Siirry sisältöön

Tutkimukset

Liikenneturva tuottaa tietoa tieliikenteen turvallisuuden tilasta, kehityksestä ja taustatekijöistä. Tilastotietojen, kyselyjen ja seurantojen pohjalta tehdään tutkimuksia ja suunnataan liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Tietopalvelu tarjoaa asiantuntijoille tietoa tieliikenteen eri osa-alueilta.

Liikenteen tutkimukset ja tilastot

Liikenneturva seuraa alan kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta ja auttaa asiantuntijoita tieliikenteen turvallisuuteen liittyvissä tiedontarpeissa.

Tienkäyttäjien käyttäytymistä seurataan vuosittain liikenteen seurannoissa. Liikenneturvan selvitykset puolestaan tarjoavat tutkittua tietoa liikenteen eri aihepiireistä. Säännöllisillä kyselytutkimuksilla kerätään tietoa esimerkiksi siitä, miten ja millaiseksi liikenne koetaan ja miten eri ilmiöihin suhtaudutaan.

Seurantatietojen avulla täydennetään onnettomuustilastojen antamaa kuvaa liikenteen turvallisuuden kehityksestä sekä arvioidaan toteutettujen liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutuksia. Tarkkailun kohteina ovat muun muassa turvavyön käyttö, punaista päin käveleminen sekä pyöräilykypärän käyttö. 

15 tulosta
Järjestä:
Sisältötyypit
Teemat
Kohderyhmät
Valitut suodattimet:
kuvituskuva
Ajankohtaiset tilastot
Vuonna 2020 tapahtui ennakkotietojen mukaan 3591 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 223 ja loukkaantui 4 391 ihmistä.
kuvituskuva
Liikenteen seurannat
Tienkäyttäjien käyttäytymistä seurataan vuosittain liikenteen seurannoissa. Seurantatietojen avulla täydennetään onnettomuustilastojen antamaa kuvaa liikenteen turvallisuuden kehityksestä. Lisäksi arvioidaan toteutettujen liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutuksia.
kuvituskuva
Liikenneturvan selvitykset
Liikenneturvan selvitykset tarjoavat tutkittua tietoa eri liikenneaiheista.
Iäkäs henkilö auton ratissa
Yli 64-vuotiaiden henkilövahingot tieliikenteessä
Yli 64-vuotiaiden kuolemien määrä on laskenut lähes viidenneksellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on laskenut neljänneksellä vastaavana aikana.
Alkoholi ja huumeet ovat merkittävä riskitekijä liikenteessä. Erityisessä riskiryhmässä ovat nuoret kuljettajat, mikä näkyy myös liikenneonnettomuuksissa.
Henkilövahingot rattijuopumustapauksissa
Liikennekuolemien määrä alkoholirattijuopumustapauksissa on vähentynyt kolmanneksella ja loukkaantuneiden määrä lähes kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Linja-auton ohjaamo
Onnettomuudet, joissa raskas ajoneuvo on osallisena
Kuolleiden määrä raskaan liikenteen onnettomuuksissa on laskenut lähes neljälläkymmenellä prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on lähes puolittunut.
Nuoria autossa
Nuorten henkilövahingot tieliikenteessä
Nuorten (15-24-vuotiaiden) liikennekuolemien määrä on vähentynyt neljälläkymmenellä prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantumisten määrä on puolittunut vastaavana aikana.
Kaksi motoristia tervehtii toisiaan maantiellä
Moottoripyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä
Moottoripyöräilijöiden henkilövahinkojen määrä on lähes puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Kolme lasta ylittää suojatietä varusteinaan heijastinliivi ja heijastimia.
Lasten henkilövahingot tieliikenteessä
Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin neljä ja loukkaantui yli 300 lasta vuosittain.