30.07.2020Meddelanden, Riksomfattande

Omkörningsbehovet tar många till riskgränserna

Trafikskyddets enkät visar att omkörningar får många finländare att ”glömma” trafikreglerna. Man upplever emellertid att man relativt bra känner till de regler som gäller omkörning. Trafikskyddet påminner om att ansvaret för en säker omkörning alltid ligger på den som kör om. Det finns inget specialtillstånd för att bryta mot reglerna eller köra överhastighet.

21.07.2020Meddelanden, Riksomfattande

Hastighetsbegränsningen är inte rekommenderad hastighet

Hälften av de förare som svarade på Trafikskyddets enkät meddelar att de åtminstone ibland kör betydligt för fort på landsvägen. Trafikskyddet påminner om att det finns en orsak till att hastigheten begränsas. Vid valet av hastighet ska föraren förutom begränsningen även beakta situationen, väglaget och säkerheten. Även lagen kräver det.

14.07.2020Meddelanden, Riksomfattande

Fortfarande oklarheter i rondellkörning

Finländarna har oklarheter om huruvida man ska väja för fotgängare och cyklister när man kör in i och ut ur rondeller. I Trafikskyddets enkät ansåg nästan en femtedel av svararna felaktigt att den som lämnar en rondell inte ska väja för cyklister som korsar vägen. Var sjunde trodde att den som lämnar en rondell inte bör väja för fotgängare som korsar vägen.

07.07.2020Meddelanden, Riksomfattande

Likgiltighet gentemot trafikljus och stoppskyltar fördöms

Finländarna anser fortfarande att rattfylleri är den allvarligaste trafikförseelsen, avslöjar Trafikskyddets enkät. Även bilisternas likgiltighet inför trafikljus och skyltar ogillas, men många förare medger att de ibland kör förbi till exempel en stoppskylt utan att stanna. Detta syns även i Trafikskyddets kontroller.

29.06.2020Meddelanden, Riksomfattande

Bristande regelkännedom för gårds- och gågator – observera även den nya cykelgatan

När man kör med ett fordon på gårds- och gågator ska man ge fotgängare fri passage och hastigheten får inte överskrida 20 km/h. Trafikskyddets enkät visar att det ännu finns plats för förbättring vad gäller finländarnas regelkännedom om gårds- och gågator. I takt med den nya vägtrafiklagen fick vi även en helt ny typ av gata, cykelgatan.

25.06.2020Meddelanden, Riksomfattande

En femtedel av finländarna tror att styrstångsfylleri är lagligt

Enligt Trafikskyddets enkät tror var femte finländare att lagen inte förbjuder eller begränsar cykling i berusat tillstånd. Styrstångsfylleri är dock ett brott som till och med kan ge fängelsestraff. Trafikskyddet påminner om att det inte finns något behov av ta till fordon med ratt, styre eller dylikt i berusat tillstånd.