13.02.2020Meddelanden, Riksomfattande

Bara en passagerare per bilbälte

I Trafikskyddets enkät trodde var tionde att två barn kan dela samma bilbälte om bilen inte har ett enskilt säte med bilbälte för alla. Trafikskyddet påminner sportlovare om att använda bältet på ett behörigt sätt: dra bältet ner över axeln, spänn fast det jämnt och kom ihåg att bara ha en passagerare per bälte. Enligt Trafikskyddets uppföljningar finns det ännu utrymme för förbättring vid bilbältesanvändning: 95 procent av passagerarna i framsätet och 87 procent av passagerarna i baksätet använder bilbälte i personbilar.

11.02.2020Meddelanden, Riksomfattande

Säkerheten inom motorcykelkörning har inte utvecklats på ett önskvärt sätt

Antalet motorcyklister som skadats i vägtrafiken minskade under hela 2010-talet. Däremot ökade antalet omkomna enligt förhandsuppgifterna från 2018 och 2019. De motorcyklister som svarade på Trafikskyddets enkät anser att den största risken inom motorcykelkörning är andra förare.

04.02.2020Meddelanden, Riksomfattande

Många vintercyklister utrustar sig ordentligt för årstiden

Ett förutseende körsätt och rätt utrustning gör vintercyklingen säkrare. Enligt Trafikskyddets enkät beaktar de flesta vintercyklister årstiden vid val av utrustning. Många har även kört omkull på vintern. Säker vintercykling är ett av temana på Trafikskyddets avdelning under vintercyklingskongressen i Joensuu den 5–7 februari.

29.01.2020Meddelanden, Riksomfattande

Över hälften av motoristerna anser en regelbunden vidareutbildning vara viktig

Fler än hälften som besvarade Trafikskyddets färska motorcykelenkät ansåg det vara viktigt att motorcyklisterna regelbundet deltar i vidareutbildning. Motoristernas vidareutbildning uppmärksammas särskilt i Trafikskyddets monter under MC-mässan i helgen.

27.01.2020Meddelanden, Riksomfattande

Var tredje upplever ofta brådska under sin arbetsresa

Resan till och från arbetet är dagens farligaste tid för många. Enligt Trafikskyddets färska enkät upplever var tredje arbetstagare ofta brådska under sin arbetsresa, vilket ökar riskerna på vägen. Trafikskyddet samarbetar med cirka hundra företag eller organisationer för att förbättra arbetsresornas säkerhet.

14.01.2020Meddelanden, Riksomfattande

Var tredje anser att dubbskor eller halkskydd är för besvärliga – trots tydliga fördelar

Kampanjen Håll dig på benen påminner oss om att vi kan förbereda oss för vinterns hala väglag genom att använda dubbskor eller halkskydd, som utan tvekan hjälper oss att hålla oss på benen. Enligt Trafikskyddets enkät anser dock omkring var tredje person i arbetsför ålder att dubbskor eller halkskydd är för besvärliga att använda på vägen till arbetet.