Gå till innehållet
Aikuinen kuljettaa lasta polkupyörällä
Att transportera barn med cykel

Det finns många olika alternativ för att transportera ett barn med cykel. Ett barn kan transporteras till exempel i en cykelsits för barn, en cykelsläpvagn eller en lådcykel. Barnet som skjutsas ska ha tillgång till en cykelsits som lämpar sig för transport av barnet eller en säkerhetsanordning för barn. En lämplig cykelsits för barn hindrar barnet från att falla av cykeln och förhindrar att barnets fötter och händer kommer i kontakt med hjulen eller cykelns ekrar.

Det vanligaste sättet att transportera ett barn med cykel är att fästa en cykelsits för barn bakom sadeln. I cykelsläpvagnar kan man transportera ett eller två barn beroende på släpvagnens konstruktion. I lådcyklar kan man transportera flera barn samtidigt. Passagerarantalet beror på hurdan lådcykel det är fråga om.

Observera att transport av barnet i en cykelsits för barn eller en cykelsläpvagn kan påverka cykelns köregenskaper, bromssträckorna och cykelns stabilitet.

Vad vägtrafiklagen säger om transport av barn med cykel

Enligt vägtrafiklagen ska en cykelsits för barn eller en skyddsanordning för barn användas då man transporterar barn som är under 135 centimeter med en cykel eller cykelsläpvagn. Dessutom ska cykeln ha två separata bromsanordningar när man har en passagerare på cykeln. Cykelns konstruktion bestämmer antalet passagerare och den största tillåtna vikten. I cykelns bruksanvisning anges den största tillåtna vikten för cykeln. Det är också bra att kontrollera pakethållarens maximala belastning om sitsen ska fästas på den. I vägtrafiklagen fastställs inga åldersgränser eller viktgränser vad gäller transporter för cyklister eller passagerare.

Tips för att transportera ett barn med cykel:

  1. Välj det transportsätt som passar dig med beaktande av barnets ålder.
  2. Kontrollera i handboken att sitsen eller skyddsanordningen passar ditt barn med avseende på ålder och storlek.
  3. Använd sitsen eller skyddsanordningen enligt anvisningarna. Fäst sitsen eller släpvagnen omsorgsfullt på cykeln. Säkerställ alltid fastsättningen före du cyklar.
  4. Se till att cykeln hålls upprätt när du sätter barnet i sitsen. Ett tvågrenat cykelstöd är stadigt.
  5. Justera bältena och fotstöden så att de passar barnet och fäst barnet i sitsen så att hens händer, fötter eller kläder inte kan röra vid hjulets rörliga delar.
  6. Se till att barnet är skyddat från väder. Barnet sitter stilla och behöver därför ofta varmare kläder än cyklisten själv.
  7. Sätt hjälmen på barnet innan du fäster hen i sitsen och använd också själv hjälm.
  8. Lasta cykeln på ett säkert sätt även i fråga om saker: en ryggsäck på ryggen kan kännas obekväm för ett barn som sitter i sitsen – föredra till exempel en cykelkorg eller cykelväskor.
  9. Det lönar sig att granska cykelsitsens och släpvagnens skick då och då och underhålla dem vid behov. Med en cykel som är i skick blir resorna säkrare och trevligare för alla.
  10. Kom ihåg ett förutseende körsätt. En jämn skjuts känns trevligast för barnet.

Cykelsitsar för barn

En cykelsits för barn som kommer bakom sadeln är det vanligaste och mest traditionella sättet att transportera barn med cykel. Standarden för cykelsitsar för barn (EN 14344) gäller för cykelsitsar som är avsedda för barn mellan 9 och 22 kg. Cykelsitsar för barn kan användas när barnet sitter utan stöd – åtminstone under den planerade resan. Användningen av hjälm lyckas också när barnet orkar hålla upp huvudet.

Det lönar sig att välja cykelsitsen så att barnets ålder, vikt och storlek motsvarar sitstillverkarens anvisningar. Sitsbredden bör tillåta tjockare kläder (om vädret så kräver) och sitsens längd bör vara sådan att även små barn kan böja knäna så att de får ordentligt stöd för fötterna. Sitsens höjd ska vara tillräcklig så att säkerhetsbältet kommer över axlarna. Då får barnet stöd när hen lutar framåt. Det är bra om ryggstödet stöder barnets huvud när hen lutar sig bakåt.

Släpvagn till cykel eller lådcykel

Det finns olika stora släpvagnar som kan fästas på cykeln. I dem kan man transportera ett eller två barn. En släpvagn är i allmänhet lätt att fästa och lossa. Läs bruks- och säkerhetsanvisningarna för släpvagnen före du tar den i bruk. Före du gör upphandlingsbeslutet bör du kontrollera i cykelns instruktionsbok om släpvagnen i fråga kan fästas på den egna cykeln. Det finns ofta tilläggsutrustning till släpvagnarna, med vilka de kan också användas som gång- eller löpvagnar. Släpvagnens kåpa skyddar också barnet mot regn och vind. Beakta det utrymme som släpvagnen kräver på körrutterna och vid svängning.

Standarden för släpvagnar till cyklar (EN 15918) gäller för släpvagnar där det är tillåtet att transportera en eller högst två barnpassagerare. I standarden fastställs att passagerare ska kunna sitta självständigt och att ingendera av passagerarna får väga över 22 kg. Enligt standarden är cykelsläpvagnens maximivikt inklusive last 60 kg och släpvagnen ska vara försedd med parkeringsbroms. Cykelsläpvagnen ska också ha en lämplig sits för barnet och skyddsutrustning som hindrar barnet från att träffa rörliga delar eller falla av. Säkerhetsbältet håller små barnpassagerare säkert på plats när man cyklar.  En släpvagn som är enligt standarden förses med en triangelformad flagga som är tillverkad av synligt material i orange färg.

Det finns två- och trehjuliga lådcyklar. Elassistans underlättar cyklandet, i synnerhet om du transporterar flera barn. I en lådcykel kan man också transportera flera barn, så länge barnen har en lämplig sits i lådcykeln. Beakta det utrymme som lådcykeln kräver på körrutterna samt kontrollen vid svängningar och i olika hastigheter.

Lasten kuljettaminen pyörän perässä pyöräkärryssä.

Cykla med ett förutseende körsätt

Cyklistens körsätt påverkar säkerheten, resans smidighet och komforten hos barnet som transporteras. En jämn skjuts är trygg och känns behaglig för barnet. Barnet som sitter i cykelsitsen eller släpvagnen känner av gropar och guppar på ett annat sätt än cyklisten.

Observera att transporteringen av barnet kan påverka såväl cykelhanteringen, cyklistens balans, styrningen som bromssträckorna. Om du är nybörjare i att transportera barn med cykel ska du först öva på att hantera cykeln i en lugnare miljö.