Siirry sisältöön
Nuoria autossa

Nuorten henkilövahingot tieliikenteessä

Nuorten (15-24-vuotiaiden) liikennekuolemien määrä on vähentynyt neljälläkymmenellä prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantumisten määrä on puolittunut vastaavana aikana.

Lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori

Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin 40 ja loukkaantui noin 1 500 nuorta vuosittain. Vuoden 2019 tietojen mukaan 58 nuorta loukkaantui vakavasti. Menehtyneistä neljä viidestä oli miehiä. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä nuoria oli lähes viidennes ja loukkaantuneista lähes kolmasosa.  Neljä viidestä menehtyi ja lähes puolet loukkaantui liikkuessaan taajamien ulkopuolella. Kuvassa 1 näkyvät suuret henkilövahinkokasaumat 18-vuotiaiden henkilöautoilijoiden ja 15-vuotiaiden mopoilijoiden ryhmissä. Henkilövahinkoja tapahtuu henkilöautossa matkustaville 18-vuotiaille enemmän kuin 15-vuotiaille mopoilijoille.

Henkilöautossa menehtyi kaksi kolmesta uhreista

Henkilöautossa menehtyi kaksi kolmesta ja loukkaantui 60 prosenttia nuorista. Moottoripyöräilijänä menehtyi joka kuudes. Loukkaantuneista nuorista joka seitsemäs oli mopoilija.

Nuorilla kuljettajilla on kohonnut onnettomuusriski

Nuorten kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. Vaikka nuorten kuljettajien kuolemanriski on kohonnut, valtaosa nuorista ei kuulu siihen riskiryhmään, jonka ajotyyli on riskihakuinen ja siten altistaa onnettomuuksille. Kesä näkyy onnettomuustilastoissa. Henkilövahingoista joka kolmas tapahtui kesä-elokuun aikana. Viikonloput ovat tilastojen mukaan nuorten onnettomuuksien tyypillistä aikaa. Henkilövahinkojen määrä nousee perjantaina ja lauantaina neljänneksellä verrattuna arkipäiviin (maanantai-torstai) Kuolemantapauksista henkilöautossa lähes puolet tapahtui yöaikaan (klo 0 – 7 välisenä aikana).

Ensimmäistä vuottaan ajavien liikennevahinkomäärä suhteutettuna ajokorttien määriin on vakuutustilastojen (Onnettomuustietoinstituutti 2019) mukaan noin kolminkertainen verrattaessa jo kolme vuotta ajaneisiin.

Ulosajot ovat tyypillisiä – rattijuopumustapauksissa vahingoittuu paljon nuoria

Ulosajoissa menehtyi lähes puolet uhreista. Nokkakolareissa menehtyi joka kolmas uhreista.  Loukkaantumisista kolmannes tapahtui ulosajoissa. Tieliikenteen rattijuopumustapauksissa kuolleista ja loukkaantuneista neljä kymmenestä oli nuoria.

Henkilöautoilijoiden ja mopoilijoiden henkilövahingot iän mukaan vuonna 2020:

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet nuoret 2011-2020 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet nuoret 2011-2020:

Kuolleet henkilöauton kuljettajat ikäryhmän 100 000 asukasta kohden vuonna 2020:

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2018 – 2020.  (Nuorten ryhmällä käsitetään 15-24-vuotiaita). Vuosi 2020 on ennakkotietoja.