Siirry sisältöön
Kaksi aikuista poseeraa heijastinten kanssa.
Liikenneturvallisuusaiheisten videoiden raati

Tavoite
 • Tehtävän tavoitteena on kannustaa oppilaita miettimään, minkälaisilla erilaisilla tavoilla ja keinoilla turvallisiin valintoihin liikenteessä voidaan vaikuttaa.
 • Tehtävä ohjaa pohtimaan, minkälaiset viestit omaan käyttäytymiseen parhaiten vaikuttavat.
Nämä tarvitset
 • Mahdollisuus näyttää videoita Liikenneturvan YouTube-kanavalta (sisältää myös äänet)
 • Paperia sekä kyniä arvostelunumeroiden tekemistä varten

Ohjeita toteutukseen

Valitkaa yhdessä oppilaiden kanssa Liikenneturvan YouTube-kanavalta videoraatiin mukaan erilaisia videoita, joita liikenneturvallisuuden tukemiseksi on tehty. Liikenneturvan Youtube-kanavalta (Avautuu uuteen ikkunaan) löytyy erilaisia soittolistoja, joihin on koottu videoita teemoittain. Kaikki Liikenneturvan kanavalta löytyvät videot ovat vapaasti käytettävissä opetuksessa.

Videoraatiin kannattaa valita mukaan erilaisiin tarkoituksiin ja eri kohderyhmille suunniteltuja videoita, jotta keskustelusta tulee mahdollisimman monipuolista. Yhden oppitunnin mittaiseen raatiin kannattaa valita 5-7 videota arvioitavaksi.

Videoraatiin valittuihin videoihin voi sisällyttää esimerkiksi seuraavanlaisia erilaisia videoita:

Jokainen oppilas tekee itselleen arvostelunumerot kirjoittamalla numerot 1-5 eri papereille. Numeroiden tulee olla selkeästi kirjoitettu, jotta pisteiden laskeminen onnistuu. Luokasta valitaan kaksi oppilasta, joiden tehtävänä on toimia pisteiden laskijoina.

Näytä videot oppilaille yksi kerrallaan. Jokaisen videon jälkeen oppilaat pisteyttävät kyseisen videon nostamalla esiin sen numeron, joka vastaa heidän arviotaan videosta. Pisteiden antamisen jälkeen pyydä muutamia oppilaita kertomaan oma perustelunsa sille, miksi antoivat juuri valitsemansa pistemäärän kyseiselle videolle. Perusteluiden kertojiksi kannattaa valita eri tavoin videon arvioineita oppilaita, näin kuullaan parhaiten erilaisia näkemyksiä siitä, miten oppilas on kokenut videon vaikuttavan.

Ohjaa oppilaita miettimään arvioinnissa seuraavia näkökulmia:

 • Mikä oli videon sanoma? Mitä videolla haluttiin kertoa? Kuinka hyvin se mielestäsi tuli esiin?
 • Kenelle video mielestäsi oli tarkoitettu? Toimiko se kohderyhmä ajatellen hyvin?
 • Miellyttikö videon toteutus sinua?
 • Herättikö video ajattelemaan siinä esiin nostettua asiaa? Jättikö video sinulle muistijälkiä?
 • Oliko videon tarkoitus kannustaa ihmisiä toimimaan turvallisemmin jossain tietyssä asiassa? Miten tässä onnistuttiin?

Pyydä oppilaita tekemään muistiinpanoja videon katsomisen aikana, jotta katsomisen aikana mieleen nousseet asiat tulee kirjattua ylös.

Loppukeskustelu

Lopuksi käy oppilaiden kanssa läpi videoraadin tulokset ja katsokaa, minkälaiset videot sijoittuivat oppilaiden antamien pisteiden mukaan kärkipäähän, mitkä taas saivat vähemmän pisteitä. Ohjaa oppilaita keskustelemaan valinnoista esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

 • Oliko pisteiden antaminen helppoa? Minkälaisia asioita painotitte, kun mietitte kullekin videolle antamianne pisteitä?
 • Oliko videoraatiin valittujen videoiden joukossa sellaisia videoita, joissa raadin antamat pisteet vaihtelivat suuresti. Mistä erilaiset arviot mielestänne johtuvat?
 • Minkälaiset asiat tekevät videosta hyvän nimenomaan ajatusten herättämisen ja käyttäytymiseen vaikuttamisen näkökulmasta?
 • Minkälaiset videot eivät mielestäsi toimi, kun tavoitteena on herättää katsojaa pohtimaan omaa käyttäytymistään liikenteessä ja tekemään turvallisia valintoja?