07.11.2019Meddelanden, Riksomfattande

Finländarnas inställning till rattfylleri är med europeiska ögon sett sträng – trots det sätter man sig bakom ratten

En europeisk jämförelse avslöjar att finländarnas inställning till rattfylleri hör till de strängaste. Trots det uppger var tionde finländsk förare att han eller hon har kört bil efter att ha druckit alkohol.

22.10.2019Meddelanden, Riksomfattande

Tre av tio kör förbi stoppskylten utan att stanna

Stoppskylten anger väjningsplikt men också entydigt ålägger föraren att stanna. Enligt Trafikskyddets uppföljning kör trots detta tre av tio förare förbi skylten utan att stanna.

15.10.2019Meddelanden, Riksomfattande

Över hälften av cyklisterna använder belysning

Enligt Trafikskyddets uppföljning använder rejält över hälften av cyklisterna belysning när det är mörkt. Få använder ännu röd baklykta, vid uppföljningarna använde cirka var sjätte cyklist baklykta.

12.09.2019Meddelanden, Riksomfattande

Körhälsan oroar seniorerna

Med åldern oroar körhälsan många seniorer. Av de äldre bilförare som besvarat Trafikskyddets enkät kör största delen regelbundet, så att mista körkortet på grund av hälsoorsaker har en stor inverkan på mångas vardag. Till största delen säger sig förarna veta hur sjukdomen påverkar körandet, men önskar även mer information om den egna körhälsan. Cirka var sjunde seniorförare har varit orolig för sin körhälsa.

09.09.2019Meddelanden, Riksomfattande

Skydda zebror och virtuella lektioner – trafiksäkerhetsveckan utmanar skolor att tänka på trygga promenader och cykling

Den traditionella trafiksäkerhetsveckan 9–13.9 är ett startskott för trafikfostran som ges i skolor under hela året. En planmässig och långsiktig trafikfostran är viktig ända från småbarnsfostran till andra stadiet. Trygga promenader och cykling, som är årets tema, gås igenom med hjälp av videojuryer, skydd av zebror och virtuella lektioner. Målet är att öka elevernas egen delaktighet.

10.09.2019Nyheten

Observationsfel vanliga i cykelolyckor – Olycksfallsdagen uppmärksammar framför allt männens olycksbenägenhet

Nästan hälften av männen som cyklar har ramlat med cykeln eller råkat ut för en olycka under de senaste tre åren visar Trafikskyddets enkät om cykling. Olycksfallsdagen den 13 september fokuserar på i synnerhet männens olycksfall och säkerhet på vägen till och från arbetet. Ett olycksfallstest är ett hjälpmedel för att kartlägga de egna riskerna.