Gå till innehållet
Kuvituskuvassa lapset ovat liikkeellä jalan ja pyöräillen vanhempiensa kanssa.
Barn tar efter – tips för föräldrar

Föräldern har en viktig roll också i trafiken. Barnet tar efter, så föregå med gott exempel. Attityderna formas redan i den tidiga barndomen, så det du säger eller gör har stor betydelse.

I trafikfostran är upprepningar viktiga. Barnet lär sig att agera säkert när det är en del av vardagen att röra på sig tillsammans i trafiken. Och när ni rör er tillsammans med barnet, agera alltid konsekvent på det säkraste sättet. Effektiv trafikfostran innebär att man uttrycker sig högt i de situationer man möter och motiverar sitt beteende.

Hur barnets attityder formas har stor betydelse för barnets trafiksäkerhet i framtiden. Kom ihåg att grunden för en trygg skolväg läggs redan när barnet är litet.

Se videorna på sidan och svara på frågor om dem.

Barn tar efter

Är föräldrarna viktiga förebilder? Faller äpplet långt från trädet? Titta på videon och testa sedan dina kunskaper.

Övning ger färdighet

Vad är viktigt när man övar på att agera säkert i trafiken? Är upprepning studiernas moder? Får upprepning även tankemuskeln att växa? Titta på videon och testa sedan dina kunskaper.

Tips för att öva skolvägen

Hur öva på skolvägen? En hurudan rutt till skolan lönar det sig att planera? Titta på videon och testa dina kunskaper.