Siirry sisältöön
Piirroskuva kahdesta autoilijasta

Tunne liikennesäännöt

Osaatko väistämissäännöt? Moni suomalainen kokee, että sääntöjen kertaus on paikallaan. Kertaustarvetta nähdään eritoten autoilijoiden ja pyöräilijöiden välisissä väistämissäännöissä. Liikenneturvan kyselyssä tunnistettiin tarve kerrata myös liikennemerkkejä. Tiedätkö esimerkiksi, mikä nopeusrajoitus sisältyy kävelykadun merkkiin? Entä tunnistatko pyöräkadun liikennemerkin?

Kertaa säännöt

Liikennesääntöjen tunteminen ja niiden noudattaminen vähentää vaaratilanteita ja vastakkainasettelua liikenteessä. Olemme koonneet sivulle muutaman keskeisen väistämissääntötilanteen. Kertaa niitä alta.

Voit testata tietämystäsi uusista liikennemerkeistä Liikenneturvan liikennemerkkivisassa. Tutustu myös Jalan ja pyöräillen -oppaaseen sekä Autoillen-oppaaseen (Avautuu uuteen ikkunaan).

Anna jalankulkijalle tietä suojatiellä

Kuljettajien on annettava tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille. Suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa ei koskaan saa ohittaa pysähtymättä. Jos näkyvyys suojatielle on rajoittunut jotenkin muuten, kuljettajan on hidastettava ja tarvittaessa pysäytettävä ennen suojatietä.

Pyöräilijän tienylitys

Kun pyöräilijä tulee pyörätieltä ajoradalle, mahdollinen ajoradan ylityspaikka voi näkyä usealla eri tavalla. Käytössä voi olla merkitty pyörätien jatke, pelkät suojatiemerkinnät tai sitten ajorata voi olla ilman merkintöjä.

Pyörätien jatke merkitään vain, jos ajorataa ajaville on osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä: väistämisvelvollisuus risteyksessä (kärkikolmio), pakollinen pysäyttäminen (STOP-merkki) tai väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa (uusi liikennemerkki). Viimeksi mainitun kohdalla pyörätien jatkeen on oltava rakenteellisesti korotettu.

Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -liikennemerkki kertoo, että autoilijan on väistettävä pyöräilijää.

Jos väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu jollain edellä mainituista liikennemerkeistä, väistäminen määräytyy liikennesäännön mukaan. Pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä. Sen lisäksi on huomattava, että ajoneuvolla käännyttäessä on aina väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa.

Pyörätien jatkeen ajoratamerkintöjä koskevalla muutoksella oli kahden vuoden siirtymäaika, joka päättyi 1.6.2022.
Lue aihetta koskeva tiedote tästä linkistä. (Avautuu uuteen ikkunaan)

Siirtymäaikana pyöräilijän tienylityspaikka oli korjattava joko osoittamalla ajoradan liikenteelle väistämisvelvollisuus liikennemerkillä, kuten alla olevassa vasemman puoleisessa kuvassa on tehty ns. kärkikolmiolla, tai muuttamalla ajoratamaalaukset suojatiemerkinnöiksi, kuten oikean puoleisessa kuvassa on tehty. Oikean puoleisen kuvan tilanteessa pyöräilijä väistää ajoradan ajoneuvoja, koska pyöräilijä tulee ajoradalle pyörätieltä, eikä risteävän tien ajoneuvoille ole väistämisvelvollisuutta osoittavia liikennemerkkejä.

Tien saa ylittää pyörällä suojatietä pitkin ajaen. Jos pyöräilijä taluttaa pyöräänsä, on hän jalankulkija. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille.

Huomioi liikennemerkit

Kärkikolmion tai stop-merkin suunnasta tulevan on risteyksessä väistettävä myös pyörätien jatkeella kulkevia. Oikealle kääntymässä olevan ajoneuvon kuljettajan huomio on usein vain ajoradan liikenteessä, jolloin oikealta tuleva pyöräilijä voi jäädä havaitsematta. Muista tehdä havainnot molempiin suuntiin, ettei pyöräilijää tai jalankulkijaa ole tulossa.

Kääntyvä väistää

Kääntyvän autoilijan väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa. Lähesty risteystä aina varoen.

Kääntyvän autoilijan väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa.
Kääntyvän autoilijan väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa.

Pihasta tielle

Väistä muita tiellä liikkujia aina, kun tulet tielle pihasta, pysäköintipaikalta, pihakadulta tai muusta vastaavasta paikasta.

Kun ajat pihakadulle tai poistu sellaiselta sinun on väistettävä muuta liikennettä.

Liikenneympyrä

Liikenneympyrään saapuvan ja sieltä poistuvan autoilijan on väistettävä tietä ylittäviä kävelijöitä, pyöräilijöitä ja mopoilijoita. Liikenneympyrään ajaessa tullaan väistämistä velvoittavan liikennemerkin suunnasta. Poistuttaessa liikenneympyrästä on tietä ylittävää jalankulkijaa, polkupyöräilijää ja mopoilijaa väistettävä. Muista näyttää vilkkua ympyrästä poistuessasi.

Rakenteellisesti erotettu jalkakäytävä tai pyörätie

Rakenteellisesti erotetun jalkakäytävän tai pyörätien ylitse ajaja on väistämisvelvollinen. Ylityksen jälkeen pitää väistää myös ajoradalla kulkevia. Eli kuvan tilanteessa punaisen auton kuljettajan on väistämisvelvollinen, vaikkei risteyksessä ole väistämisvelvollisuutta osoittavaa liikennemerkkiä.

Rakenteellisesti korotettu jk/pp-väylä

Pyöräkatu

Pyöräkatu on katutyyppi, jossa kuljetaan pyöräilijöiden ehdoilla. Autoilijat saavat ajaa pyöräka­dulla, mutta heidän on sopeutettava vauhtinsa pyöräilynopeuden mukaiseksi Pyöräkadulla jalankulkijoille on erikseen jalkakäy­tävä.  Pyöräkatumerkki (Avautuu uuteen ikkunaan) itsessään ei aseta nopeusrajoitusta, vaan se on erikseen osoitettu nopeusrajoitusmerkillä.

Pyöräkadulla kuljetaan pyöräilijöiden ehdoilla.

Pyöräkaista on vain pyöräilijöille

Tiemerkinnöillä ajoradasta erotettu pyöräkaista on vain pyöräilijöille, sillä ei saa ajaa mopolla. Pyöräkaistasta kertoo pyöräkaistan liikennemerkki (Avautuu uuteen ikkunaan). Pyöräkaistalla ajetaan samojen sääntöjen mukaan kuin ajoradalla. Ajaessasi ajoradalla ohita pysäköidyt autot niin kaukaa, ettei aukeava ovi aiheuta vaaraa.

Pyöräkaista on vain pyöräilijöille, sillä ei saa ajaa mopolla.

Anna matkustajalle tietä

Myös pyöräilijän ja sähköpotkulautailijan on väistettävä linja-autoon nousevia ja sieltä poistuvia matkustajia.

Väistä oikealta tulevaa

Tasa-arvoisessa risteyksessä oikealta tulevaa väistetään riippumatta siitä, mikä ajoneuvo on kyseessä.

Tasa-arvoisessa risteyksessä väistetään oikealta tulevaa.
Myös pyöräteiden risteyksessä väistetään oikealta tulevaa.

Lisäkilpi sallii yksisuuntaisella pyöräilyn kahteen suuntaan

Yksisuuntaisella tiellä voidaan pyöräillä kahteen suuntaan, jos se on liikennemerkin lisäkilvin (Avautuu uuteen ikkunaan) sallittu. Lisäkilvet asetetaan sekä yksisuuntaista ajotietä osoittavan merkin yhteyteen että kielletyn ajosuunnan merkin yhteyteen. Polkupyöräilijän on kuljettava kulkusuuntaansa nähden oikeassa laidassa.

Erityisen tarkkana on oltava kohtaamistilanteissa, kadun päissä ja esimerkiksi pihaliittymien ja muiden risteysten kohdalla.

Lisäkilvin sallittu pyöräily kahteen suuntaan yksisuuntaisella tiellä.

Tieliikennelaki muuttui

Tieliikennelaki uudistui kesäkuussa 2020. Vaikka suurimmaksi osaksi liikenteessä toimitaan tutuilla säännöillä, myös joitain muutoksia tuli. Suurimmat uuden lain tuomat muutokset välittyvät tieympäristöön liikennemerkkien kautta.

Monella liikennemerkkejä ja tiemerkintöjä koskevalla muutoksella on kuitenkin vuosien siirtymäaika. Siirtymäaikana tien päällä tulee näkymään sekaisin uusia ja vanhoja merkkejä ja merkintöjä, mikä vaatii meiltä jokaiselta erityistä valppautta ja tarvittaessa myös joustoa.

Liikennemerkit

Vuonna 2020 uudistunut tieliikennelaki toi mukanaan noin 50 kokonaan uutta liikennemerkkiä. Samalla moni tuttukin merkki muuttui hieman. Tässä kuusi esimerkkiä uusista liikennemerkeistä vasemmalta oikealle: ylärivissä vähimmäisnopeus, keskusta ja väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. Alarivissä pyöräkaista, polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty sekä nastarenkailla varustetulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty. Lue lisää uusista liikennemerkeistä Liikennevilkun artikkelista. (Avautuu uuteen ikkunaan)

Vuonna 2020 uudistunut tieliikennelaki toi mukanaan uusia liikennemerkkejä.

Yhdistelmien ja pakettiautojen nopeusrajoitukset

Muista, että nopeusrajoitus ei ole sama kuin suositusnopeus. Ota nopeuden valinnassa huomioon olosuhteet, kulkuneuvo ja kuormaus.

Henkilö- tai pakettiauton sekä tähän kytketyn, luokittelumassaltaan enintään 750 kilon painoisen kevytperävaunun tai venetrailerin muodostaman yhdistelmän suurin sallittu nopeus on 100 km/h. Pakettiautoilla, samoin kuin enintään 3500 kg:n matkailuautoilla, saa ajaa tiekohtaisen rajoituksen mukaisesti (enintään siis 120 km/h).

Piirroskuva, jossa auto vetää peräkärryä ja toinen perävaunua.

Vapautta kaistanvalinnassa käännyttäessä

Jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen muu liikenne huomioon ottaen. Arvioi tilanne ennen kääntymistä: huomioi mahdolliset vastaantulevat, vierellä kulkevat ja perässä tulevat. Jos liikennettä on runsaasti, turvallisinta on edelleen valita lähin kaista. Vastakkaisista suunnista samaan suuntaan kääntyvät eivät voi suuntamerkin perusteella päätellä mille kaistalle olet kääntymässä. Muista kääntyessäsi ja kaistaa vaihtaessasi aina vilkun käyttö ja riittävän alhainen nopeus.

Jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen muu liikenne huomioon ottaen.

Talvirenkaiden käyttö on keliperusteinen

Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos keli sitä edellyttää. Jos juhannussää hellii tammikuussa, voi silloin siis ajaa myös kesärenkailla. Ota olosuhteet huomioon kokonaisuutena, ei pelkästään pääteiden kelin mukaan. Älä anna talven yllättää. Aja vain kunnon kumeilla. Ota urasyvyyden tarkistus tavaksi. Myös moottoripyörällä ja mopolla on talvirengasvaatimukset

Talvirenkaita on käytettävä kelin niin vaatiessa.

Vasemmalle pysäköinti

Taajamien kaksisuuntaisilla teillä on sallittua pysäköinti ja pysäyttäminen myös vasemmalle puolelle tietä. Pysäköi vasemmalle puolelle tietä ainoastaan silloin, kun se ei vaaranna eikä haittaa muita tienkäyttäjiä.

Tiedosta, että pysäköidessäsi tilanne on voinut olla suotuisa, mutta pois pyrkiessäsi olosuhteet ovat täysin toisenlaiset esimerkiksi liikenteen ruuhkautumisen vuoksi. Huomioi myös se, millainen näkyvyys autostasi on taakse. Erityisesti paketti- tai kuorma-autosta voi olla vaikea nähdä kunnolla taakse. Muista, että sinun on väistettävä sekä takaa että vastaantulevia.

Piirroskuva vasemmalle puolen katua pysäköidystä autosta.

Kaistojen yhdistyminen eli vetoketjuperiaate

Liikennemerkki kertoo kaistojen yhdistymisestä. Merkki, jossa on punainen kaksihaarainen nuoli sinisellä pohjalla (Avautuu uuteen ikkunaan), kertoo kahden kaistan yhdistymisestä. Sen nähdessään pitää valmistautua siirtymään yhdistyvälle kaistalle. Yhdistyvälle kaistalle siirrytään vuorotellen niin sanotun vetoketjuperiaatteen mukaisesti. Ennakointi ja riittävät turvavälit lisäävät tilanteessa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta: hidasta ennen kuin siirrät autoasi sivusuunnassa.

Merkki, jossa on punainen kaksihaarainen nuoli sinisellä pohjalla, kertoo kahden kaistan yhdistymisestä.

Pyörässä käytettävä punaista takavaloa pimeällä

Polkupyörässä pitää olla valkoista tai vaaleankeltaista valoa eteenpäin näyttävän valaisimen lisäksi myös taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin, kun pyörällä ajetaan tiellä pimeän tai hämärän aikaan tai kun näkyvyys on sään tai muun syyn vuoksi huonontunut. Polkupyörään kiinnitettävän valaisimen sijaan valo voidaan kiinnittää myös kuljettajaan, esimerkiksi kypärään. 

Pyörän punainen takavalo on pakollinen pimeällä polkiessa.