Gå till innehållet
Anna tietä suojatiellä.
Kör riktigt – även med elsparkcykel

Trafikreglerna gäller även elsparkcyklisterna. Då maximihastigheten för en elsparkcykel är 25 km/h, rör man sig med elsparkcyklar * enligt samma trafikregler och farleder som med cykel – alltså inte på trottoarer. Anpassning av hastigheten till situationen, att vara nykter och beakta andra är hörnstenarna i säker elsparkcykling. Kör rätt – även med elsparkcykel.

Kör riktigt: 10 punkter för säkrare elsparkcykling

1. Med elsparkcykel rör man sig på cykelleder – inte på trottoarer.

Med elsparkcyklar rör man sig på cykelleder: cykelvägar, cykelfiler eller -gator. Om det inte finns någon cykelled, rör man sig med elsparkcykel längs körbanans kant. Man får inte köra på trottoarer med elsparkcykel.

Cykelvägar är alltid markerade med vägmärke för cykelväg. Om det inte finns något vägmärke är det fråga om en gångbana. Observera att fotgängare på en kombinerad cykelväg och gångbana kan röra sig på vilken kant som helst.

Med elsparkcykel rör man sig på högra kanten och den som rör sig framför passerar man från vänster.

Man får köra med elsparkcykel på gång- och gårdsgator, men man ska ge fotgängare fri passage. Körhastigheten ska anpassas till gånghastigheten och den får inte överskrida 20 km/h.

Observera också att cykelvägen kan vara enkelriktad. En enkelriktad cykelväg får inte köras i motsatt riktning.

Jalankulkijat omalla puolella väylää, pyöräilijät ja sähköpotkulautailijat omalla.

2. Beakta andra trafikanter.

Den som kör med elsparkcykel omfattas av samma skyldigheter då det gäller försiktighet och förutseende som alla vägtrafikanter. Fotgängare ska ges ett tryggt utrymme på vägen. Till exempel vid omkörning kan fordonets hastighet och ljudlöshet överraska den som går framför. Varna för omkörning genom att ringa på klockan i god tid. Observera dock att klockringningen inte befriar från skyldigheten att ta hänsyn till andra trafikanter.

Pyöräilijän ja sähköpotkulautailijan on väistettävä bussin matkustajia.

3. Minska farten.

Elsparkcykeln rör sig med en hastighet upp till 25 km/h. Det är vanligtvis inte möjligt att köra med den högsta möjliga hastigheten i en stad. Anpassa hastigheten till omgivningen och andra trafikanter. Ett proaktivt körsätt ökar också elsparkcyklistens säkerhet och minskar risken för att falla eller råka ut för en olycka.

För att köra elsparkcykel krävs det, förutom förmåga att observera, bedöma och reagera på trafiksituationer, även god balans. Elsparkcykeln har små hjul, mycket känslig styrning och svag eller obefintlig fjädring, så ojämnheter i vägytan kan vara ödesdigra i hög fart.

4. Stanna för rött och sakta ner i korsningarna.

Med elsparkcykel följer man samma trafikmärken och trafikljus som vid cykling.

Visa tydligt din avsikt i korsningarna. Kom ihåg att använda blinkers när du är på väg att svänga. Om elsparkcykeln inte har blinkers, visa körriktningstecken med handen.

5. Ge väg vid övergångsställe.

Kom ihåg att du med elsparkcykel ska ge väg åt fotgängare som använder skyddsvägen.

Med elsparkcykel får man korsa vägen längs skyddsvägen, men en elsparkcykel ska väja för trafiken på körbanan om inte bilen svänger eller kommer bakom ett vägmärke som anger väjningsplikt eller från en gård.

Beakta väjningsreglerna också när du kör på körbanan eller vid korsningar med cykelvägar. Om inget annat har angetts med vägmärken, väj för den som kommer från höger. Lär dig eller repetera även andra väjningsregler till exempel i Trafikskyddets guide Till fots och med cykel (Öppnas i ett nytt fönster) (pdf).

6. Kör bara nykter.

Om du planerar en blöt kväll i staden, fundera på förhand hur du ska ta dig hem så att du inte faller för frestelsen att ta tag i elsparkcykeln. Många fall eller andra olyckor med elsparkcyklar beror på alkoholens inverkan. Beakta att en berusad elsparkscyklist också kan göra sig skyldig till s.k. styrstångsfylleri (SL 23 kap. 9 §) och om en olycka inträffar kan du vara ersättningsskyldig.

7. Parkera smart.

En elsparkcykel får inte stannas eller parkeras så att den äventyrar säkerheten eller stör den övriga trafiken. Elsparkcykeln får även parkeras på gångbana eller cykelbana, men inte heller där får den vara till olägenhet. Lämna alltså inte elsparken så att någon kan snubbla eller stöta i den, detta är särskilt till olägenhet för synskadade.

Pysäköi sähköpotkulauta fiksusti pois toisten tienkäyttäjien tieltä.

8. Stanna då du använder mobilen.

Till exempel kan fotografering med mobiltelefon under körning leda till att uppmärksamheten flyttas från trafiken.

9. Passagerare får inte transporteras med elsparkcykel.

Elsparkcykeln är avsedd för en person och har inga passagerarplatser.

10. Använd hjälm – kom ihåg belysningen när det är mörkt.

Hjälmen skyddar huvudet vid eventuellt fall.

Använd belysning vid skymning och mörker. Man bör använda belysning på elsparkcykeln vid skymning och mörker: ljus belysning framåt och röd belysning bakåt.