Siirry sisältöön
Nuoria autossa
Nuorten henkilövahingot tieliikenteessä

Nuorten (15-24-vuotiaiden) liikennekuolemien määrä on vähentynyt neljänneksellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantumisten määrä on puolittunut vastaavana aikana.

Yli neljäsosa tieliikenteessä vahingoittuneista on nuoria

Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin 38 ja loukkaantui yli 1 100 nuorta vuosittain. Vuoden 2022 tietojen mukaan 103 nuorta loukkaantui vakavasti. Lisäksi virallisten tilastojen ulkopuolella hoitoilmoitusaineistossa oli 57 vakavasti loukkaantunutta nuorta. Menehtyneistä neljä viidestä oli miehiä. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä nuoria oli viidennes ja loukkaantuneista 28 prosenttia.  Taajamien ulkopuolella liikkuessaan menehtyi kolme neljästä ja loukkaantui puolet. Kuvassa 1 näkyvät suuret henkilövahinkokasaumat 18-vuotiaiden henkilöautoilijoiden ja 15-vuotiaiden mopoilijoiden ryhmissä. Henkilövahinkoja tapahtuu 15-vuotiaille mopoilijoille enemmän kuin henkilöautossa matkustaville 18-vuotiaille.

Henkilöautossa menehtyi 70 prosenttia uhreista

Henkilöautossa menehtyi 70 prosenttia uhreista. Loukkaantumisista lähes puolet tapahtui henkilöautossa. Loukkaantuneista nuorista lähes joka viides oli mopoilija.

Nuorilla kuljettajilla on kohonnut onnettomuusriski

Nuorten kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kolminkertainen koko väestöön verrattuna. Vaikka nuorten kuljettajien kuolemanriski on kohonnut, valtaosa nuorista ei kuulu siihen riskiryhmään, jonka ajotyyli on riskihakuinen ja siten altistaa onnettomuuksille. Kesä näkyy onnettomuustilastoissa. Henkilövahingoista joka kolmas tapahtui kesä-elokuun aikana. Viikonloput ovat tilastojen mukaan nuorten onnettomuuksien tyypillistä aikaa. Henkilövahinkojen määrä nousee perjantaina ja lauantaina kolmanneksella verrattuna arkipäiviin (maanantai-torstai) Kuolemantapauksista henkilöautossa neljännes tapahtui yöaikaan (klo 0 – 7 välisenä aikana).

Ulosajot ovat tyypillisiä – rattijuopumustapauksissa vahingoittuu paljon nuoria

Ulosajoissa menehtyi lähes puolet uhreista. Nokkakolareissa menehtyi joka kolmas uhreista.  Loukkaantumisista kolmannes tapahtui ulosajoissa. Tieliikenteen rattijuopumustapauksissa kuolleista joka viides ja loukkaantuneista joka kolmas oli nuoria.

Henkilöautoilijoiden ja mopoilijoiden henkilövahingot iän mukaan vuonna 2023:

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet nuoret 2014-2023 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet nuoret 2014-2023:

Kuolleet henkilöauton kuljettajat ikäryhmän 100 000 asukasta kohden vuonna 2023:

Nuorten henkilövahingot alueittain:

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2021 – 2023.  (Nuorten ryhmällä käsitetään 15-24-vuotiaita). Vuosi 2023 on ennakkotietoja.