ja näy”

Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen kaikilla kouluasteilla ottamaan syksyn teemaviikon aikana liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn.

Viikolla 37, eli 13.-17.9.2021 vietettävän liikenneturvallisuusviikon teemana on ”Näe ja näy”.;Teeman avulla halutaan nostaa esiin turvallista liikkumista monesta eri näkökulmasta:

  • Näy pimeässä: Iltojen ja aamujen pimetessä on tärkeä huolehtia siitä, että tulee nähdyksi. Liikenneturvallisuusviikolla käsitellään hämärän aikaan ja pimeällä liikkumista, heijastimen käyttöä sekä pyörän valojen merkitystä.  
  • Näe ympäristösi – ole tarkkaavainen: Tarkkaavaisuus on yksi turvallisen liikkujan tärkeimmistä taidoista. Puhelimen käyttö liikenteessä vaikuttaa kykyyn tehdä havaintoja ja liikkua turvallisesti. Liikenneturvallisuusviikolla käsitellään puhelimen käyttämistä liikenteessä sekä tarkkaamattomuuden vaikutuksia turvallisuuteen. 
  • Näe koululainen liikenteessä: Liikenneturvallisuusviikolla muistutetaan myös kaikkia aikuisia huomioimaan erityisesti koululaiset liikenteessä. Huomiota kiinnitetään myös saattoliikenteen turvallisuuteen ja siihen, miten aktiivisia koulumatkoja voisi tukea.   

Lasten ja nuorten osallisuus on tärkeää liikennekasvatuksen toteuttamisessa, sillä liikennekasvatus on vaikuttavinta silloin, kun siinä huomioidaan lasten ja nuorten oma lähiympäristö ja kokemukset. Liikenneturvallisuusviikon suunnittelussa ja toteuttamisessa on heti alkuvaiheesta alkaen hyvä miettiä, miten oppilaiden osallisuus sekä omien kokemusten ja ideoiden huomioiminen tehdään mahdolliseksi. Myös yhteistyö koulun ja kodin sekä muiden lasten ja nuorten arjessa lähellä toimivien aikuisten välillä korostuu. 

Virtuaalinen oppitunti 14.9.2021

Liikenneturva järjestää jo perinteeksi muodostuneen virtuaalisen oppitunnin osana valtakunnallisen liikenneturvallisuusviikon ohjelmaa tiistaina 14.9.2021. Tänä vuonna oppitunteja järjestetään kaksi, erikseen yläkouluille sekä toiselle asteelle suunnattuina. Oppituntien teemoina ovat erilaiset liikkumisvälineet, liikenteen säännöt sekä kuljettajan ajokunto.

Oppitunnit koostuvat Liikenneturvan asiantuntijoiden sekä heidän vierailijoidensa keskusteluista, jotka avaavat liikennesääntöihin, erilaisiin kulkupeleihin sekä päihteisiin liittyviä näkökulmia ja tuovat esiin keinoja turvallisten valintojen tekemiseen.

Oppituntien lopuksi ohjelmassa on ”Kaverin puolesta kysyn” -osio, jossa Liikenneturvan asiantuntijat vastaavat nuorilta kerättyihin kysymyksiin turvallisesta liikkumisesta.

Oppitunti sopii hyvin osaksi esimerkiksi terveystiedon ja psykologian opetusta.

Liikenneturvallisuusviikon materiaalit

Näiltä sivuilta löydät sekä uudet vuoden 2021 materiaalit että jo vuonna 2020 käytössä olleet saman teeman materiaalit.

Jaa viikon tunnelmia sosiaalisessa mediassa

Vietetäänkö koulussanne Liikenneturvallisuusviikkoa? Laita tunnelmakuva sosiaaliseen mediaan tunnisteella #Liikenneturvallisuusviikko ja merkitsemällä julkaisuun @Liikenneturva – näin jaat kivoja liikennekasvatushetkiä muidenkin nähtäväksi.