Siirry sisältöön
Nuoria autossa
Nuorten liikennekasvatus – Keinoja ja kanavia tavoittamiseen

Nuorten liikenneasenteisiin ja -käyttäytymiseen voidaan käyttää erilaisia keinoja ja lähestymistapoja: tietoa ja tosiasioita, omakohtaista kokemista ja tunteisiin vetoamista. Nuorten oma osallisuus ja hyväksyntä liikenneturvallisuustyöhön edesauttaa siinä onnistumista.

Perhe, koulu ja autokoulut tärkeässä roolissa

Perheen tuella sekä koulujen ja autokoulujen liikennekasvatuksella on tärkeä rooli nuoren turvallisen ajotavan ja vastuullisen asenteen edistämisessä. Nuoret eivät kaikki ole samanlaisia, mutta tutkimusten mukaan nuoret kuuntelevat parhaiten vertaisiaan. Nuorten huolehtiminen toinen toistensa turvallisuudesta onkin kannustamisen arvoinen asia.

Liikennekasvatusmenetelmistä nuoria kiinnostavat erityisesti pehmeät eli ihmiseen luottavat ja motivointiin pyrkivät keinot. Rangaistuksia ja valvontaan perustuvia kovia keinoja ei koeta yhtä tehokkaiksi. Nuoret pitävät kiinnostavina ja vaikuttavina liikennekasvatusmuotoina etenkin autokoulua sekä liikenneonnettomuudessa loukkaantuneen nuoren kertomusta omasta onnettomuudestaan.

Nuorten käyttäytymiselle tyypillistä on impulsiivisuus, heikko päätöksenteko ja ennakoinnin vähäisyys aikuisiin verrattuna. Impulssien ja tunteiden säätely on vasta kehittymässä ja nuori voi ottaa turhia riskejä. Nuori ei välttämättä osaa ajatella, mitä seurauksia omista teoista voi olla. Kehittymättömyys oman toiminnan suunnittelussa näkyy monin tavoin verrattaessa nuoria (14 v.) ja aikuisia (25 v.).

Liikenneturvalta aineistoja ja perehdytystä

Liikenneturva tuottaa monipuolista ohje- sekä oppimateriaalia ja perehdyttää vanhempia, ohjaajia ja opettajia nuorten liikennekasvatukseen. Vanhempien ja vertaisten lisäksi tärkeimpiä nuoriin vaikuttamisen kanavia ovat

  • toisen asteen oppilaitokset
  • harrastus- ja muut nuorisojärjestöt sekä nuorisotoimi
  • puolustusvoimat.

Harrastus- ja muut nuorisojärjestöt sekä nuorisotoimi

Monissa urheiluseuroissa ja -joukkueissa käydään pelisääntökeskusteluja, joiden yhtenä aiheena on, miten välttämätön liikkuminen harjoituksiin ja kilpailuihin toteutetaan mahdollisimman turvallisesti. Tavoitteena on saada harrastusmatkojen turvallisuus kiinteäksi osaksi nuoriso- ja urheilujärjestöjen omaa toimintaa. 

Punainen liitu

Punainen Liitu -tilaisuudella pyritään vaikuttamaan nuorten liikennekäyttäytymiseen. Esityksessä on tunteita herättävää sisältöä, joten asioiden ja tunnetilojen purku on tarpeen. Kokemuksiaan ovat kertomassa esimerkiksi pelastuslaitoksen, poliisin tai terveydenhuollon työntekijät tai onnettomuuteen joutunut nuori tai hänen omaisensa. Tilaisuus järjestetään esimerkiksi toisen asteen oppilaitoksissa pelastuslaitoksen, poliisin ja Liikenneturvan yhteistyönä. 

Punainen Liitu -tapahtuma koostuu kahdesta osasta. Tilaisuudessa vuorottelevat videotarina todellisesta liikenneonnettomuudesta ja eri ihmisten omakohtaiset kokemukset mieleenpainuvimmasta liikenneonnettomuudesta. Kokemuksiaan ovat kertomassa esimerkiksi pelastuslaitoksen, poliisin tai terveydenhuollon työntekijät tai onnettomuuteen joutunut nuori tai hänen omaisensa.

Esityksen jälkeen opettaja käsittelee luokkansa kanssa oppilaiden tuntemuksia kokemastaan. On havaittu, että erilaisten kampanjoiden ja liikenneturvallisuusesitysten tehoa pystytään parantamaan, kun nähtyä ja koettua käsitellään jälkikäteen pienemmissä ryhmissä. Keskeisenä ajatuksena on pohtia nähtyä ja koettua oman itsensä näkökulmasta. Punainen Liitu -esityksessä on tunteita herättävää sisältöä, joten asioiden ja tunnetilojen purku on tarpeen.

Opettajille on laadittu ohjeistus, jonka avulla luokan kanssa käytävä keskustelu voidaan toteuttaa. Keskiössä ovat oppilaiden tuntemukset, kokemukset ja keinojen miettiminen riskitilanteista selviämiseksi.

Tilaisuus järjestetään pelastuslaitoksen, poliisin ja Liikenneturvan yhteistyönä. Ole yhteydessä oman alueesi pelastuslaitokseen tai Liikenneturvan toimipisteeseen.

Särmänä liikenteessä -koulutus yhdessä puolustusvoimien kanssa

Nuorten miesten ikäluokka on yksi liikenteen riskiryhmistä. Puolustusvoimien kautta toteutettavan Särmänä liikenteessä -koulutuksen avulla tavoitetaan merkittävä osa nuorista miehistä.

Särmänä liikenteessä -koulutuksen tavoitteena on herättää keskustelua varusmiesten omaan liikkumiseen liittyvistä riskeistä. Samalla vahvistetaan turvallisia toimintamalleja. Kohderyhmänä ovat kaikki varusmiespalveluksen suorittavat sekä heidän omaisensa ja lähipiirinsä.

Koulutukseen kuuluu video ja ryhmäkeskustelu. Koulutuksen tavoitteena on saada nuoret pohtimaan, miten vakavia seurauksia pienilläkin virheratkaisuilla voi olla ja miten nuoret voivat omilla valinnoillaan välttää liikenneonnettomuuksiin joutumista. Koulutuksessa korostetaan konkreettisia selviytymiskeinoja, kuten

  • turvavyön käyttöä
  • päihteettömyyttä
  • kovien nopeuksien vähentämistä
  • näyttämisen tarpeen hillitsemistä
  • kannustetaan huolehtimaan kavereista: ei yllytetä, eikä lähdetä päihtyneen kyytiin sekä
  • kannustetaan väsyneenä ajamisen sijaan käyttämään julkista liikennettä.

Ryhmäkeskusteluissa käydään läpi varusmiesten omaan liikkumiseen liittyviä riskejä ja vahvistetaan niitä välttävää toimintaa. Ryhmäkeskustelujen tarkoituksena on löytää yhdessä pohtimalla mahdollisimman turvallisia ratkaisuja esiintyviin puutteisiin tai ongelmiin.

Sotilaskodeissa koulutuksen teemoja tuetaan pöytäliinoilla, pöytäständeillä ja julisteilla.

Liikenneturvallisuusaiheinen pakopeli

Liikenneturva on yhdessä Nuorten Akatemian (Avautuu uuteen ikkunaan) kanssa kehittänyt nuorille suunnatun pedagogisen pakopelin. Tutkintaryhmä – pakopeli liikenneturvallisuudesta edistää nuorten turvallista liikennekäyttäytymistä toiminnallisella ja vuorovaikutteisella tavalla.

Pakopeli on elämyksellinen ryhmäpeli, jossa ratkotaan pelin taustatarinan siivittämänä loogisia pulmanratkontatehtäviä. Pakopelissä yhdistyvät ryhmätyö- ja ongelmanratkaisutaitojen hyödyntäminen sekä pelillisyys. Nuoret pääsevät kokemuksellisen oppimisen menetelmän avulla syventymään aiheeseen eli turvallisen liikkumisen eri osa-alueisiin.

Pakopelikonseptiin kuuluu olennaisena osana ja jokaisen pelin jälkeen aikuisen johdolla käytävä purkukeskustelu. Siinä nuorten kanssa keskustellaan pelin herättämistä ajatuksista ja oivalluksista sekä liikennekäyttäytymisen riskeistä ja valinnoista.

Pakopeli liikenneturvallisuudesta on suunnattu toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille ja sen suunnittelussa on ollut mukana asiantuntijoiden lisäksi myös nuoria itse. Toimintamalli on rakennettu siten, että pakopeli toteutetaan kouluvierailuna ja pystytetään oppilaitoksen omaan luokkatilaan. Pelin tulevat ohjaamaan Nuorten Akatemian perehdyttämät Liikenneturvan työntekijät ja kouluttajat.