10.04.2018Meddelanden, Riksomfattande

Trafikskyddets nya kampanj utmanar trafikkulturen till en förändring

När Trafikskyddet frågade* finländarna vad de anser vara det viktigaste i trafiken svarade de flesta säkerhet, smidig trafik och att ta hänsyn till andra. Trafikens vardag är fylld med samspelssituationer där alla dessa faktorer spelar en roll. Växelverkan utgör även det centrala temat i Trafikskyddets nya kampanj Se människan i trafiken

23.02.2018Meddelanden, Riksomfattande

Bilbälte är en oersättlig säkerhetsanordning – användningen kan ännu förbättras

Enligt Trafikskyddets uppföljning använder de flesta bilbälte när de sitter i framsätet, både i och utanför tätorter. Användningen av bilbälte i baksätet är några procent lägre. Den som inte använder bilbälte löper en mångdubbel risk att skadas vid en eventuell olycka, även i tätortshastigheter. Bilbältet ger ett bättre skydd om det används rätt.

19.02.2018Nyheten

Statistik över allvarligt skadade ger nya perspektiv på trafiksäkerheten

Antalet skadade i trafikolyckor har sedan tidigare varit en del av olycksstatistiken, men de senaste tre åren har man även plockat fram statistik om allvarligt skadade. Variationen från år till år i fördelningen av antalet skadade mellan olika trafikantgrupper är liten, men till exempel har antalet allvarligt skadade bilister minskat medan antalet oskyddade trafikanter inte har det.

15.02.2018Meddelanden, Riksomfattande

Att klanta sig med företagets bil leder till och med till bojkott – negativa erfarenheter delas nu också i sociala medier

Av dem som besvarade Trafikskyddets förfrågan* hade ungefär var tredje bojkottat eller övervägt att bojkotta ett företag till följd av att förare i företagets fordon hade uppträtt dåligt i trafiken. Förutom att det ges direkt respons till företaget vädras negativa erfarenheter också i de sociala medierna.

21.12.2017Meddelanden, Riksomfattande

En tredjedel av alla förare reagerar på telefonens pipande medan de kör

Två av fem av de förare som besvarade Trafikskyddets enkät uppgav att de nästan aldrig tittar på telefonen medan de kör, även om den piper. Trafikskyddets kampanj När du kör, kör, som uppmärksammas vid årsskiftet, uppmuntrar människor att lämna telefonen i fred när de kör. Det blir lättare att koncentrera sig på trafiken om man har telefonen i ljudlöst läge och utom räckhåll.

21.11.2017Meddelanden, Riksomfattande

Barn under 135 cm behöver en bilbarnstol när de reser

När du ska köpa en bilbarnstol står du inför många val. Ett barn behöver en bilbarnstol tills de är 135 cm långa och därför är frågan aktuell även i de flesta familjer som har bil och barn ända upp i grundskoleåldern. För att hjälpa dig välja har Trafikskyddet sammanställt korta riktgivande videor om vilka saker man bör beakta vad gäller att tryggt transportera ett barn i bilen.