Siirry sisältöön
Nuoria autossa

Nuorten henkilövahingot tieliikenteessä

Nuorten (15-24-vuotiaiden) liikennekuolemien määrä on vähentynyt lähes kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantumisten määrä on puolittunut vastaavana aikana.

Lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori

Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin 40 ja loukkaantui noin 1 350 nuorta vuosittain. Vuoden 2020 tietojen mukaan 108 nuorta loukkaantui vakavasti. Menehtyneistä kolme neljästä oli miehiä. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä nuoria oli 15 prosenttia ja loukkaantuneista lähes kolmasosa.  Neljä viidestä menehtyi ja lähes puolet loukkaantui liikkuessaan taajamien ulkopuolella. Kuvassa 1 näkyvät suuret henkilövahinkokasaumat 18-vuotiaiden henkilöautoilijoiden ja 15-vuotiaiden mopoilijoiden ryhmissä. Henkilövahinkoja tapahtuu 15-vuotiaille mopoilijoille enemmän kuin henkilöautossa matkustaville 18-vuotiaille.

Henkilöautossa menehtyi kaksi kolmesta uhreista

Henkilöautossa menehtyi kaksi kolmesta ja loukkaantui puolet nuorista. Loukkaantuneista nuorista lähes joka viides oli mopoilija.

Nuorilla kuljettajilla on kohonnut onnettomuusriski

Nuorten kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. Vaikka nuorten kuljettajien kuolemanriski on kohonnut, valtaosa nuorista ei kuulu siihen riskiryhmään, jonka ajotyyli on riskihakuinen ja siten altistaa onnettomuuksille. Kesä näkyy onnettomuustilastoissa. Henkilövahingoista joka kolmas tapahtui kesä-elokuun aikana. Viikonloput ovat tilastojen mukaan nuorten onnettomuuksien tyypillistä aikaa. Henkilövahinkojen määrä nousee perjantaina ja lauantaina kolmanneksella verrattuna arkipäiviin (maanantai-torstai) Kuolemantapauksista henkilöautossa kolmannes tapahtui yöaikaan (klo 0 – 7 välisenä aikana).

Ensimmäistä vuottaan ajavien liikennevahinkomäärä suhteutettuna ajokorttien määriin on vakuutustilastojen (Onnettomuustietoinstituutti 2019) mukaan noin kolminkertainen verrattaessa jo kolme vuotta ajaneisiin.

Ulosajot ovat tyypillisiä – rattijuopumustapauksissa vahingoittuu paljon nuoria

Ulosajoissa menehtyi puolet uhreista. Nokkakolareissa menehtyi joka kolmas uhreista.  Loukkaantumisista kolmannes tapahtui ulosajoissa. Tieliikenteen rattijuopumustapauksissa kuolleista joka neljäs ja loukkaantuneista joka kolmas oli nuoria.

Henkilöautoilijoiden ja mopoilijoiden henkilövahingot iän mukaan vuonna 2021:

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet nuoret 2012-2021 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet nuoret 2012-2021:

Kuolleet henkilöauton kuljettajat ikäryhmän 100 000 asukasta kohden vuonna 2021:

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2019 – 2021.  (Nuorten ryhmällä käsitetään 15-24-vuotiaita). Vuosi 2021 on ennakkotietoja.