Gå till innehållet
Tillgänglighetsbeskrivning

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.liikenneturva.fi och har upprättats / uppdaterats 31.08.2021.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en extern expertorganisation.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Ej tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Ej tillgängligt innehåll

1. Omfattas inte av lagstiftning

  • office-programfiler (t.ex. doc, pdf, odt) publicerade före den 23 september 2018.
  • video- eller ljudupptagningar publicerade före den 23 september 2020

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Meddela bristen till oss via e-post på adressen [email protected] så gör vi vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först skicka respons till oss, dvs. webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar för dig att få svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland (Öppnas i ett nytt fönster) (Öppnas i ett nytt fönster). På Regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerad information om hur du lämnar in en anmälan och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi (öppnas i ett nytt fönster) (Öppnas i ett nytt fönster)
[email protected]
telefonnummer växel 0295 016 000

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till de digitala tjänsterna. Frantic ansvarar för den tekniska tillgängligheten på vår webbplats och vi utvecklar kontinuerligt tillgängligheten på webbplatsen.

Vi ger stöd till användare för vilka de digitala tjänsterna inte är tillgängliga

Trafikskyddet svarar också på medborgarnas frågor om trafiksäkerhet per telefon: 020 7282 300 (växel).