Gå till innehållet

Så här rör sig Trafikskyddets personal i trafiken

I sin verksamhet vill Trafikskyddet förbättra trafiksäkerheten, öka ansvarskänslan i trafiken och skapa säkra trafikattityder. Därför är det viktigt att Trafikskyddets arbetstagare i sin egen verksamhet agerar som trovärdiga förebilder och vägvisare.

Målet är att göra Trafikskyddets arbetstrafik och arbetsresor så säkra och smidiga som möjligt samt spara tid och pengar. Principerna gås igenom med personalen och utgör en del av orienteringen för nya arbetstagare.

För arbetstagarnas arbetstrafik och arbetsresor beaktas säkerhets-, miljö- och hälsofaktorer. Trafikskyddets arbetstagare försöker i mån av möjlighet gynna säkra och hållbara trafikformer, tåg- och bussresor, gångtrafik, cykling och distansarbete. Alla resor som görs med egna krafter minskar på utsläppen och främjar arbetstagarnas fysiska aktivitet och välbefinnande.

Planering av arbetstrafik och arbetsresor

Trafikskyddets arbete är ibland sådant att egen bil måste användas i arbetsuppgifter. Att använda bil skär ner på tiden som går åt arbetet och minskar således den mentala och fysiska belastningen.

När man planerar arbetstrafiken och arbetsresor bör man beakta följande:

 • För oss är säkerheten viktigare än effektiviteten.
 • När vi åker på arbetsresa försöker vi i mån av möjlighet sköta flera möten eller ärenden på samma resa.
 • Vi beaktar i god tid faktorer som påverkar resan och eventuella risker (väglaget, körskicket). Allmänna transportmedel, oftast tåg, är det bästa alternativet när man beaktar effektiviteten, säkerheten och miljön. Även samåkning är ett alternativ att överväga när det är möjligt.
 • När vi planerar tidtabellen för våra resor undviker vi att köra långa sträckor efter en arbetsdag eller väldigt tidigt på morgonen. Om arbetsdagen ser ut att bli lång diskuterar vi med chefen före resan om eventuell övernattning på hotell.
 • På längre resor ser vi till att ha tillräckligt mycket tid på oss så vi kan ta pauser som håller oss pigga. När vi kör längre sträckor, försöker vi ta åtminstone en paus på 20 minuter för att vara mer alerta.
 • Vi undviker att köra då risken att somna är som störst, kl. 24.00–06.00, och andra tider då vi är trötta. Vi försöker sova tillräckligt, helst minst sex timmar, före arbetsdagar som innehåller långa körsträckor.
 • Vi kör ekonomiskt, smidigt och med framförhållning.
 • På kortare sträckor gynnar vi gångtrafik, cykling eller kollektivtrafik om möjligt. Trafikskyddets personal har HSL-appen i sina arbetstelefoner och betalar kollektivtrafikens resor i huvudstadsregionen med den.

Brådska

Brådska är en riskfaktor i trafiken. Om en plötslig utomstående faktor ändrar tidtabellen har vi kommit överens om att hellre bli försenade, om det gör resan säkrare. Med framförhållning och bra planering av resor kan man minska brådska.

Väder och andra förhållanden

 • Vi kontrollerar väglaget och väderleksprognosen för rutten på förhand och tar tillräckligt mycket tid på oss. Vi anpassar körhastigheten efter väglaget.
 • Vi beaktar mycket dåligt väglag när vi fattar beslut om våra resor.
 • I vår körhastighet beaktar vi varningar för älgar, renar och motsvarande samt jakttider.
Autoja ajaa maantiellä, lumi pöllyää.

Fordonets skick

 • Vi byter till vinterdäck när förhållandena förutsätter det.
 • Vi ser till att däcken är i adekvat skick.
 • Vi kör bilar som besiktats ordentligt.
 • Vi använder alltid bilbälte på alla sittplatser.
 • Vi transporterar våra saker i bakluckan eller fäster dem så att de inte kommer loss i fall av kollision (fästen, nät, spännband, bilbälten). Om det inte är möjligt att transportera sakerna säkert med egen bil kan vi använda hyrbil.
 • När vi använder hyrbil bekantar vi oss med bilens apparatur och säkerhetsanordningar innan vi börjar köra.
Tarkista renkaiden kunto ja ilmanpaine tasaisin väliajoin

Koncentrera dig på trafiken

 • När du kör, kör. När vi går eller cyklar koncentrerar vi oss på trafiken och multitaskar inte.
 • Vi undviker att tala i telefon medan vi kör. Om ett samtal är nödvändigt, använder vi handsfree och håller samtalet så kort som möjligt. Om samtalet tar länge, stannar vi.
 • Vi skriver inte textmeddelanden eller använder internet då vi kör, inte ens i trafikljus.
 • Vi deltar inte i distansmöten då vi kör bil eller cyklar. Innan vi deltar i ett promenadmöte på distans observerar vi trafikmiljön och huruvida den är lämplig för ett promenadmöte.
 • Vi programmerar navigatorn innan vi börjar köra.
Nainen laittaa puhelimen pois näkyvistä matkan ajaksi.

Allmänna transportmedel

 • När vi åker buss använder vi säkerhetsbälte alltid när det är möjligt.

Att använda taxi

 • Vi ser till att vi väljer en lämplig taxi. I taxi använder vi alltid säkerhetsbälte.
 • Vi har överenskommit att det är motiverat att använda taxi på kvällen och natten samt tidigt på morgonen om användning av buss eller tåg ökar riskerna eller osäkerheten.

Gång

 • På vintern använder vi skor med halksäker sula eller halkskydd och beaktar varningar. Trafikskyddet bjuder sin personal på halkskydd.
 • Vi använder reflex och kompletterar med reflekterande produkter. Trafikskyddet bjuder sin personal på reflexer.
Heijastin jalankulkijalla

Cykling

 • Vi använder cykelhjälm, även med sambrukscyklar och elsparkcyklar. Trafikskyddet bjuder sin personal på cykelhjälmar.
 • I mörkret och skymningen använder vi cykelns fram- och bakljus. Våra cyklar är utrustade med all utrustning som förutsätts i lagen.
 • Om vi cyklar på vintern, använder vi dubbdäck.
 • Vi tar körskicket i betraktande även vid cykling.
Pyöräilijä pyöräilee hämärässä, tiellä lunta. Punainen takavalo loistaa.

Körskick

 • Vi kör inte under inflytande av alkohol eller andra rusmedel, utan vi har nollinje.
 • Om vi dricker alkohol på representationstillställningar, använder vi taxi eller allmänna transportmedel.
 • Vi åker inte med en förare som är berusad.
 • Vid användning av läkemedel konsulterar vi en läkare eller farmaceut på förhand om läkemedlens eventuella verkningar på körförmågan.
 • Vi undviker att köra om vi är trötta eller sjuka.
 • Vi är medvetna om att kraftiga känslolägen påverkar körskicket.

I anvisningarna har vi använt oss av ETSC:s (European Transport Safety Council) och BRAKE:s (the road safety charity – UK) trafiksäkerhetsanvisningar.