Siirry sisältöön
Äiti antaa avaimet tyttärelleen, joka istuu auton etupenkillä.
Saiko nuori juuri ajokortin? Vinkkejä vanhemmille

Saiko nuoresi juuri ajokortin? Ajokortti tarkoittaa nuorelle uusia asioita, mutta vanhemmatkin ovat silloin uudenlaisen tilanteen edessä. Tältä sivulta löydät vinkkejä siitä, mistä kaikesta on hyvä olla tietoinen ja mistä puhua oman nuoren kanssa, kun tuore ajokortti polttelee hänen taskussaan.

Jokainen juuri ajokortin saanut nuori on yksilö, ja eroja on niin kuljettajana toimimisessa kuin kehityksessä muutoinkin. Osalle ajokortti tarkoittaa työmahdollisuuksien aukeamista, osalla ajokortti on suuressa roolissa kavereiden kanssa toimiessa. Kaikki perheen sisäiset ohjeistukset ja rajoitukset sovellu samanlaisina kaikille. Vanhemman sitoutuminen nuoren kuljettajan tukemiseen on tärkeää, jotta nuori voi turvallisesti kehittyä turvalliseksi kuljettajaksi.

Tältä sivulta löydät vinkkejä nuoren tukemiseen:

 • Mistä kaikesta on hyvä olla tietoinen, kun huollettava saa ajokortin?
 • Mistä ja miten kannattaa keskustella nuoren kanssa, kun hän siirtyy liikkumaan liikenteessä uudessa roolissa eli kuljettajana?

Millaisia riskejä aloittelevan kuljettajan matkalle voi mahtua?

Nuorten kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. Vaikka nuorten kuljettajien kuolemanriski on kohonnut, valtaosa nuorista ei kuulu siihen riskiryhmään, jonka ajotyyli on riskihakuinen ja siten altistaa onnettomuuksille. Liikennekasvatuksen ja -koulutuksen tulisi kuitenkin ulottua koko ikäryhmälle eikä vain riskiryhmiin kuuluville, jotta riskejä sisältävät tilanteet pystytään välttämään tilanteita ennakoimalla.

Vaikka nuorten liikennekuolemien määrä on vähentynyt neljälläkymmenellä prosentilla ja loukkaantumisten määrä puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, on myönteinen kehitys viime vuosina pysähtynyt. Nuorten vakavissa liikenneonnettomuuksissa korostuvat tieltä suistumiset sekä kohtaamisonnettomuudet.

Perheen pelisäännöt liikenteeseen

Minkälaisia pelisääntöjä teidän perheessänne on liikenteeseen liittyen? Jos sellaisia ei vielä ole, kannattaa niiden luomista harkita. Selkeät toimintatavat eri tilanteisiin tukevat omalta osaltaan tuoretta kuljettajaa. Pelisääntöjä voi pohtia esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

 • Minkälaiset pelisäännöt ovat perheen yhteisen auton lainaamiseen?
 • Miten liikenteessä toimitaan perheen kanssa? Entä miten kavereiden kanssa?

Ajokortin saaminen koskettaa koko perhettä. Voi olla, että nuori viihtyy enemmän matkalla kuin kotona, joten perheen autokin saattaa olla jatkuvasti tien päällä. Aikuisen onkin hyvä olla tietoinen, mihin matkat suuntautuvat. Entä minkälaiseen toimintaan autoja käytetään – ovatko reissut paikasta A paikkaan B menoa vai huviajelua?

Mistä kaikesta pitäisi muistaa keskustella?

Osoita kiinnostuksesi nuoren liikkumista kohtaan.

Nuoren kanssa on tärkeää keskustella hänen liikkumisestaan. Olemalla aidosti kiinnostunut hänen liikkumisestaan, myös silloin kun hän ei ole kuljettajana, saat käsityksen hänen tavoistaan toimia liikenteessä ja hyviä tilaisuuksia yhteisten pelisääntöjen kertaamiseen.

Esimerkiksi ennen nuoren illanviettoa voi käydä seuraavat kysymykset läpi:

Minne olette menossa tänään? Ketkä lähtevät kyytiin? Kenen kyydissä menet? Minkälainen kuljettaja on kyseessä? Kuuluuko iltaan alkoholia? Tietäähän kuljettaja varautua olemaan kuski koko illan ja varautuu alkoholittomilla juomilla?

Päihteet ja liikenne – vain ajokortillinen ja selvä kuski rattiin

Nuorten vakavissa onnettomuuksissa päihteillä on valitettavan usein osuutta asiaan. Onnettomuustutkintainstituutin (OTI) nuorisoraportin (Avautuu uuteen ikkunaan) mukaan nuorten kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa yli kolmannes (36 %) onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista oli päihtyneitä (vähintään 0,5‰).

Yksittäisonnettomuuksissa (esimerkiksi ulosajot) rattijuopumukseen syyllistyneitä oli yli puolet (55 %) kuljettajista.

Huumausaineiden käyttö näkyy vahvasti poliisin rattijuopumustilastoissa. Vuoden 2020 ennakkotilastoissa (Avautuu uuteen ikkunaan) yli puolessa rattijuopumustapauksista oli mukana jokin muu päihde kuin alkoholi.

Pohdittavaksi:

 • Mieti, minkälaisia ohjeita voisit antaa nuorelle jo etukäteen. Eri tilanteissa toimiminen on helpompaa, kun yhdessä on keskusteltu ja mietitty etukäteen, miten esimerkiksi kavereiden kanssa festarireissulla hoidetaan ajamiset turvallisesti. Vaikka selvin päin olisikin sitä mieltä, että humalassa ei lähdetä tien päälle, voi huonoja ideoita syntyä päihtyneenä. Siksi toimintamallit kannattaa sopia etukäteen.
 • Anna nuorelle tunne siitä, että on aina parempi soittaa vanhempi hakemaan tai ottaa vaikkapa taksi vanhemman piikkiin, kuin lähteä päihtyneenä rattiin tai päihtyneen kuljettajan kyytiin. Päihtynyt kuljettaja vaarantaa itsensä lisäksi myös muut tielläliikkujat, ei vain kyydissä olevat.

Miten kaverit vaikuttavat toimintaamme liikenteessä?

Vaikka kaverit voivat tutkitusti lisätä nuoren kuljettajan riskiä liikenteessä, kannattaa nuorten ystävyyksiä ja niiden synnyttämää huolenpitoa tarkastella myös voimavarana ja riskejä ennaltaehkäisevänä mahdollisuutena. Esimerkiksi käsitys siitä, miten ystävät suhtautuvat riskinottoon liikenteessä, vaikuttaa myös nuoren käyttäytymiseen – niin hyvässä kuin pahassakin.

Oman nuoren kanssa voi pohtia kavereiden vaikutusta ja mahdollisten riskien ehkäisemistä seuraavien kysymysten avulla:

 • Miten voit sanoa kaverille, että tuollainen käyttäytyminen ei kuulu liikenteeseen? Kyse on välittämisestä. Näytä, että välität heidän turvallisuudestaan, etkä halua menettää ystäviäsi.
 • Selkeät pelisäännöt kannattaa miettiä myös kavereiden kanssa toimimiseen.

”Auto ei liiku, ennen kuin kaikilla on vyöt kiinni”
”Voitko vastata tuohon viestiin, niin mä keskityn ajamiseen”
”Voitko antaa ajo-ohjeita, kun tää on mulle vieras paikka, enkä halua tuijottaa navigaattoria”.

 • Jos kyydissä pelottaa, sano se rohkeasti ääneen. Todennäköisesti joku muukin autossa ajattelee samoin, vaikkei sitä ääneen sanoisikaan. Kuljettajan tehtävänä on suoriutua ajotehtävästä turvallisesti maaliin saakka. Viimeiseen risteykseen pääseminen ei riitä, vaan tehtävä on suoritettu vasta, kun ajoneuvo on turvallisesti parkissa.
 • Mitä voin sanoa, jos kaveri yllyttää?

“Ei kai meillä oo mihinkään kiire? Liikenteessä on aina myös muita. Sopivalla ja rajoitusten mukaisella tilannenopeudella saat aikaa reagoida myös muihin tienkäyttäjiin.”

Vanhemman antama esimerkki

Aikuiset ovat tahtomattaankin esimerkkejä lapsille ja nuorille siinä, miten liikenteessä liikutaan. Vanhempien kannattaakin pohtia itse seuraavia kysymyksiä:

 • Millä tapaa itse toimit liikenteessä?
 • Minkälaista esimerkkiä annat muiden tienkäyttäjien kohtaamisesta?
 • Onko muiden toimintaa oikeasti tarpeen kommentoida kielteiseen sävyyn?

Jos lapsen kanssa on kulkenut punaisia päin tai autossa turvavyön käyttö on jäänyt satunnaiseksi, saattaa toimintamallien muuttaminen olla haastavaa ajokortti-iän kynnyksellä. Esimerkki annetaan vuosien aikana erilaisissa tilanteissa, viimeisen viikon petraus ennen ajokoetta ei pelasta.

Liikenneturvan nuorille tehdyssä kyselyssä (Avautuu uuteen ikkunaan) kaksi kolmesta vastaajasta (67 %) koki vanhempiensa olevan kiinnostuneita siitä, miten nuori toimii liikenteessä. Kymmenes (10 %) vastaajista koki, ettei saa lähipiirin aikuisilta hyvää esimerkkiä turvallisesta liikkumisesta.

Nuorten kyselyssämme on nähtävissä eroja vanhemman osoittaman kiinnostuksen osalta nuorten toimintaan liikenteessä. Turvavyön käyttäminen sekä halu toimia turvallisesti liikenteessä on yleisempää nuorilla, jotka kokevat vanhemman osoittamaa kiinnostusta, kuin ilman tukea jääneillä. 

Ovathan varusteet kunnossa?

Huomiota kannattaa kiinnittää myös nuoren kulkupelin huoltoon ja varustukseen sekä turvalaitteisiin. Esimerkiksi seuraavia kysymyksiä voi pohtia yhdessä:

 • Onko mopoillessa kypärä kunnossa, onko kypärä miellyttävä päässä? Mukavaa ja tyylikästä kypärää tulee myös todennäköisemmin käytettyä. Onhan kypärän kiinnitysmekanismi varmasti tuttu?
 • Onhan autossa valot ja pyyhkijänsulat kunnossa? Onko vaihtamattomuuden syynä rahallinen tilanne vai vaihtamisen hankaluus? Voisitko tukea nuorta ja lähteä vaihtamaan esimerkiksi polttimot yhdessä?

Tuore ajokortillinen ja ajopelko

Ajopelko voi ilmetä monella eri tavalla ja syyt ovatkin hyvin yksilöllisiä. Toinen saattaa pelätä muita tielläliikkujia, toinen taas ei ole varma omasta ajotaidostaan ja välttelee siksi ajamista. Liikenteen pelkääminen on inhimillistä: liikenteessä valitettavasti sattuu joskus onnettomuuksia, nopeudet ovat kovia ja erilaisia tienkäyttäjiä on suojattomista lapsista suuriin rekkoihin.

Miten voin tukea tuoretta ajokortillista, joka välttää ajamista?

 • Ensin on hyvä pohtia yhdessä tuoreen kuljettajan kanssa, mistä ajopelko johtuu. ”Ajamaan oppii vain ajamalla” ei päde kaikkiin.
 • On hyvä huomata, että pitkän tauon jälkeen ajamaan lähteminen on monille haastavaa, mikäli ajokokemusta ei ole ehtinyt karttumaan.
 • Mikäli ajamaan lähdetään, kannattaa alku tehdä mahdollisimman helpoksi. Esimerkiksi parkkipaikalla tai muulla turvallisella alueella voi totutella ajamiseen, opetella hahmottamaan ajoneuvon mittoja ja saada varmuutta sen käsittelyyn. Nämä ovat perustuksia, jonka päälle rakennetaan jatkoa.
 • Muista myös, että vaikka ajaminen saattaa olla kevyttä sinulle, saattaa vähemmän kokemusta omaavalla väsymys iskeä jo lyhyenkin ajan jälkeen.
 • Monet autokoulut tarjoavat palveluitaan ajamisen kertaamiseen ja ajopelon selättämiseen. Hyvä tukija voi olla myös tuttu kokenut kuljettaja. Ensimmäisenä askeleena voi olla vaikkapa vain kyydissä istuminen tai liikennesääntöihin varmuuden hakeminen simulaattorin avustuksella.

Mitä nuoret itse toivovat?

Liikenneturva kysyi nuorilta itseltään, miten vanhemmat tai huoltajat voisivat parhaiten tukea nuoria toimimaan turvallisesti liikenteessä.

Laajan kirjon vastauksissa erottuivat muun muassa esimerkin näyttäminen tai neuvojen antaminen sekä keskusteleminen.

Sanapilvi nuorten vastauksista kysymykseen miten vanhemmat tai huoltajat voisivat parhaiten tukea nuoria toimimaan turvallisesti liikenteessä.

Yhteenveto: miten vanhempi voi tukea aloittelevaa kuljettajaa?

 • Ajokokeen läpäisy on vasta ensimmäisiä askeleita kuljettajana kehittymisessä, nyt alkaa itsenäinen harjoittelu.
 • Osoita olevasi kiinnostunut siitä, miten nuori toimii liikenteessä.
 • Kysy, miten nuoren mielestä voisit tukea häntä parhaiten.
 • Kavereiden hyväksyntä on nuorelle tärkeää – anna työkaluja ryhmäpaineen käsittelyyn.
 • Huolehdi turvavarusteista ja ajoneuvon kunnosta yhdessä nuoren kanssa.
  • Onhan pyyhkijät kunnossa? Onhan renkaissa riittävästi kulutuspintaa? Onhan kaikki valot varmasti toimintakunnossa?
 • Päihteet ja liikenne eivät kuulu yhteen – keskustele nuoren kanssa toimintatavoista, jos illanviettoon liittyy päihteitä.
  • Etukäteen tilanteen miettiminen selkeyttää tilanteessa toimimista.
  • ”Aina voi soittaa” – koskaan ei ole tilannetta, että tarvitsisi ajaa esimerkiksi päihtyneenä. Kunhan asioista pystyy keskustelemaan, hankalatkin tilanteet voidaan ratkoa yhdessä.
 • Sopikaa yhdessä perheenne säännöistä – selkeät ja etukäteen sovitut säännöt auttavat nuorta valintatilanteissa.
 • Muista oman esimerkkisi voima.
 • Nuoren ajotaidon selvittämistä ja kehittämistä varten voitte järjestää perheen oman ”ajokokeen”.
  • Tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden tuoda esimerkiksi lähiympäristön haastavat paikat esiin ja harjoitella yhdessä eri tilanteissa toimimista.

Kysy lisää Liikenneturvalta

Jäikö joku asia askarruttamaan? Tarvitsetko lisätietoa? Lähetä Liikenneturvalle kysymys lomakkeen avulla.

Kysy, me vastaamme

HUOM! Kysymyksiin ei vastata heinäkuussa.

Liikenneturva vastaa kysymyksiin, jotka koskevat

 • liikkumisen turvallisuutta
 • turvalaitteita
 • liikennekäyttäytymistä
 • liikenteen yleisiä pelisääntöjä
 • liikennekasvatusta ja kuljettajien jatkokoulutusta sekä
 • tieliikenteen tilastoja.

Pysäköintiin liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä oman paikkakuntasi pysäköinninvalvontaan.

Vastaamme kysymykseen kysyjän sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi saatamme julkaista kysymyksen ja vastauksen verkkosivuillamme. Emme julkaise kysymyksen lähettäjän tunnistetietoja (esimerkiksi nimi tai sähköpostiosoite).

Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Kysymyslomake

 • Lähettämällä lomakkeen suostun samalla siihen, että Liikenneturva käsittelee henkilötietojani kysymykseen vastaamiseen.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.