20.11.2018Meddelanden, Riksomfattande

Håll dig på benen på fredag – halt väglag kring lilla jul ökar fallrisken

Även om december och januari månaderna toppar statistiken över fallolyckor så orsakar mycket halt väglag kring lilla jul även en topp i olycksstatistiken. I början av vintersäsongen har fotgängarna ännu inte vant sig vid halkan, och därför påminner kampanjen Håll dig på benen fotgängarna att uppmärksamma det möjligen hala väglaget.

15.11.2018Meddelanden, Riksomfattande

Ger du positiv respons i trafiken? Det borde du.

Den största delen av de finländare som svarade på Trafikskyddets enkät* berättar att positiv respons i trafiken uppmuntrar till att fortsätta på samma sätt. Ett enkelt sätt att öka positivet i trafiken är att tacka andra för ett agerande som tar hänsyn till de övriga trafikanterna. Att bidra till en positiv stämning i trafiken gör inte bara trafikanterna gladare, utan påverkar även säkerheten.

01.10.2018Meddelanden, Riksomfattande

Varannan finländare använder reflex

Enligt Trafikskyddets uppföljningar år 2017 använder ungefär varannan finländare reflex när det är mörkt. Glömska är främsta anledningen till att reflex inte används. Den landomfattande reflexdagen, som Trafikskyddet lanserade år 2013, uppmuntrar till att senast nu fästa en reflex på jackan. Reflexsäsongen firas på ett synligt sätt i S:t Michel, där regionens K-butiker bjuder sina kunder på en reflexväska.

20.09.2018Meddelanden, Riksomfattande

Mycket behöver förbättras gällande användningen av säkerhetsbälte i bussar

Nästan sex av tio av alla som besvarat Trafikskyddets enkät berättar att de oftast fäster säkerhetsbältet när de färdas med buss. Vanan att åka buss utan säkerhetsbälte samt glömska uppges vara största orsakerna till att man inte använder säkerhetsbältet. Linja-autoliitto och Trafikskyddet vill också påminna om användningen av säkerhetsbälte även vid bussfärder. Passagerarna önskar att även föraren skulle påminna om användningen av säkerhetsbälte.

10.09.2018Meddelanden, Riksomfattande

Skolornas trafiksäkerhetsvecka satsar på att barn promenerar och cyklar tryggt och säkert

Skolornas riksomfattande trafiksäkerhetsvecka börjar idag måndagen den 10 september. Enligt Trafikskyddets undersökning* görs största delen av skolresorna till fots eller med cykel. Det här året är veckans tema just trygg promenad och cykling. Skolornas strategi för trafikfostran kombinerar teori och praktik, vilket också passar barnen bra.

08.08.2018Meddelanden, Riksomfattande

Bilister berättar: jag skulle kunna vara mer hänsynsfull vid övergångsställen

De flesta av de finländare som besvarat Trafikskyddets enkät anser att fotgängare är trygga i Finland. Ansvaret för säkerheten vid övergångsställen anses främst ligga hos bilisterna samt deras agerande och attityder. Nästan sex av tio förare medger att de skulle kunna vara mer hänsynsfulla mot fotgängare.