13.07.2021Meddelanden, Riksomfattande

Säkerhetsavstånd ger spelrum i sommartrafiken

I Trafikskyddets enkät uppger nio av tio förare att de beaktar säkerhetsavståndet till den som kör framför dem. Tillräckliga säkerhetsavstånd på vägen och vid omkörning ger mer spelrum, dvs. säkert utrymme att agera. Irritationen i trafiken minskar också. Säkerhetsavstånd är ett enkelt sätt att ta andra trafikanter i beaktande.

05.07.2021Meddelanden, Riksomfattande

Förarens användning av mobiltelefon gör passagerare rädda

Varannan passagerare har någon gång varit rädd i bilen när föraren fäst sin uppmärksamhet på telefonen. Trafikskyddets kampanj ”När du kör, kör” lyfter fram förarens mobiltelefonanvändning också från passagerarens synvinkel. Passageraren borde ingripa när föraren använder mobiltelefonen under körning.

29.06.2021Meddelanden, Riksomfattande

De flesta anser att trafikanter kör för hårt vid vägarbetsplatser

Enligt en färsk enkät genomförd av Trafikskyddet anser nästan 80 procent av finländarna att trafikanter kör för hårt vid vägarbetsplatser och struntar i hastighetsbegränsningarna. Det viktigaste i områden med vägarbeten är att sänka hastigheten så mycket att man hinner reagera på överraskande situationer. Det finns en orsak till begränsningarna och vägskyltarna.

23.06.2021Meddelanden, Riksomfattande

Körskick försämras inte bara av berusande medel: oroväckande många kör för trötta

Trafikskyddets nyaste undersökning berättar att var tionde person har under det senaste året varit nära på att somna vid ratten. De flesta finländare anser att det är viktigt att fråga föraren om hen är i körskick.

15.06.2021Meddelanden, Riksomfattande

Var fjärde är bekymrad över sin närståendes körhälsa

Enligt Trafikskyddets enkät har var fjärde varit bekymrad över sin närståendes körhälsa. Nästan lika många är omedvetna om hur man tar upp denna oro med en närstående. Trafikskyddets, Minnesförbundets, Hjärtförbundets och Diabetesförbundets webbmaterial hjälper till att hantera körhälsan ur olika synvinklar.

07.06.2021Meddelanden, Riksomfattande

Transportera hunden säkert och var beredd på olyckor

Trafikskyddet och Östra Finlands räddningsverk påminner om att hunden reser tryggast i bilen i en lämplig skyddsanordning. Det är även bra att på förhand vara beredd på att man inte själv kan ta hand om sitt husdjur om en olycka inträffar. Man kan till exempel lämna en lapp med information om hunden i bilen för sådana som kommer till olycksplatsen.