Siirry sisältöön

Liikennemerkkibongaus on harjoitus, jossa havainnoidaan liikennemerkkien käyttöä liikenneympäristössä sekä pohditaan yhdessä liikenteenohjauksen merkitystä tienkäyttäjille.

Tavoite
 • Harjoitella havaintojen tekemistä aidossa liikenneympäristössä
 • Tutustutaan erilaisiin liikenteenohjauksen keinoihin (liikennemerkit, tiemerkinnät ym.)
 • Tutustutaan ikäryhmän kannalta olennaisiin liikennemerkkeihin ja niiden tarkoitukseen (jalankulku ja pyöäräily)
Nämä tarvitset
 • Noin kilometrin mittainen turvallinen kävelyreitti
 • Moniste tai kuvat yleisimmistä jalankulkuun ja pyöräilyyn liittyvistä liikennemerkeistä

Näin se tehdään

Suunnitellaan aikuisen johdolla kuljettavaksi noin kilometrin pituinen turvallinen lenkki. Ennen matkaan lähtemistä käydään läpi monisteessa olevat liikennemerkit ja niiden tarkoitus.

Arvioidaan etukäteen, kuinka monta liikennemerkkiä reitin varrella on. Mukaan annetaan lista merkeistä, joita lasketaan. Matkan aikana pidetään tukkimiehenkirjanpitoa nähdyistä liikennemerkeistä.

Matkan aikana tulee huolehtia, että merkkien kirjaaminen tapahtuu turvallisessa paikassa pysähtyneenä, eikä esimerkiksi ajoradalla, tai juuri ennen suojatielle astumista.

Reitiltä palaamisen jälkeen käydään läpi lomakkeiden tulokset.

 • Kuinka monta mitäkin liikennemerkkiä löytyi matkan varrelta?
 • Oliko lukumäärissä eroja laskijoiden välillä?

Lasketaan yhteen kaikkien kirjaukset (esimerkiksi 30kpl suojatie -liikennemerkkiä, 10kpl pyörätie -liikennemerkkiä jne.)

Loppukeskustelu

Alla kysymyksiä loppukeskustelun toteutukseen. Loppukeskustelun yhteydessä on hyvä käydä läpi tavanomaisimmat liikennesäännöt, jotka kyseiseen liikennemerkkiin ja -tilanteeseen liittyy. Tukea ja kuvitusta liikennetilanteiden käsittelyyn löydät esimerkiksi Liikenneturvan Jalan ja pyöräillen -oppaasta.

 • Kuka arvioi lukumäärän lähimmäksi?
 • Mitä merkkejä oli eniten/vähiten/ei lainkaan?
 • Mitä muuta liikenteessä täytyy liikennemerkkien lisäksi havainnoida?
 • Millä muilla tavoin liikenteessä toimimista voidaan ohjata kuin liikennemerkein?
 • Miksi liikennemerkit ovat tärkeitä?
 • Mitä merkkejä sinun koulumatkallasi on?
 • Onko koulumatkallasi jotain merkkejä, joita ei nyt reitillä tullut vastaan?
 • Mitä uutta opit liikennemerkeistä?
 • Mitä eri muotoiset ja väriset liikennemerkit kertovat?