Siirry sisältöön
Kolme lasta ylittää suojatietä varusteinaan heijastinliivi ja heijastimia.

Kotipihakävely

Tehtävä sopii varhaiskasvatukseen ja erityisesti esiopetukseen. Kotipihakävelyssä tutut liikenneympäristöt käydään ryhmässä läpi. Harjoituksessa valmiudet koulumatkan itsenäiseen kulkemiseen kasvavat.

Tavoite
 • Lähiliikenneympäristö tulee tutuksi.
 • Lapset ymmärtävät omaan lähiympäristöön liittyviä liikenneriskejä ja oppivat huomaaman esimerkiksi erilaisia näkemäesteitä.
 • Opitaan turvalliset tienylityspaikat lähiympäristössä.
 • Tienylitystaidot vahvistuvat.
 • Opitaan ryhmässä liikkumisesta ja tarkkaavaisuuden säilyttämisen merkityksestä.
Nämä tarvitset
 • Iso kartta, johon kävellyt reitit merkitään
 • Heijastinliivit lapsille ja aikuisille

Tehtävän toteutus

Suunnittele, missä järjestyksessä kotipihakävelyt toteutetaan. Kysy huoltajilta lupa osoitetietojen käyttöön ja tehtävän tekemiseen. Ensimmäisten kävelyjen on hyvä olla lyhyempiä.  Jos useampi kotipiha sijaitsee lähekkäin, niillä voidaan käydä saman kävelyn aikana. 

Kävelyillä käydään läpi erilaisia turvallisen liikkumisen teemoja: turvalliset tien ylityspaikat, reitillä olevat näkemäesteet, turvallinen tienylitys (pysähdy, katsele ja kuuntele, kävele), turvallinen kavereiden kanssa liikkuminen liikenteessä ja jalankulkijan paikka.

Suositeltava lapsiryhmän koko retkellä on mahdollisimman pieni, jotta liikkuminen on turvallista ja keskustelu kaikkien kanssa mahdollista.

Loppukeskustelu

Kun retkeltä palataan, on hyvä vielä keskustella liikenteessä kohdatuista tilanteista. Esimerkiksi:

 • Millaisia tienylityspaikkoja kohdattiin? Oliko niissä esimerkiksi näkemäesteitä?
 • Miksi tienylityksissä toimitaan aina tietyllä tavalla?
 • Miksi kavereidenkin kanssa liikenteessä liikkuessa on tärkeää keskittyä liikenteeseen?
 • Millaisilla teillä kuljettiin? Mitä oli tärkeä huomioida?

On tärkeää, että huoltajille kerrotaan, miten retket sujuivat. On hyvä kannustaa huoltajia jatkamaan harjoittelua myös kotona. Muistutathan myös koulumatkan harjoittelusta ajoissa.