Siirry sisältöön
Nuoria nuoren kuljettajan kyydissä.
Video ryhmäpaineesta ja keskusteluohjeet

Video ryhmäpaineesta toimii avauksena keskustelulle, jossa pohditaan kaveriporukan vaikutusta omaan liikennekäyttäytymiseen. Keskustelkaa myös siitä, miten voi itse vaikuttaa kavereiden toimintaan liikenteessä.

Tavoite

Nuori ymmärtää mistä ryhmäpaineessa ja joukkoharhassa on kyse ja osaa yhdistää ilmiöt omaan arkeensa.

Nuori löytää ratkaisuja, joita voi hän voi käyttää ryhmäpaineisessa tilanteessa.

Nämä tarvitset
  • Mahdollisuus näyttää videoita Liikenneturvan YouTube-kanavalta (sisältäen myös äänet)

Ohjeita toteutukseen:

Aloita näyttämällä piirrosvideon keskustelun alustukseksi.

Avaa keskusteluosuus käymällä läpi mitä videolla tapahtui. Oppilaat voivat keskustella ensin pareittain tai pienemmissä ryhmissä ja sitten voitte jakaa ajatuksia isommassa ryhmässä.

Keskustelussa on hyvä käsitellä seuraavia teemoja: ryhmäpaine, joukkoharha, turvavyön käyttö.

Ryhmäpaine

Kertoja hihkuu takapenkillä muiden mukana, vaikka toteaa nähneensä uutisissa millaisia ikäviä seurauksia hurjastelulla voi olla. Miten ja miksi ryhmäpaine toimii? Millaisia esimerkkejä keksitte positiivisesta ryhmäpaineesta? Entä negatiivisesta?

Ryhmäpaine ja joukkoon kuulumisen tarve voivat saada ihmisen toimimaan vastoin omia periaatteitaan. Henkilö voi muuttaa käytöstään, arvojaan tai asenteitaan, jotta ne vastaisivat paremmin ryhmän odotuksiin. Ryhmäpaine voi olla positiivista tai negatiivista. Positiivinen ryhmäpaine voi olla esimerkiksi kannustamista ja rohkaisemista johonkin hyvään asiaan. Esimerkiksi kaverit voivat rohkaista hakemaan kesätyöpaikkaa, johon nuori ei koe olevansa tarpeeksi pätevä. Negatiivinen ryhmäpaine on painostamista tekemään asioita, joita toinen ei halua tehdä tai ei tekisi yksin. Kaverit voivat esimerkiksi painostaa kokeilemaan tupakanpolttoa tai keulimaan mopolla.

Joukkoharha

Kertoja pohtii, onko hän nössö, jos hän mainitsee kuljettajan ajotyylistä. Hän mahdollisesti olettaa, että muut eivät koe ajotyyliä ongelmalliseksi, koska he eivät sano mitään. Tilanteessa on mahdollisuus joukkoharhaan, ehkä kaikki pohtivat, että vauhtia olisi syytä hidastaa. He eivät kuitenkaan tohdi huomauttaa asiasta, koska uskovat muiden olevan eri mieltä.

Joukkoharhassa on kyse siitä, että ryhmän jäsenillä on jonkinlainen harhakuvitelma todellisuudesta. Klassinen esimerkki joukkoharhasta on tilanne, jossa henkilö makaa maassa ja kaikki olettavat hänen olevan kunnossa, koska kukaan muukaan ei reagoi tilanteeseen. Samalla tavalla nuori voi ajatella, että kukaan muu ryhmässä ei pidä turvavyön käyttämistä tärkeänä, koska he eivät kiinnitä turvavyötä. Muut voivat sisäisesti paheksua turvavyön käyttämättömyyttä, mutta jos he eivät tuo sitä esille syntyy joukkoharha siitä, että kaikki uskovat turvavyön käyttämättömyyden olevan yleisesti hyväksytty ryhmän normi.

Turvavyön käyttö

Miten nuorten turvavyön käyttö muuttuu videon edetessä? Miksi turvavyöt eivät ole kiinni heti alkumatkasta? Miksi turvavyön käyttö on todella tärkeää?

Muuta pohdittavaa

Olisiko videon tilanne sujunut eri tavalla, jos ajotyylistä huomauttava kaveri olisi ollut poika? Entä jos kuski olisi tyttö, vaikuttaisiko se asiaan? Miksi tilanne olisi erilainen tai miksi ei?

Loppukeskustelu

Kun videon tapahtumat on käyty läpi, on aika siirtyä pohtimaan aihetta omakohtaisesti.
Nuoret voivat pohtia esimerkiksi:

  • Voisiko vastaavanlainen tilanne sattua minulle? Miksi? Miksi ei?
  • Millaisissa tilanteissa olet kokenut positiivista ja negatiivista ryhmäpainetta tai joukkoharhaa?
  • Miten niissä tilanteissa toimit? Mitä tapahtui?
  • Miten voisit toimia jatkossa vastaavissa tilanteissa?
  • Miten kaverille voi sanoa, jos toisen käytös huolestuttaa? (esim. jos ajetaan ylinopeutta)

On hyvä myös pohtia miten toimia tilanteessa, jossa ei ole kaveriporukan tukea. Esimerkiksi: Miten toimit, jos olet kaverin kyydissä yksin ja haluat huomauttaa ylinopeudesta? Yksi hyvä tapa on lähestyä asiaa kertomalla kaverille välittäväsi hänestä. Et halua menettää häntä, joten ajettaisiinko vähän hiljempaa, jotta päästään turvallisesti perille. 

Käsitelkää esimerkkejä sekä positiivisesta että negatiivisesta ryhmäpaineesta. Nuorten on hyvä tiedostaa miten ryhmä voi vaikuttaa negatiivisesti käytökseen. Lisäksi heidän on tärkeää ymmärtää, että kaveriporukka voi vaikuttaa usein yksilöiden toimintaa myös positiivisesti. Jokaisen sanoilla ja teoilla on merkitystä, ja yksilöt voivat vaikuttaa siihen syntyykö ryhmässä positiivista vai negatiivista ryhmäpainetta.

Video toimii alustuksena myös kirjoitustehtäville

Voit hyödyntää videota myös alustuksena erilaisille kirjoitustehtäville. Videolla nuoret näkevät pienen hetken nuorten ajanvietosta. Kirjoitustehtävässä he voivat pohtia mitä tarinassa tapahtui ennen videon alku ja sen jälkeen. Miten eri henkilöt olisivat voineet vaikuttaa matkan turvallisuuteen ennen tapahtumien alkua? Entä miten he voisivat varmistaa tapahtuneen jälkeen, ettei vastaavaa tapahdu uudelleen? Nuoret voivat pohtia myös omia kokemuksiaan ryhmäpaineesta ja joukkoharhasta.