20.09.2018Meddelanden, Riksomfattande

Mycket behöver förbättras gällande användningen av säkerhetsbälte i bussar

Nästan sex av tio av alla som besvarat Trafikskyddets enkät berättar att de oftast fäster säkerhetsbältet när de färdas med buss. Vanan att åka buss utan säkerhetsbälte samt glömska uppges vara största orsakerna till att man inte använder säkerhetsbältet. Linja-autoliitto och Trafikskyddet vill också påminna om användningen av säkerhetsbälte även vid bussfärder. Passagerarna önskar att även föraren skulle påminna om användningen av säkerhetsbälte.

10.09.2018Meddelanden, Riksomfattande

Skolornas trafiksäkerhetsvecka satsar på att barn promenerar och cyklar tryggt och säkert

Skolornas riksomfattande trafiksäkerhetsvecka börjar idag måndagen den 10 september. Enligt Trafikskyddets undersökning* görs största delen av skolresorna till fots eller med cykel. Det här året är veckans tema just trygg promenad och cykling. Skolornas strategi för trafikfostran kombinerar teori och praktik, vilket också passar barnen bra.

10.09.2018Nyheten

Däckratsiorna kör igång i hela landet - nu kollas mönsterdjup och däckkunskaper

Däckratsia 2018-säkerhetskampanjen inleds idag med däckratsior som arrangeras på olika orter i Finland. Målsättningen med kampanjveckan är att på landsvägarna kontrollera cirka 10 000 däckserier på 40–50 olika orter. Utöver polisens normala trafikövervakning delar de ”vitklädda däckdoktorerna” ut däckinformation och samlar in undersökningsmaterial om däckens höstskick.

18.07.2018Meddelanden, Riksomfattande

Nio av tio fotgängare stannar vid rött ljus

Enligt Trafikskyddets uppföljning stannar nästan nio av tio fotgängare vid rött ljus. Över hälften av finländarna anser också att det är en allvarlig trafikförseelse att gå mot rött ljus.

18.06.2018Meddelanden, Riksomfattande

Var fjärde ungdom känner någon som kört ett fordon under drogpåverkan

Droger är ett allt större problem i vägtrafiken, även bland ungdomar. Enligt Trafikskyddets enkät* känner eller vet rentav var fjärde ungdom någon som kört ett fordon under drogpåverkan. Nästan alla ungdomar önskar ändå att kompisarna skulle hindra dem från att köra under påverkan. Trafikskyddets kampanj #modig sporrar till att ingripa i körande under påverkan.

11.06.2018Meddelanden, Riksomfattande

Att köra när man är trött är en allvarligare förseelse än att köra småberusad – ändå har nästan alla kört när de är trötta

Enligt Trafikskyddets färska enkät* anses det vara en allvarligare förseelse att köra när man är trött än som småberusad. Nästan fyra av fem som svarade anser det vara en allvarlig trafikförseelse att köra när man är trött. Trötthet utgör särskilt ett problem i sommartrafiken.