Siirry sisältöön
Lapsi ylittää suojatien kuljettajan antaessa tietä.
Värityskuvia liikennemerkeistä

Lasten on tärkeä oppia tunnistamaan oman liikkumisensa kannalta oleellisimmat liikennemerkit ja niiden merkitykset.

Liikennemerkit ja -säännöt lisäävät liikenteen turvallisuutta, koska niiden avulla osaamme liikkua sääntöjen mukaisesti ja ennakoida muiden käytöstä.

Tavoite
  • Opettaa lapset tunnistamaan oman liikkumisensa kannalta oleellisimmat liikennemerkit.
  • Opettaa lapsille, mitä liikennemerkit tarkoittavat.
  • Kasvattaa lasten itsenäisen liikkumisen valmiuksia.
  • Innostaa lapsia havainnoimaan liikennemerkkejä omassa lähiympäristössään.
Nämä tarvitset
  • Värityskuvat
  • Värikyniä

Ennakkovalmistelut

Tulosta värityskuvat lapsille.

Huom! Liitteen ensimmäinen sivu on opettajan sivu, jossa kerrotaan liikennemerkin merkitys. Opettajan sivulla on myös värillinen mallikuva liikennemerkistä. Liitteen toinen sivu on lapsen sivu, jossa on värityskuva sekä värillinen mallikuva liikennemerkistä. Huomioi tämä kun tulostat värityskuvia.

Tehtävän toteutus

Anna lapsille värityskuva väritettäväksi ja kysy lapsilta, tietävätkö he, mitä liikennemerkki tarkoittaa. Opettajan sivulla kerrotaan kunkin liikennemerkin merkitys.

Kysy lapsilta lisäksi seuraavat kysymykset:


Minkä takia liikennemerkkejä on?

Liikennemerkit ja säännöt ohjaavat liikenteessä kulkijoita ja lisäävät liikenteen turvallisuutta. Ne auttavat ihmisiä toimimaan liikenteessä liikennesääntöjen mukaisesti. Kun kaikki liikkuvat samojen liikennesääntöjen mukaan, on toisten käyttäytymistä helpompi ennakoida.


Missä liikennemerkkejä käytetään?

Liikennemerkkejä käytetään liikenteessä: suojateillä, jalkakäytävillä, pyöräteillä, ajoradoilla, risteyksissä ja parkkipaikoilla.


Ketä liikennemerkit koskevat?

Liikennemerkit koskettavat kaikkia tiellä liikkujia. Ne auttavat meitä kulkemaan liikenteessä oikein. Lisäksi liikennemerkit auttavat ennakoimaan sitä, miten muut liikenteessä toimivat.

Loppukeskustelu

Värittämisen jälkeen on hyvä vielä kerrata, mitä liikennemerkki tarkoitti. Liikennemerkkiä ja sen merkitystä kannattaa kerrata myös silloin, kun liikut ryhmän kanssa liikenteessä.  Näin asia jää parhaiten lasten mieliin.

Lapsille voi lisäksi antaa tehtäväksi liikennemerkin bongaushaasteen: Kuinka monta kertaa päivän/ viikon aikana lapsi bongaa kyseisen liikennemerkin? Tehtävää antaessa kannattaa sopia, voiko saman liikennemerkin bongata yhden vai useamman kerran.