Siirry sisältöön
Lapset ylittämässä suojatietä

Suojatien ylitys

Lasten onnettomuudet tapahtuvat usein tietä ylittäessä. Tästä syystä on tärkeää harjoitella turvallista tien ylittämistä. Harjoittelussa oleellista on säännöllisyys ja harjoitellun toimintamallin (pysähdy, katso, kuuntele ja kävele) kertaus arjessa ja lapsen kasvaessa.

Tavoite
 • Lapsi oppii turvallisen tien ylittämisen vaiheet: pysähdy, katso, kuuntele ja kävele.
 • Lapsi oppii, että tie ylitetään aina, kun mahdollista, suojatien tai yli- tai alikulun kautta.
 • Lapsi oppii, että jos suojatietä ei ole, tie ylitetään kohtisuoraan ja mahdollisimman läheltä risteystä, jos sellainen on lähellä.
 • Lapsi harjoittelee turvallista tien ylittämistä liikenteessä.
Nämä tarvitset
 • Katuliidut/maalarinteippiä/kartioita
 • Suojatie tai paikka, jossa voi harjoitella turvallista tien ylittämistä

Tehtävän toteutus

 1. Lue lapsille satu Karhunpoika syyskävelyllä. Satu käsittelee turvallista tien ylittämistä ja tarkkaavaisuutta liikenteessä. Sadun lopussa olevien kysymysten ja valmiiden vastausten avulla sadun opetussisällön käsittely on helppoa.
 2. Opeta turvallisen tien ylittämisen vaiheet (pysähdy, katso, kuuntele, kävele) leikin avulla.
 3. Kun lapset osaavat turvallisen tien ylittämisen vaiheet, on aika harjoitella turvallista tien ylittämistä koulun tai päiväkodin pihalla tai vaikkapa liikuntasalissa. Pihalle suojatien voi helposti piirtää katuliiduilla. Liikuntasaliin suojatien voi puolestaan tehdä vaikkapa maalarinteipillä tai kartioilla. Kaikkialla ei ole suojatietä, joten lapselle on tärkeä myös opettaa, miten tie ylitetään, jos suojatietä ei ole. Ohje on seuraava: Mikäli suojatietä ei ole, tie tulee ylittää kohtisuoraan ja risteyksen vierestä, jos sellainen on lähellä.
 4. Lapset oppivat liikenteessä liikkumisen taitoja parhaiten oikeissa liikennetilanteissa. Kun tien ylitys turvallisessa ympäristössä sujuu hyvin, on opittua hyvä harjoitella myös oikeassa liikenteessä. Matkalla suojatien tai tienylityspaikan luokse on hyvä keskustella seuraavista asioista:
  • Jalankulkijan paikka: Jalankulkija kulkee jalkakäytävällä jommassakummassa reunassa. Mikäli jalkakäytävän reunassa on autotie, kannattaa jalankulkijan kulkea reunaa, joka on kauempana autotiestä. Mikäli jalkakäytävää ei ole, jalankulkija kulkee pientareella. Jos piennarta ei ole, jalankulkija kulkee ajoradan vasenta reunaa, ellei oikean reunan käyttäminen ole jostain syystä (esim. tietyö) turvallisempaa.
  • Näkemäesteet ja lapsen pieni koko: Lapsi on pienikokoinen eikä tästä syystä katso liikennettä samalta korkeudelta kuin me aikuiset. Esimerkiksi pysäköidyt autot, pensaat, puiden lehdet ja lumikinokset voivat aiheuttaa lapselle näkemäesteen niin, että lapsi ei vaikkapa näe suojatietä lähestyvää autoa. Lapsen pieni koko voi myös estää muita tiellä liikkujia huomaamasta lasta. Tästä on hyvä kertoa lapsille.
  • Harjoittelu tekee mestarin! Opittua taitoa kannattaa kerrata esimerkiksi retkillä ja aina, kun liikutte lasten kanssa liikenteessä.

Leikkivaihtoehtoja

Kapteeni käskee -leikki  

Leikissä aikuinen on aluksi kapteeni ja antaa lapsille ohjeita. Jos aikuinen sanoo: ”Kapteeni käskee pysähdy”, lapsi pysähtyy suoraksi ”tikuksi”. Jos aikuinen sanoo: ”Kapteeni käskee katso”, lapsi katsoo kaikkiin suuntiin. Jos aikuinen sanoo: ”Kapteeni käskee: kuuntele”, lapsi laittaa kädet korville ja kuuntelee tarkasti ympäristön ääniä. Jos aikuinen sanoo: ”Kapteeni käskee: kävele”, lapsi kävelee sovitun määrän askeleita rauhallisesti. Jos taas aikuinen sanoo pelkästään esimerkiksi ”Katso”, lapsen ei tarvitse toimia ohjeen mukaisesti. Kun pelin idea on lapsille selvä, voivat lapsetkin toimia kapteenina.

Maa-meri-laiva -liikuntaleikin sovellus

Tässä liikuntaleikissä tarvitaan isompi tila, johon merkitään neljä viivaa. Pihalla viivojen tekeminen onnistuu esimerkiksi katuliiduilla ja liikuntasalissa esimerkiksi kartioilla. Viivat nimetään turvallisen tien ylittämisen vaiheiden mukaisesti nimillä pysähdy, katso, kuuntele ja kävele. Kaikki leikkijät asettuvat jollekin, ennalta sovitulle, viivalle. Peli alkaa, kun pelin ohjaaja huutaa jonkin viivoista (pysähdy, katso, kuuntele, kävele). Leikkijät juoksevat kyseiselle viivalle. Leikkiä voi vaikeuttaa niin, että viivalla tehdään juoksun jälkeen vielä Kapteeni käskee -leikin mukainen liike.

Liike -leikki

Tässä hauskassa leikissä liikkeet ovat samat kuin Kapteeni käskee -leikissä. Leikin ideana on, että leikin ohjaaja sanoo leikkijöille vaihtelevassa tahdissa ja järjestyksessä käskyjä (pysähdy, katso, kuuntele, kävele) ja lasten tulee yrittää pysyä käskyjen tahdissa mukana.

Lisätietoja

Kuten kaikkia taitoja, myös liikenteessä liikkumisen tietoja, taitoja ja turvallisia asenteita, on tärkeä harjoitella. 

Lapsi ei havainnoi ja ymmärrä liikennettä kuten aikuinen. Lapsi saattaa toimia impulsiivisesti (esimerkiksi säntäillä) ja lapsen huomio voi kiinnittyä helposti liikenteen kannalta epäolennaisiin asioihin. Lapsi ei myöskään osaa arvioida ja ennakoida liikenteen riskejä, kuten aikuinen. Myös käsitteet oikea ja vasen voivat olla lapselle vaikeita käsitteitä ymmärtää ja muistaa. Siksi on parempi neuvoa lapsia katsomaan kaikkiin suuntiin sen sijaan että puhuisi oikeasta ja vasemmasta.

Mitä säännöllisemmin ja monipuolisemmin lapsi saa harjoitella liikenteessä liikkumista, sitä paremmat liikenteessä liikkumisen taidot lapselle kehittyvät. Lapsi oppii parhaiten, kun harjoittelu on johdonmukaista ammattilaisten ja huoltajien välillä. Siksi turvallisen tien ylittämisen harjoittelusta on hyvä kertoa myös perheille ja kannustaa heitä harjoittelemaan taitoa lapsen kanssa.