29.10.2020Meddelanden, Riksomfattande

Föräldrarnas roll i de ungas trafikbeteende är betydande

Föräldrarna är ett viktigt stöd för unga i trafiken, vare sig det handlar om repetition av trafikregler, passagerarfärdigheter eller vägledning med egna exempel. Drygt en fjärdedel av de föräldrar som svarade på Trafikskyddets enkät upplever dock att de knappt kan påverka den ungas trafikbeteende.

26.10.2020Meddelanden, Riksomfattande

Finländarnas körskick försämras mest av trötthet

En femtedel av förarna berättade att de nästan alltid bedömer sitt eget körskick innan de börjar köra bil.  Trafikskyddet uppmuntrar till att kontrollera körskicket: Det är en bra rutin oberoende av ålder. Man ska inte köra bil om man känner sig annorlunda än vanligt, är mycket trött eller omtöcknad.

08.10.2020Meddelanden, Riksomfattande

Under den mörka tiden på året krävs fungerande strålkastare och inga bländande skärmar inne i bilen

Endast hälften av dem som svarade på Trafikskyddets enkät visste helt säkert hur den egna bilens strålkastarinställningar fungerar och om de kan använda dem rätt under den mörka tiden på året. När det blir mörkare krävs strålkastare som fungerar och att man vet hur de används. Vid behov ska även körhastigheten sänkas så att föraren har tid att vara observant.

02.10.2020Meddelanden, Riksomfattande

Drömmarnas arbetsresor leder mot drömmarnas arbetsdag

På fredagen den 2 oktober firas Drömmarnas arbetsdag. Tanken med denna riksomfattande temadag är att främja arbetshälsan med små steg. Trafikskyddet påminner att drömmarnas arbetsdag börjar med att man tar sig till arbetsplatsen på ett säkert, smidigt och bekvämt sätt.

17.09.2020Meddelanden, Riksomfattande

Säkerhetsbälte behövs även i tätortshastigheter

Enligt Trafikskyddets uppföljningar används säkerhetsbälte nästan till hundra procent i framsätet. Var tionde av dem som svarade på Trafikskyddets enkät tror dock att det är rätt så onödigt att använda säkerhetsbälte i tätortshastigheter. Trafikskyddet betonar att säkerhetsbälte alltid ska användas oberoende av biltyp, körhastighet eller destination.

10.09.2020Meddelanden, Riksomfattande

Coronavåren inspirerade till digital inlärning av säker cykling

Trafikskyddets webbläsarbaserade, avgiftsfria inlärningsmiljö för säker cykling inspirerade lågstadieelever under våren. Nästan 40 000 påbörjade inlärningsavsnitt under perioden mars-maj visar att både lärare och elever har hittat ett nytt sätt att lära sig cykla säkert. Filla&Rilla kommer också att publiceras på svenska under vintern.