Gå till innehållet
Lasten kuljettaminen pyörän perässä pyöräkärryssä.
Att transportera barn med cykel: vanliga frågor

Vad säger lagen om transport av barn med cykel? Hur gammalt bör barnet som transporteras med cykel vara? Nedan hittar du svaren på dessa och andra vanliga frågor. 

Vad säger lagen om transport av barn med cykel? 

Enligt vägtrafiklagen ska en barnsits eller en skyddsanordning för barn användas då man transporterar barn som är under 135 centimeter med en cykel eller cykelsläpvagn.  Man får inte transportera fler personer på en cykel än vad den är byggd för. Man får endast transportera passagerare om cykeln har en sits som är lämplig för passagerare. När du transporterar en passagerare ska cykeln ha två separata bromsanordningar. 

Enlig vägtrafiklagen ska cyklister och cykelpassagerare i allmänhet använda cykelhjälm under cykling. 

Vad säger lagen om transport av barn med en släpvagn till cykel? 

Enligt vägtrafiklagen får man transportera passagerare i en cykelsläpvagn. Då förutsätts att släpvagnen och dess koppling till cykeln är avsedd för persontransport och dimensionerad för den massa som transporteras. Personerna som transporteras ska ha ändamålsenliga sitsar och släpvagnens konstruktion ska vara sådan att passageraren inte kommer i kontakt med släpvagnens hjul eller med vägen. Dessutom ska cykeln ha minst två separata bromsanordningar.

Enlig vägtrafiklagen ska cyklister och cykelpassagerare i allmänhet använda cykelhjälm under cykling. 

Hur gammalt bör barnet som transporteras med cykel vara?

Ingen exakt rekommenderad ålder kan anges. Hitta en sits som passar ditt barn (ålder, storlek, utvecklingsnivå) där barnet kan sitta tryggt och bekvämt. Sitsen ska vara sådan att barnet inte faller av eller att barnets händer eller fötter inte kan röra vid cykelns rörliga delar. Barnet borde hållas i sitsen även i situationer där man är tvungen att bromsa plötsligt med cykeln eller göra snabba styrrörelser till exempel på grund av att vägen är ojämn eller på grund av trafiksituationen. På längre sträckor kan små barn också lätt somna på cykeln. Det lönar sig också att beakta detta när man skaffar en sits. 

I bruksanvisningarna för cykelsitsar för barns nämns för hur gamla och hur stora barn sitsen är avsedd. För cykelsitsar för barn finns en europeisk standard (EN 14344:2004).  Sitsarna enligt standarden är avsedda för barn med en vikt på 9–22 kg (det vill säga från cirka 9 månader till 5 år) och som kan sitta självständigt.  

I bruksanvisningarna för släpvagnar till cyklar nämns för hur gamla och hur stora barn släpvagnen är avsedd.  För tvåhjuliga släpvagnar till en cykel finns en europeisk standard (EN 15918:2011+ A2:2017). Släpvagnarna enligt standarden är avsedda för transport av ett eller två barn som väger högst 22 kg och kan sitta självständigt.  

Det finns knappt några cykelsitsar för transport av spädbarn. Vissa använder babyskydd som är avsedda för bilar och som är fästa till exempel i korgen på en lastcykel. Det finns inga standardiserade system för fastsättning av babyskyddet. Ett orosmoment är också hur hjulvibrationerna påverkar babyn, om vibrationerna orsakar hälsorisker och hur de känns för babyn. 

Vad är livslängden för en cykelsits för barn eller en släpvagn? 

Livslängden för en släpvagn som är avsedd för transport av ett eller flera barn bestäms av tillverkaren. 

Livslängden kan påverkas till exempel av hur mycket eller under vilka förhållanden sitsen eller vagnen har använts, om den har blivit utsatt för kyla, värme, solsken eller dylikt. Visuellt kan det vara ett tecken på att den behövs förnyas om plasten ljusnar eller om det uppkommer sprickor eller repor. 

Behöver ett barn som reser i en släpvagn hjälm? 

Enligt vägtrafiklagen (Öppnas i ett nytt fönster) ska ”cyklister och cykelpassagerare under körning i allmänhet använda skyddshjälm.” 

Kan man transportera ett barn i en bärstol när man cyklar? 

Nej, bärstolen är inte avsedd för transport av barn med cykel.  

Enligt vägtrafiklagen ska en barnsits eller en skyddsanordning för barn användas då man transporterar barn med en cykel.  

Vilket är det säkraste sättet att transportera ett barn med cykel? 

Det är svårt att svara på frågan, eftersom säkerheten påverkas förutom av det valda transportsättet även av cyklisternas körsätt, trafikmiljön och den övriga trafiken. Det är viktigt att sitsen som används vid transporten av barnet är lämpligt för transport av barnet, motsvarar barnets behov och är i gott skick. Under färden ska barnen alltid vara fäst enligt anvisningarna och använda hjälm.  

Hur skiljer sig olika sätt att transportera barn från varandra? 

En sits som fästs i bakdelen av cykeln är det vanligaste sättet att transportera ett barn. I Trafikskyddets enkät (2017) transporterade tre av fyra sina barn som är under skolåldern i en cykelsits för barn, cirka en fjärdedel använde en cykelsläpvagn, en transportlåda till en lådcykel eller dylikt. 

En sits som fästs bakom cykelsadeln är relativt förmånlig och lätt att fästa och använda. Den extra vikten som barnet medför kan göra det svårare att upprätthålla balansen och det kan bli svårare att stiga på cykeln – särskilt om ramröret är högt.  Dessutom krävs det ett ordentligt stöd för att cykeln ska hållas upprätt när man placerar barnet i sitsen eller tar bort hen. 

Släpvagnar är behändiga om man behöver transportera fler än ett barn. De är också lätta att fästa och lösgöra och påverkar inte cyklistens balans. Släpvagnen skyddar barnen mot väder. Släpvagnarna kan vara tyngre att dra och de kan snurra runt, till exempel på grund av guppar. 

Lådcyklarna är avsedda för att transportera last. Cyklisten kan se barnen eftersom de är framför hen. En trehjulig lådcykel är lätt att lasta och stabil att cykla med i långsam takt. En tvåhjulig lådcykel är smidigare men mer utmanande att cykla med i låga hastigheter och den hålls inte upprätt utan stöd när den står stilla.  

Kan ett litet barn transporteras med en så kallad minisadel som fästs på en vuxens cykel?

Enligt vägtrafiklagen får man transportera barn med en cykel endast om cykeln har en sits som lämpar sig för transport av barn eller en skyddsanordning för barn. I bestämmelserna definieras inte närmare vilken sits som lämpar sig för transport av barn. Trafikskyddet rekommenderar sitsar där man tillförlitligt kan säkerställa att barnet hålls på plats och ombord.

När man transporterar ett barn med cykel är det viktigt att hitta en sits som passar det egna barnet (ålder, storlek, utvecklingsnivå) där barnet sitter stadigt, säkert och bekvämt på cykeln. Sitsen ska vara sådan att barnet inte faller av eller kan röra cykelns rörliga delar. Barnet ska hållas i sitsen även i situationer där man är tvungen att bromsa plötsligt med cykeln eller göra snabba styrrörelser till exempel på grund av att vägen är ojämn eller på grund av trafiksituationen. På längre sträckor kan små barn också lätt somna på cykeln.

Cykelsitsar för barn och släpvagnar till cyklar är vanliga sätt att transportera små barn och för dessa transportsätt finns också standarder och tillverkarnas bruksanvisningar.