Siirry sisältöön
Anna tietä suojatiellä.

Aja oikein – sähköpotkulaudallakin

Liikennesäännöt koskevat myös sähköpotkulautailijaa. Kun sähköpotkulaudan rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 km/h, sähköpotkulaudoilla* kuljetaan samoilla liikennesäännöillä ja väylillä kuin polkupyörällä – ei siis jalkakäytävillä. Nopeuden sovittaminen tilanteeseen, päihteettömyys ja muiden huomiointi ovat turvallisen sähköpotkulautailun kulmakiviä. Aja oikein – sähköpotkulaudallakin.

Aja oikein: 10 kohtaa turvallisempaan sähköpotkulautailuun

1. Sähköpotkulaudalla kuljetaan pyöräväylillä – ei jalkakäytävillä.

Sähköpotkulaudoilla ajetaan pyöräilyväylillä: pyörätiellä, -kaistalla tai -kadulla. Jos pyöräväylää ei ole, niin sähköpotkulaudalla kuljetaan ajoradan reunassa. Sähköpotkulaudalla ei saa ajaa jalkakäytävillä.

Pyörätiet on aina merkitty pyörätien liikennemerkillä. Jos liikennemerkkiä ei ole, kyseessä on jalkakäytävä. Huomaa, että yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä jalankulkijoita voi kulkea kummassa reunassa tahansa.

Sähköpotkulaudalla kuljetaan oikeassa reunassa ja edellä kulkeva ohitetaan vasemmalta.

Sähköpotkulaudalla saa ajaa kävely- ja pihakadulla, mutta jalankulkijalle on annettava esteetön kulku. Nopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi, eikä se saa ylittää 20 km/h.

Huomioi myös, että pyörätie voi olla yksisuuntainen. Yksisuuntaista pyörätietä ei saa ajaa vastakarvaan.

2. Huomioi muut liikkujat.

Sähköpotkulaudalla ajavaa koskevat samat varovaisuus- ja ennakointivelvoitteet kuin kaikkia tienkäyttäjiä. Jalankulkijalle tulee antaa turvallinen tila tiellä. Esimerkiksi ohitustilanteessa laitteiden nopeus ja äänettömyys saattavat yllättää edessä kulkevan. Varoita ohituksesta soittamalla kelloa hyvissä ajoin. Huomaa, että kellon kilauttelu ei kuitenkaan vapauta velvollisuudesta varoa toisia liikkujia.

3. Vähennä vauhtia.

Sähköpotkulauta kulkee jopa 25 km tuntivauhtia. Suurimman mahdollisen nopeuden ajaminen ei kaupungissa ole usein mahdollista. Sovita nopeus ympäristön ja muiden kulkijoiden vauhtiin. Ennakoiva ajotapa lisää myös sähköpotkulautailijan turvallisuutta ja vähentää riskiä kaatua tai joutua onnettomuuteen.

Sen lisäksi, että sähköpotkulaudalla ajaminen vaatii kykyä havainnoida ja arvioida liikennetilanteita sekä reagoida niihin, vaatii ajaminen myös hyvää tasapainoa. Sähköpotkulaudassa on pienet pyörät, todella herkkä ohjaus ja heikko tai olematon jousitus, joten tien pinnan epätasaisuudet voivat kovassa vauhdissa olla kohtalokkaita.

4. Pysähdy punaisiin ja hidasta risteyksiin.

Sähköpotkulaudalla noudatetaan samoja liikennemerkkejä ja liikennevaloja kuin polkupyörälläkin ajaessa.

Osoita selkeästi aikeesi risteyksissä. Muista näyttää suuntamerkkiä, kun olet kääntymässä. Jos sähköpotkulaudassa ei ole vilkkua, näytä suuntamerkki kädellä.

5. Anna tietä suojatiellä.

Muista, että sähköpotkulaudalla sinun tulee antaa tietä suojatietä ylittävälle jalankulkijalle.

Sähköpotkulaudalla saa ylittää tien suojatietä pitkin ajaen, mutta sähköpotkulautailijan tulee väistää ajoradan liikennettä, ellei auto ole kääntymässä tai tule väistämisvelvollisuutta osoittavan liikennemerkin takaa tai pihasta.

Huomioi väistämissäännöt myös ajoradalla ajaessasi tai pyöräväylien risteyksissä. Jos ei liikennemerkeillä ole muuta osoitettu, niin väistä oikealta tulevaa. Opettele tai kertaa muutkin väistämissäännöt esimerkiksi Liikenneturvan Jalan ja pyöräillen -oppaasta (Avautuu uuteen ikkunaan).

6. Aja vain selvin päin.

Jos suunnitteilla on kostea ilta kaupungilla, mieti etukäteen kulku kotiin, ettet lankea houkutukseen tarttua sähköpotkulautaan. Moni kaatuminen tai muu sähköpotkulautailutapaturma johtuu alkoholin myötävaikutuksesta. Ota huomioon, että humalassa sähköpotkulautailija voi myös syyllistyä nk. tankojuoppouteen (RL 23 luku 9§) ja onnettomuuden sattuessa voit olla korvausvelvollinen.

7. Pysäköi fiksusti.

Sähköpotkulautaa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä. Sähköpotkulaudan saa pysäköidä myös jalkakäytävälle tai pyörätielle, mutta sielläkään se ei saa olla haitaksi. Älä siis jätä lautaa niin, että siihen voi kompastua tai törmätä, tästä on haittaa erityisesti näkövammaisille.

8. Pysähdy käyttämään kännykkää.

Esimerkiksi ajon aikainen kuvaaminen kännykällä voi aiheuttaa huomion siirtymistä liikenteestä.

9. Sähköpotkulaudalla ei saa kuljettaa matkustajia.

Sähköpotkulauta on suunniteltu yhdelle henkilölle, eikä siinä ole matkustajapaikkoja.

10. Käytä kypärää – muista pimeällä myös valot.

Kypärä suojaa päätä mahdollisessa kaatumisessa.

Käytä valoja hämärässä ja pimeässä Sähköpotkulaudassa on käytettävä valoja hämärällä ja pimeässä: eteenpäin vaaleaa valoa ja taaksepäin punaista.