Gå till innehållet
Trafikskyddets förvaltning

Trafikskyddet är en offentligrättslig förening som verkar som riksomfattande centralorganisation för frivilligt trafiksäkerhetsarbete. Trafikskyddets verksamhet grundar sig på lagen (lag om Trafikskyddet 278/2003).

Trafikskyddets finansiering

Trafikskyddet får ett statligt bidrag för att finansiera sin verksamhet. En trafiksäkerhetsavgift tas ut av trafikförsäkringsbolagen, som styrs till trafiksäkerhetsarbetet via statsbudgeten. Transport- och kommunikationsverket Traficom är den statliga stödmyndighet som fördelar pengarna för denna verksamhet.

Organ

Trafikskyddets beslutande organ är centralorganisationens möten och styrelsen. Ledningsgruppen är ett rådgivande organ för verkställande direktören. Inom Trafikskyddet verkar dessutom en delegation för informationsbranschen, en delegation för gång och cykling samt en belöningskommission, vilka utsetts av styrelsen.

Centralorganisationens möte sammanträder två gånger om året och styrelsen fyra gånger om året.

Trafikskyddets styrelse och ledningsgruppen

Styrelsen består av ordföranden och elva andra medlemmar.

Statsrådet förordnar ordföranden och fyra medlemmar, vilka företräder Trafikledsverket, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Centralorganisationens möte väljer sju styrelsemedlemmar och personliga suppleanter för dessa.

Ordförandens och styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två år. Varje kalenderår är hälften av styrelsemedlemmarna i tur att avgå. 

Styrelsemedlemmar utsedda av statsrådet 2022

Ordförande

Suna Kymäläinen, riksdagsledamot (2022-2023)

Medlemmar och suppleanter

Undervisnings- och kulturministeriet:

Jukka Lehtinen (2022-2023)
Heli Nederström (suppleant) (2022-2023)

Inrikesministeriet:

Jari Pajunen (2022-2023)
Seppo Sivula (suppleant) (2022-2023)

Social- och hälsovårdsministeriet:

Milla Mustamäki (2021-2022)
Pirjo Lillsunde (suppleant) (2021-2022)

Trafikledsverket:

Anna Jokela (2022-2023)
Heidi Niemimuukko (suppleant) (2022-2023) 

Styrelsemedlemmar valda vid centralorganisationens möte 2022

Juha-Pekka Halmeenmäki, Trafikförsäkringscentralen (2022-2023)
Kalle Parkkari, Trafikförsäkringscentralen (suppleant) (2022-2023)

Riitta Saksanen, Invalidförbundet (2022-2023)
Elina Nieminen, Invalidförbundet (suppleant) (2022-2023)

Timo Kima, Rahtarit ry (2022-2023)
Juha Nyberg, Rahtarit ry (suppleant) (2022-2023)

Pasi Hovi, Linja-autoliitto (2022-2023)
Frida Helminen-Lindroos, Suomen Taksiliitto (suppleant) (2022-2023)

Jiri Kattelus, SF-Caravan ry (2021-2022)
Jukka Malinen, Autokatsastusmiesten yhdistys ry (suppleant) (2021-2022)

Jyrki Varjonen, Suomen Lääkäriliitto ry (2021-2022)
Alpo Vuorio, Suomen Lääkäriliitto ry (suppleant) (2021-2022)

Pasi Perhoniemi, Suomen Autoteknillinen Liitto ry (2021-2022)
Pasi Nieminen, Autoliitto (suppleant) (2021-2022)

Ledningsgrupp

Ordförande

Verkställande direktör Pasi Anteroinen

Medlemmar

Hara, Kaisa, kommunikationschef
Karvonen, Eini, kontaktchef (representative för personnel)
Kinisjärvi, Rainer, distriktschef
Lintamo, Heli, kontaktchef (representative för personnel, suppleant)
Reinikainen, Visa, förvaltningschef
Tuomikoski, Satu, utbildningschef
Valtonen, Juha, forskningschef

Ledningsgrupps sekreterare Sanna Rannikko

Trafikskyddets medlemmar

Trafikskyddet har 54 medlemssamfund som representerar olika branscher och vars verksamhet inkluderar eller ansluter till främjande av trafiksäkerhet. En av Trafikskyddets uppgifter är att vägleda och samordna trafiksäkerhetsarbetet i medlemssamfunden.

Aivovammaliitto ry (Öppnas i ett nytt fönster)
A-Katsastus Oy (Öppnas i ett nytt fönster)
AKK-Motorsport ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Ammattipätevyyskouluttajat ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Autoalan Keskusliitto ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Autojoukkokiltojen Liitto ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Autokatsastusmiesten Yhdistys ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Autoliitto ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Autonrengasliitto ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Autotuojat ja -teollisuus ry (Öppnas i ett nytt fönster)
A-Vakuutus Oy (Öppnas i ett nytt fönster)
Copart Suomi Oy (Öppnas i ett nytt fönster)
Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Eläkkeensaajien Keskusliitto (Öppnas i ett nytt fönster)
Finnsafe ry (Öppnas i ett nytt fönster)
HelppoKatsastus Oy (Öppnas i ett nytt fönster)
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike (Öppnas i ett nytt fönster)
Invalidiliitto ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva (Öppnas i ett nytt fönster)
K1 Katsastajat Oy (Öppnas i ett nytt fönster)
Liikenneoikeusyhdistys ry
Liikennevakuutuskeskus (Öppnas i ett nytt fönster)
Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Linja-autoliitto ry (Öppnas i ett nytt fönster)
LähiTapiola Palvelut Oy (Öppnas i ett nytt fönster)
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Moottoripyöräkerho 69 ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf. (Öppnas i ett nytt fönster)
Op-vakuutus Oy (Öppnas i ett nytt fönster)
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö (Öppnas i ett nytt fönster)
Rahtarit ry (Öppnas i ett nytt fönster)
SF-Caravan ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Suomen Autokoululiitto ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Suomen Autoteknillinen Liitto ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Suomen Kuntaliitto ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Suomen Moottoriliitto – Finlands Motorförbund (Öppnas i ett nytt fönster)
Suomen Motoristit ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Suomen Paikallisliikenneliitto – Finlands Lokaltrafikförbund ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Suomen Taksiliitto ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Suomen Tiepalvelumiehet STM ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Suomen Tiepalvelumies Liitto ry
Suomen Tieyhdistys ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Suomen Vanhempainliitto ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (Öppnas i ett nytt fönster)
Tilausajokuljettajat ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry (Öppnas i ett nytt fönster)
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag (Öppnas i ett nytt fönster)

Trafikskyddets medlemskap

Trafikskyddet är medlem i följande samfund:

Samarbete med Ålands landskapsregeringen

Trafikskyddet samarbetar med Ålands landskapsregeringen bland annat inom kommunikation och samling av övervakningsdata om trafikbeteende.