16.05.2019Meddelanden, Riksomfattande

Ytterst få ger utlopp för sin ilska i trafiken – Trafikskyddet lyfter känslorna till ytan på sin vetenskapsdag

Enligt Trafikskyddets enkät har varannan känt ilska över trafiken. De flesta låter emellertid inte ilskan påverka beteendet utöver att man kanske muttrar för sig själv vid ratten. Trafikskyddets vetenskapsdag i dag torsdagen den 16.5 framhäver betydelsen av att forska kring trafikbeteendet: när sätten att röra sig i trafiken ökar mångfaldigt är det ännu viktigare än tidigare att förstå människans beteende i trafiken.

24.01.2019Meddelanden, Riksomfattande

Lärarna ser trafikfostran som viktig, men vill ha stöd för förverkligandet

Enligt en färsk enkät utförd av Trafikskyddet upplever lärarna den trafikfostran som ges i skolan som viktig. Över en tredjedel av alla som svarat anser dock att deras eget kunnande gällande undervisning i trafikfrågor behöver stärkas. Trafikskyddet deltar i Educa-mässan på fredagen och lördagen.

14.01.2019Meddelanden, Riksomfattande

Två av fem har råkat ut för en farlig situation på grund av för hala skor

Enligt en enkät som Trafikskyddet nyligen gjorde har upp till 40 procent av finländarna råkat ut för en farlig situation i trafiken under det senaste året efter att ha gått i för hala skor för väglaget. Den pågående kampanjen Håll dig på benen påminner om att alla kan förebygga fallolyckor genom att fokusera på gåendet och se till att man har lämpliga skor.

15.11.2018Meddelanden, Riksomfattande

Ger du positiv respons i trafiken? Det borde du.

Den största delen av de finländare som svarade på Trafikskyddets enkät* berättar att positiv respons i trafiken uppmuntrar till att fortsätta på samma sätt. Ett enkelt sätt att öka positivet i trafiken är att tacka andra för ett agerande som tar hänsyn till de övriga trafikanterna. Att bidra till en positiv stämning i trafiken gör inte bara trafikanterna gladare, utan påverkar även säkerheten.

01.10.2018Meddelanden, Riksomfattande

Varannan finländare använder reflex

Enligt Trafikskyddets uppföljningar år 2017 använder ungefär varannan finländare reflex när det är mörkt. Glömska är främsta anledningen till att reflex inte används. Den landomfattande reflexdagen, som Trafikskyddet lanserade år 2013, uppmuntrar till att senast nu fästa en reflex på jackan. Reflexsäsongen firas på ett synligt sätt i S:t Michel, där regionens K-butiker bjuder sina kunder på en reflexväska.

20.09.2018Meddelanden, Riksomfattande

Mycket behöver förbättras gällande användningen av säkerhetsbälte i bussar

Nästan sex av tio av alla som besvarat Trafikskyddets enkät berättar att de oftast fäster säkerhetsbältet när de färdas med buss. Vanan att åka buss utan säkerhetsbälte samt glömska uppges vara största orsakerna till att man inte använder säkerhetsbältet. Linja-autoliitto och Trafikskyddet vill också påminna om användningen av säkerhetsbälte även vid bussfärder. Passagerarna önskar att även föraren skulle påminna om användningen av säkerhetsbälte.