Siirry sisältöön
Liikennesäännöt haltuun -materiaalin kansikuva
Liikennesäännöt haltuun- materiaali

Liikenneturvan liikennesäännöt haltuun -materiaali on suunniteltu liikennesääntöjen opettamiseen, oppimiseen sekä leikkimieliseen visailuun. Aineisto sisältää 23 visakysymystä tai -väittämää erilaisista liikennetilanteista sekä niiden vastaukset perusteluineen.

Tavoite
 • Kasvattaa lasten ja nuorten tietoja ja taitoja liikkua turvallisesti liikenteessä
 • Tarjota liikennekuvia, joiden avulla liikennetilanteiden ja -sääntöjen opettaminen ja oppiminen on helpompaa ja hauskempaa
Nämä tarvitset

Ennakkovalmistelut

 1. Lataa PowerPoint-materiaali omalle koneellesi.
 2. Valitse materiaalista ryhmällesi sopivimmat liikennetilannekuvat. Valinnassa on hyvä ottaa huomioon lasten/nuorten ikä, heidän käyttämät kulkutavat ja paikallinen liikenneympäristö.
  • Vuosiluokilla 1–2 kannattaa keskittyä erityisesti kävelijän liikennesääntöihin (esim. diat 3–14 ja 49–50) (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)
  • Vuosiluokilla 3–6 kannattaa keskittyä erityisesti pyöräilysääntöihin ja joukkoliikenteessä liikkumiseen (esim. diat 13–50) (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)
  • Vuosiluokilla 7–9 kannattaa valita käsiteltävät diat oppilaiden kulkutapojen mukaan.
 3. Näytä materiaali suoraan ison näytön kautta tai vaihtoehtoisesti tulosta se ja näytä dokumenttikameran ja ison näytön avulla.

Tehtävän toteutus

Hyödynnä valitsemiasi liikennetilannekuvia pitämällä ryhmälle leikkimielinen liikennetietovisa. Pienryhmien tehtävänä on yhdessä keskustellen päättää yhteinen vastaus materiaalin kysymyksiin tai väittämiin. Kukin ryhmä yrittää kerätä mahdollisimman monta pistettä. Yksi oikea vastaus on yksi piste. Kunkin kysymys-/väittämädian jälkeen on tärkeä käydä läpi oikean vastauksen perustelut, jotka löytyvät vastausdialta.

Lisäksi materiaalia voi hyödyntää seuraavilla tavoilla:   

Lähiympäristön tutkiminen materiaalin avulla 

Tutkikaa materiaalin liikennetilannetta luokassa ja lähtekää sitten ulos liikenteeseen etsimään paikka, jossa on samanlainen liikennetilanne.

Kun lapset ja nuoret pääsevät havainnoimaan ja harjoittelemaan tilannetta oikeassa liikenneympäristössä, he oppivat asian parhaiten. Esimerkiksi retket ja siirtymät liikuntatunnille tarjoavat hyviä tilaisuuksia pysähtyä keskustelemaan erilaisista liikennetilanteista oikeassa liikenneympäristössä.

Valitkaa viikon/kuukauden liikennetaito

Liikennesäännöt haltuun -materiaalin kuvista voi valita luokkaan/ryhmään viikon tai kuukauden liikennetaidon. Kun kuvasta keskustellaan useamman kerran, lapset ja nuoret omaksuvat säännön paremmin.

Loppukeskustelu

Kaikki lapset ja nuoret tarvitsevat liikenteessä liikkumisen tietoja ja taitoja ja harjoittelua. Oikeassa liikenteessä liikkumisen tilanteita kannattaa hyödyntää liikennesäännöistä keskusteluun. Oman hyvän esimerkin näyttäminen on tärkeää ja tehokasta liikennekasvatusta.