Gå till innehållet
Trafikskyddets utbildare

Trafikskyddets utbildare har tecknat ett utbildaravtal med Trafikskyddet. De fungerar som utbildare vid sidan av sin egen verksamhet. Utbildarnas uppgifter varierar och är ofta kopplade till varje utbildares kompetens och sakkunskap.

Utbildarna fungerar som representanter för Trafikskyddet på mässor och evenemang, samt vid evenemang med anknytning till kampanjerna. Utbildarna driver bland annat kurser om spelrum på arbetsplatser och utvärdering av körförmåga för den äldre befolkningen. De fungerar som experter på skolornas föräldrakvällar eller på evenemang under trafiksäkerhetsveckan. Utbildarna deltar också i insamlingen av övervakningsdata om trafikbeteende.

Vill du bli en utbildare på Trafikskyddet?

Man kan söka till utbildare på Trafikskyddet genom att kontakta vår närmaste byrå. Urvalet av utbildare baseras på behovet och utbildarens kompetens och erfarenhet. Det finns inga formella kvalifikationer (t.ex. utbildningsnivå) för utbildare. De flesta av våra utbildare är trafiklärare, lärare eller poliser. Det finns också till exempel psykologer och ingenjörer.

Vid urvalet bedöms utbildarnas lämplighet inom bland annat följande områden:

  • utbildar- eller lärarerfarenhet
  • kunskap om trafiksäkerhet och trafikfrågor
  • interaktionsfärdigheter och
  • specialkunnande.

Den valda utbildaren kommer att få en orientering för att fungera som utbildare. Utbildarna betalas en ersättning för sitt arbete av Trafikskyddet enligt avtalet.

Trafikskyddets utbildaravtal är tidsbegränsat och ingås för fem år i taget. Utbildaravtalet kan ingås med en person över 18 år och den maximala åldern för utbildaren är 70 år. Efter beslut av VD:n kan utbildaren fortsätta att vara utbildare efter denna åldersgräns.

Personer som fyllt 15 år och personer utanför Trafikskyddets nätverk för utbildare får användas för att bistå vid uppgifter.