Gå till innehållet

Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan ordnas igen 11-15.9.2023!

Temat för årets trafiksäkerhetsvecka är trygga skolresor.

Målet med trafiksäkerhetsveckan är att uppmuntra lärare samt elever och studerande med sina vårdnadshavare på alla skolstadier att diskutera trafiksäkerhetsfrågor under höstens temavecka.

Med hjälp av temat trygga skolresor under vecka 37, dvs. trafiksäkerhetsveckan 11-15.9.2023, vill man ur flera olika synvinklar lyfta fram hur man rör sig på ett tryggt sätt:

  • Skolresorna ska tryggas varje skoldag:
    skolresorna berör en enormt stor del av samhället, såväl stora som små. Skolresor görs med olika färdsätt, i olika förhållanden och i olika miljöer året runt. Gemensamt för alla resor är att man tryggt vill komma ända fram.
  • Hurdana situationer ryms under en resa? Hur fungerar jag själv under min resa? Under trafiksäkerhetsveckan lyfter man fram de val vi gör i vardagen och vilka konsekvenser de har för säkerheten. Under veckan lyfter man till exempel fram vad det kan leda till om man är ouppmärksam på grund av mobiltelefonanvändning samt hur passagerarna inverkar på resans trygghet.
  • Se skoleleven i trafiken: Under trafiksäkerhetsveckan påminner man också alla vuxna om att särskilt beakta skoleleverna i trafiken. Uppmärksamhet fästs även på trafiksäkerheten i samband med skoltransporterna samt hur man kunde stöda aktiva skolresor.   

Barns och ungas delaktighet är viktig vid förverkligandet av trafikfostran, eftersom trafikfostran är allra effektivast då man beaktar barns och ungas närmiljö och egna erfarenheter. Vid planeringen och förverkligandet av trafiksäkerhetsveckan är det bra att redan i början fundera på hur man kan göra eleverna delaktiga och ge utrymme för deras egna erfarenheter och idéer. Även samarbete mellan skolan och hemmet samt vuxna som fungerar nära andra barn och unga i deras vardag lyfts fram. 

Trafiksäkerhetsveckans material

Trafiksäkerhetsveckans nya material publiceras på denna sida i månadsskiftet augusti-september. I väntan på nytt material kan du dock se vårt befintliga material på vår sida för undervisningsmaterial.

Dela veckans stämning i sociala medier

Håller ni en trafiksäkerhetsvecka i er skola? Lägg ut stämningsbilden i sociala medier med hashtaggen #Liikenneturvallisuusviikko och märk inlägget med @Liikenneturva – så delar du trevliga stunder av trafikfostran för andra att se.