Siirry sisältöön
Autoilija antaa jalankulkijalle tietä suojatiellä, ja jalankulkija heilauttaa kättään kiitokseksi.
Liikenneturvallisuusaiheinen viestintätehtävä

Miten lähiympäristöön voidaan vaikuttaa? Minkälaisia havaintoja olette tehneet omassa arkipäivässä? Mistä olisi hyvä muistuttaa muitakin?

Tavoite

Oppilaat itse miettivät oman liikkumisympäristönsä kannalta merkittäviä tekijöitä
– Oppilaat oivaltavat, että turvallisuuteen vaikuttavana tekijänä on ihmisten oma toiminta
– Oppilaat hahmottavat erilaisia viestinnällisiä vaikuttamisen keinoja
– Mediakasvatuksen näkökulmasta mediasisältöjen tuottamiseen ja ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä

Nämä tarvitset

Tarvittavat välineet riippuvat huomattavasti toteutustavasta, sekä kohteena olevasta ikäryhmästä.
– Paperia, kyniä, maaleja
– Valokuvaukseen tarvittavat laitteet
– Videokuvaukseen tarvittavat laitteet

Ohjeistus oppilaille 

Mieti oman liikkumisen (esimerkiksi koulumatkat) kannalta asioita, joihin toivoisit aikuisten kiinnittävän erityisesti huomiota. Tarkoituksena on tehdä viestinnällinen tempaus, johon koko luokan ajatuksia hyödynnetään. Voit tehdä omasta viestistäsi paperille piirretyn kuvan, kännykällä kuvatun videon, yleisöosastokirjoituksen tai jotain aivan muuta! Mikä on mielestäsi tehokkain tapa vaikuttaa aikuisiin?  

Ajatuksia teemoista voi herätellä poiminnoilla alla olevasta listauksesta. 

Liikenneturvan liikenneturvallisuusviikon työpajoissa on käynyt ilmi, että lapset ja nuoret tunnistavat aikuisten toiminnassa monia riskejä. Alla tiivistettynä toimintoja, joita lapset ja nuoret näkevät arkielämässään, niin omien huoltajien kuin muiden aikuisten osalta.  

Teemoja viestinnällisen tehtävän toteutukseen:  

 • Kännykän käyttäminen liikenteessä 
 • Kypärän käyttö pyöräillessä 
 • Ajonopeus autolla 
 • Ajonopeus pyörällä 
 • Heijastimet 
 • Jalankulkijoiden väistäminen 
 • Lasten huomiointi 
 • Valojen käyttäminen 
 • Vilkun käyttäminen 
 • Kiireen välttäminen 
 • Pään kääntäminen, katveiden tarkistaminen 
 • Pyöräilijän ja jalankulkijan ohittaminen kauempaa 
 • Koulun lähialueen liikenneympäristö (hyvät puolet, haastavat paikat) 

Ihmisten toimintaan vaikuttavan viestin tulisi pyrkiä olemaan uskottava, luotettava, johdonmukainen, selkeä, suostutteleva, relevantti ja houkutteleva. Tutkimusten mukaan viesti menee parhaiten läpi tietoa ja tunnetta yhdistäen. 

Yksittäisiä tapoja avattu hieman laajemmin:  

Yleisönosastokirjoitus: teksti, jossa kirjoittaja ilmaisee oman näkemyksensä yleensä ajankohtaisesta aiheesta. Hyvä yleisönosastokirjoitus herättää kiinnostusta, on omakohtainen, ytimekäs ja uskottava. Yleisönosastokirjoituksen ei tarvitse olla pitkä, tiivistäminen on valttia! On toivottavaa, että mielipidekirjoitus tuo esiin uuden näkökulman, tai vie aiheesta keskustelua pidemmälle.  

Kuvallinen viestintä: kuvalla voidaan selkeyttää monimutkaisiakin asioita. ”Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”. Minkälaisen liikenneturvallisuuteen liittyvän kuvan voi toteuttaa erilaisilla välineillä ja menetelmillä? Esimerkkejä Liikenneturvan kuvallisesta viestinnästä voi katsoa esimerkiksi täältä. (Avautuu uuteen ikkunaan)

Video: Video on mielenkiintoinen sekä haastava tapa tuottaa sisältöä. Videosisällön tulee herättää mielenkiinto heti videon alussa, että katsoja seuraa videon loppuun saakka. Esimerkkejä Liikenneturvan videomuotoisesta viestinnästä voi katsoa YouTube-kanavaltamme. (Avautuu uuteen ikkunaan)

Jatkotehtäviä

Minkälaisissa kanavissa tuotoksia voisi hyödyntää, että aikuiset tavoitetaan? Minkälaisia kanavia koululla on mahdollisesti käytössä? Minkälaisia kanavia huoltajat seuraavat kotona?  

Jakakaa tuotokset käytössä olevissa kanavissa, joita ajattelette kohderyhmän seuraavan (some, paikallislehti, koulun käytävät, Wilma tms.) 

Voitte lähettää tuotoksenne myös Liikenneturvalle tiedoksi. Mikäli teosta voidaan käyttää Liikenneturvan viestinnässä, liitättehän viestiin tekijän nimen sekä asuinkunnan.  

Tehtävää voidaan vertaisarvioida esimerkiksi seuraavia kysymyksiä hyödyntäen: 

 • Oliko pääviesti selkeä? 
 • Kuinka puhutteleva viesti oli?  
 • Huomioisitko tällaisen viestin esimerkiksi some-kanavissa?