15.10.2019Meddelanden, Riksomfattande

Över hälften av cyklisterna använder belysning

Enligt Trafikskyddets uppföljning använder rejält över hälften av cyklisterna belysning när det är mörkt. Få använder ännu röd baklykta, vid uppföljningarna använde cirka var sjätte cyklist baklykta.

12.09.2019Meddelanden, Riksomfattande

Körhälsan oroar seniorerna

Med åldern oroar körhälsan många seniorer. Av de äldre bilförare som besvarat Trafikskyddets enkät kör största delen regelbundet, så att mista körkortet på grund av hälsoorsaker har en stor inverkan på mångas vardag. Till största delen säger sig förarna veta hur sjukdomen påverkar körandet, men önskar även mer information om den egna körhälsan. Cirka var sjunde seniorförare har varit orolig för sin körhälsa.

09.09.2019Meddelanden, Riksomfattande

Skydda zebror och virtuella lektioner – trafiksäkerhetsveckan utmanar skolor att tänka på trygga promenader och cykling

Den traditionella trafiksäkerhetsveckan 9–13.9 är ett startskott för trafikfostran som ges i skolor under hela året. En planmässig och långsiktig trafikfostran är viktig ända från småbarnsfostran till andra stadiet. Trygga promenader och cykling, som är årets tema, gås igenom med hjälp av videojuryer, skydd av zebror och virtuella lektioner. Målet är att öka elevernas egen delaktighet.

10.09.2019Nyheten

Observationsfel vanliga i cykelolyckor – Olycksfallsdagen uppmärksammar framför allt männens olycksbenägenhet

Nästan hälften av männen som cyklar har ramlat med cykeln eller råkat ut för en olycka under de senaste tre åren visar Trafikskyddets enkät om cykling. Olycksfallsdagen den 13 september fokuserar på i synnerhet männens olycksfall och säkerhet på vägen till och från arbetet. Ett olycksfallstest är ett hjälpmedel för att kartlägga de egna riskerna.

09.09.2019Nyheten

Däckens höstskick i rekordsiffror - däckratsia med tonvikt på information

Förbättringen i det ekonomiska läget och den långsiktigt förda kampanjen för ökad däcksäkerhet syns i bilisternas attityder. I däckratsiorna senaste höst steg sommardäckens höstskick till rekordsiffror i uppföljningens 20-åriga historia. Endast var tionde bilist kör numera med dåliga däck medan andelen som värst var närmare 25 procent.

05.09.2019Meddelanden, Riksomfattande

Nio av tio seniorbilister tänker på sin körförmåga

Varje förare bär ansvar för sin egen körförmåga, men behovet av att reflektera över den uppstår ofta först på äldre dagar. Av Trafikskyddets enkät framgår att nio av tio seniorbilister åtminstone ibland tänker på sin körförmåga. Oftast reflekterar folk över sin körförmåga när de är trötta eller när väglaget är dåligt. Många berättar att de först i efterhand har tänkt på att de kanske inte borde ha kört i det skicket de var.