Siirry sisältöön

Lasten liikenneonnettomuudet tapahtuvat usein tietä ylittäessä. Tien ylittäjän täytyy ymmärtää liikenteen riskitekijät ja arvioida lähestyvien ajoneuvojen suunta, nopeus ja paikka sekä ennakoida toisten aikomuksia. Turvallisen tien ylityksen vaatimukset voivat ylittää erityisesti pienempien lasten kyvyt.

Suunnitelmallinen ja johdonmukainen harjoittelu on tärkeää, jotta turvallinen itsenäinen liikkuminen olisi kouluiässä mahdollista.

Tavoite
  • Lapsi saa valmiuksia turvalliseen itsenäiseen liikkumiseen turvallisen toimintatavan kautta
Nämä tarvitset
  • Suojatie turvallisessa paikassa
    • Vaihtoehtoisesti voit rakentaa suojatien sisälle esimerkiksi raidallisella matolla, maalarinteipillä tai pahvilla. Ulkotiloissa suojatien voit tehdä katuliiduilla

Tehtävän toteutus

Yhdessä kerrataan turvallisen suojatien ylityksen vaiheet ja sen jälkeen jokainen pääsee vuorollaan harjoittelemaan. 

Suojatien ylityksen vaiheet:

  • Pysähdy
  • Katso molempiin suuntiin
  • Kuuntele
  • Ylitä tie kävellen

Jokainen vaihe on hyvä käydä lasten kanssa läpi perustellen. Jotta pystyy havainnoimaan liikennettä, on syytä ensin pysähtyä. Molempiin suuntiin katsomalla varmistetaan, ettei autoja ole tulossa. Tärkeintä on, että pää kääntyy ja ajatus on mukana. Pienten lasten kanssa liikenne ei ole paras paikka harjoitella oikeaa ja vasenta.

Kuuntelemalla tarkkaavaisuus kohdentuu tienylitykseen ja varmistetaan, ettei esimerkiksi hälytysajoneuvoja ole tulossa. Kävellen suojatiellä tulee parhaiten huomatuksi.

Halutessaan voi mukaan ottaa myös liikennevalot. Yksi lapsi vuorollaan voi toimia liikennevaloina näyttäen punaista tai vihreää esimerkiksi kartongin paloilla. On tärkeää, että valon vaihtuessa vihreäksi, muistetaan tarkistaa liikenne ennen tien ylitystä.

Loppukeskustelu

Kun tien ylitys turvallisessa ympäristössä sujuu hyvin, on opittua hyvä harjoitella myös oikeassa liikenteessä. Tien ylitykseen liittyvät opit saattavat uudessa ympäristössä helposti unohtua.

On tärkeää kertoa huoltajille harjoittelusta ja kannustaa heitä aina lastensa kanssa kulkiessa pysähtymään ja tarkistamaan liikenne ennen tien ylitystä. Lapsi oppii parhaiten, kun harjoittelu on johdonmukaista ammattilaisten ja huoltajien välillä.