Siirry sisältöön
Aivot eivät ”multitaskaa” – Ole tarkkaavainen liikenteessä

Tutkimus on osoittanut, että aivot eivät pysty käsittelemään kahta vaativaa tehtävää samanaikaisesti. Aivot eivät siis ”multitaskaa”. Jos ihminen liikenteessä liikkuessaan tekee toista tarkkaavaisuutta vaativaa tehtävää samanaikaisesti, hän todellisuudessa siirtää tarkkaavaisuuttaan näiden tehtävien välillä.

Liikenteessä liikkuessa ympärillä tapahtuu paljon erilaisia asioista. Jos esimerkiksi autoilija tai pyöräilijä katsoo kesken ajon kännykkää, on hänen katseensa poissa liikenteestä usean sekunnin ajan. Kännykän katsomisesta voi aiheuttaa vaaratilanteita niin itselle kuin muille liikenteessä liikkujille.

Tavoite
 • Havainnollistetaan, miten kahden tai useamman toiminnon yhtäaikainen tekeminen vaikuttaa suoritukseen (esim. kännykän käyttö liikenteessä).
 • Harjoituksen purkukeskustelu kannustaa miettimään omaa toimintaa liikenteessä.
Nämä tarvitset
 • kännykkä, jossa nettiyhteys
 • kirja (mikä tahansa tekstiä sisältävä kirja sopii)
 • tennispallo

Ohjeistus

Jaa oppilaat pareiksi tai pienryhmiin. Ryhmissä on tarkoitus kokeilla, miten suoriutuminen tarkkaavaisuutta vaativaan tehtävään herpaantuu, kun samanaikaisesti tehdään jotakin toista tehtävää.

Toteutettavat aktiviteetit eivät itsessään ole harjoituksessa keskeisessä roolissa, vaan tavoitteena on erilaisia tehtäviä yhdistämällä itse oivaltaa, miten paljon jää huomaamatta, kun yrittää suoriutua kahdesta eri tavoin aivoja kuormittavasta tehtävästä samanaikaisesti.

Pienryhmässä voidaan kokeilla esimerkiksi seuraavia toimintoja:

 • Kirjan lukeminen ja pallon heittely samanaikaisesti
 • Youtube-videon seuraaminen (Liikenneturvan YouTube-kanavalta löytyy runsaasti tarkkaamattomuutta käsitteleviä videoita, jotka sopivat hyvin tehtävään) ja jollakin tietyllä kirjaimella alkavien sanojen luetteleminen

Jokainen oppilas vuorollaan suorittaa mainitut tehtävät ensin erikseen ja sitten yhtä aikaa. Muut ryhmäläiset tarkkailevat, mitä tehtävissä suoriutumiselle tapahtuu, kun eri toimintoja pitää tehdä yhtä aikaa.

Kehota ryhmää myös itse ideoimaan erilaisia tehtäviä, joita yhdistämällä voi havainnollistaa keskittymisen merkitystä.

Purkuohjeet

Lopuksi keskustellaan siitä, miten monen asian yhtäaikainen tekeminen tai huomioiminen vaikutti yksittäisissä tehtävissä suoriutumiseen.

 • Oliko tehtävä haastava, mikä oli vaikeinta?
 • Miten tehtävä liittyy liikenteessä liikkumiseen?
 • Mitkä kaikki asiat voivat vaikuttaa keskittymisen herpaantumiseen liikenteessä?
 • Onko liikenteessä keskittymisen herpaantuminen mielestäsi yleistä?
 • Mitä kaikkea keskittymisen herpaantumisen myötä voi liikenteessä jäädä huomaamatta?
 • Onko sinun tarkkaavaisuutesi häiriintynyt liikenteessä? Miten?

Keskustelun lopuksi on hyvä vielä painottaa, että liikenteessä ylipäätään ja erityisesti tienylityksissä ja risteyksissä ei ole turvallista keskittyä viestittelyyn, pelaamiseen tai muuhun kännykän käyttöön. Asiaa voi perustella oppilaille esimerkiksi aivotutkimuksen tuoman tiedon kautta. Tutkimus on osoittanut, että aivot eivät pysty käsittelemään kahta vaativaa tehtävää samanaikaisesti. Aivot eivät siis ”multitaskaa”. Jos ihminen liikenteessä liikkuessaan tekee toista tarkkaavaisuutta vaativaa tehtävää samanaikaisesti, hän todellisuudessa siirtää tarkkaavaisuuttaan näiden tehtävien välillä. Viestitellessä katse on useita sekunteja pois liikenteestä. Voitte vaikka yhdessä oppilaiden kanssa laskea, kuinka pitkän matkan pyörä kulkee esimerkiksi viiden sekunnin mittaisella matkalla, jonka katse on poissa liikenteestä viestiä lähettäessä.