Siirry sisältöön
Nuoria autossa

Nuorten henkilövahingot tieliikenteessä

Nuorten (15-24-vuotiaiden) liikennekuolemien määrä on vähentynyt kymmenellä prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantumisten määrä on puolittunut vastaavana aikana.

Lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori

Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin 40 ja loukkaantui yli 1 200 nuorta vuosittain. Vuoden 2021 tietojen mukaan 102 nuorta loukkaantui vakavasti. Menehtyneistä lähes kolme neljästä oli miehiä. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä nuoria oli lähes viidennes ja loukkaantuneista 30 prosenttia.  Kolme neljästä menehtyi ja puolet loukkaantui liikkuessaan taajamien ulkopuolella. Kuvassa 1 näkyvät suuret henkilövahinkokasaumat 18-vuotiaiden henkilöautoilijoiden ja 15-vuotiaiden mopoilijoiden ryhmissä. Henkilövahinkoja tapahtuu 15-vuotiaille mopoilijoille lähes yhtä paljon kuin henkilöautossa matkustaville 18-vuotiaille.

Henkilöautossa menehtyi kolme neljästä uhreista

Henkilöautossa menehtyi kolme neljästä ja loukkaantui puolet nuorista. Loukkaantuneista nuorista lähes joka viides oli mopoilija.

Nuorilla kuljettajilla on kohonnut onnettomuusriski

Nuorten kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kolminkertainen koko väestöön verrattuna. Vaikka nuorten kuljettajien kuolemanriski on kohonnut, valtaosa nuorista ei kuulu siihen riskiryhmään, jonka ajotyyli on riskihakuinen ja siten altistaa onnettomuuksille. Kesä näkyy onnettomuustilastoissa. Henkilövahingoista joka kolmas tapahtui kesä-elokuun aikana. Viikonloput ovat tilastojen mukaan nuorten onnettomuuksien tyypillistä aikaa. Henkilövahinkojen määrä nousee perjantaina ja lauantaina kolmanneksella verrattuna arkipäiviin (maanantai-torstai) Kuolemantapauksista henkilöautossa kolmannes tapahtui yöaikaan (klo 0 – 7 välisenä aikana).

Ensimmäistä vuottaan ajavien liikennevahinkomäärä suhteutettuna ajokorttien määriin on vakuutustilastojen (Onnettomuustietoinstituutti 2019) mukaan noin kolminkertainen verrattaessa jo kolme vuotta ajaneisiin.

Ulosajot ovat tyypillisiä – rattijuopumustapauksissa vahingoittuu paljon nuoria

Ulosajoissa menehtyi puolet uhreista. Nokkakolareissa menehtyi joka kolmas uhreista.  Loukkaantumisista 40 prosenttia tapahtui ulosajoissa. Tieliikenteen rattijuopumustapauksissa kuolleista joka viides ja loukkaantuneista joka kolmas oli nuoria.

Henkilöautoilijoiden ja mopoilijoiden henkilövahingot iän mukaan vuonna 2022:

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet nuoret 2013-2022 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet nuoret 2013-2022:

Kuolleet henkilöauton kuljettajat ikäryhmän 100 000 asukasta kohden vuonna 2022:

Nuorten henkilövahingot alueittain:

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2020 – 2022.  (Nuorten ryhmällä käsitetään 15-24-vuotiaita). Vuosi 2022 on ennakkotietoja.