Siirry sisältöön
kaksi lasta ylittää suojatien käsikädessä
Turvallinen tien ylittäminen

Lasten onnettomuudet tapahtuvat usein tietä ylittäessä. Tästä opetusmateriaalista saat vinkit, miten kerrata turvallisen tien ylittämisen tärkeät periaatteet ja mahdolliset vaaratilanteet.

Tavoite
 • kerrata turvallisen tien ylittämisen vaiheet
 • kerrata paikat, joissa tie on turvallisinta ylittää
 • tutkia lähiympäristön suojateitä
 • keskustella tien ylittämisen vaaratilanteista
Nämä tarvitset
 • tietokone
 • iso näyttö kuvien näyttämistä varten

Tehtävän toteutus

1. Kertaa lasten kanssa paikat, jossa tie on turvallisinta ylittää

Tie ylitetään aina, kun mahdollista, suojatien tai yli- tai alikulun kautta.

Suojatien puuttuessa tulee valita sellainen ylityskohta, josta lapsi näkee molemmista suunnista lähestyvät liikenteessä liikkujat (esim. autoilijat, pyöräilijät ja mopoilijat) hyvin. Myös muiden liikkujien on tärkeä nähdä tietä ylittävä lapsi.

Tällöin tie ylitetään kohtisuoraan ja mahdollisimman läheltä risteystä, jos sellainen on lähellä.

2. Kertaa lapsien kanssa turvallisen tien ylittämisen vaiheet

 • Pysähdy.
 • Katso kaikkiin suuntiin.
 • Kuuntele ja ole tarkkana.
 • Kävele rauhallisesti tien yli.

3. Lähtekää ulos luokkahuoneesta tutkimaan lähiympäristöä

 • Missä on koulua lähimpänä oleva suojatie? Kävelkää sen luokse.
 • Keskustelkaa, mistä suojatien tunnistaa. 
 • Ylittäkää suojatie kerrattujen vaiheiden mukaan (pysähdy, katso kaikkiin suuntiin, kuuntele ja kävele).
 • Tehkää suojatietarkkailu: Miten autoilijat, pyöräilijät ja kävelijät toimivat suojatien luona? Muistavatko he olla tarkkaavaisia ja seurata liikennettä? Mitä hyvää ja huonoa havaitsette ihmisten toiminnassa?

Loppukeskustelu

Käykää läpi tien ylittämisen vaaratilanteita seuraavien kysymysten avulla.