05.05.2021Meddelanden, Vasa

Kännedomen om väjningsreglerna bör förbättras både i Karleby, Seinäjoki och Vasa

Trafikskyddets nya enkät visar att det finns brister i finländarnas kunskaper om väjningsreglerna mellan cyklister och bilister. Trafikskyddets distriktsbyrå i Vasa samt trafikingenjörerna i Karleby, Seinäjoki och Vasa önskar att konfliktsituationer då cyklister korsar gatan vid en plats där cyklister korsar vägen eller vid ett övergångsställe minskar tack vare reformen av vägtrafiklagen och upphör helt och hållet då kännedomen om reglerna ökar.

03.05.2021Meddelanden, Riksomfattande

Finländarnas kunskaper om trafikreglerna bör förbättras

Sex av tio finländare upplever att det skulle vara bra att repetera de egna kunskaperna om trafikreglerna. Det finns i synnerhet luckor i kännedomen om väjningsreglerna. Iakttagande av trafikregler minskar farliga situationer och konfrontationer i trafiken. Detta påminner man också om i Trafikskyddets kampanj Känner du till trafikreglerna? som inleds idag.

27.04.2021Meddelanden, Riksomfattande

Ge nyttohunden arbetsro

Den internationella ledarhunddagen firas i morgon 28.4. Trafikskyddet och Opaskoirayhdistys (ung. Ledarhundföreningen) betonar att de som rör sig med en nyttohund ska beaktas särskilt i trafiken. En hund som arbetar ska ges arbetsro och beteende som är svårt att förutsäga ska undvikas.

15.04.2021Meddelanden, Riksomfattande

Nästan alla motorcyklister använder hjälm

Enligt Trafikskyddets uppföljningar är motorcyklister samvetsgranna hjälmanvändare. Endast i några fall fanns det en förare eller passagerare utan hjälm. Största delen av de som kör motorcykel anser att användningen av säkerhetsutrustning är en självklarhet i trafiken.

07.04.2021Meddelanden, Riksomfattande

Säkerhetsbältet har tryggat trafiken redan i 50 år

I ett halvt sekel har säkerhetsbältet varit obligatorisk säkerhetsutrustning i bilar. Motståndet mot säkerhetsbältet var i början hårt och principiellt, och dessutom var det få som använde bältet. Av Trafikskyddets uppföljningar framgår att nyttjandegraden för säkerhetsbälte i dagens läge är närmare hundra procent bland de som sitter i framsätet på personbilar. Man förstår säkerhetsbältets betydelse för trafiksäkerheten.

26.03.2021Meddelanden, Riksomfattande

Bilarnas säkerhetsteknik blir allt vanligare genom långsamt påskyndande

Bilens säkerhetsteknik stöder föraren i köruppgiften och ingriper vid behov i körningen genom att förebygga en olycka. Trafikskyddets utredning visar att inställningen mot automatiseringen av trafiken blir småningom bättre. Av enkäten framgår också att överraskande många inte vet vilken säkerhetsteknik som finns i den egna bilen.