28.11.2017Meddelanden, Riksomfattande

Var vägen hal? – Medborgarnas egna observationer till hjälp för utarbetandet av varningar

Rätt många halkningsolyckor sker så här års, trots att december och januari statistiskt sett står i särklass vad gäller halkningsolyckor. Eftersom fotgängarna ännu inte har vant sig vid höstens halka, uppmanar kampanjen Håll dig på benen medborgarna att fästa uppmärksamhet på det hala vädret.

27.11.2017Meddelanden, Riksomfattande

Barnens säkerhet ska beaktas även på korta resor

Cirka tre av fyra personer som svarade på Trafikskyddets enkät, upplevde att de har fått tillräckligt med information om hur man transporterar barn i bilen på ett tryggt sätt. Flera än två av tre ansåg att det inte finns några speciella situationer där ett litet barn inte behöver använda bilbarnstol under en bilresa.

21.11.2017Meddelanden, Riksomfattande

Barn under 135 cm behöver en bilbarnstol när de reser

När du ska köpa en bilbarnstol står du inför många val. Ett barn behöver en bilbarnstol tills de är 135 cm långa och därför är frågan aktuell även i de flesta familjer som har bil och barn ända upp i grundskoleåldern. För att hjälpa dig välja har Trafikskyddet sammanställt korta riktgivande videor om vilka saker man bör beakta vad gäller att tryggt transportera ett barn i bilen.

06.11.2017Meddelanden, Riksomfattande

Tre av fyra skulle också anmäla en bekant för rattfylleri

Finländarna har en sträng inställning mot rattfylleri. Nästa alla som besvarade Trafikskyddets förfrågan anser att det är viktigt att en närstående aldrig åker med en berusad förare. Lillajulssäsongen korkas med kampanjen #modig mot rattfylleri.

23.10.2017Nyheten

Vinterhastigheterna tas i bruk senast på fredag 27.10.

Vinterhastigheterna på landsvägarna tas i bruk huvudsakligen under torsdagen den 26 oktober. På vissa vägavsnitt byts trafikmärkena ut ännu på fredagen. Trafikverket och Trafikskyddet påminner om att mörkret och höstens första halka kräver att förarna är försiktiga.

10.10.2017Meddelanden, Riksomfattande

Begränsade personbilar får inte försvaga de ungas trafiksäkerhet

Det har föreslagits, att man i Finland som komplement till mopedbilarna skulle ta i bruk personbilar, vars hastighet har begränsats. Trafikskyddet poängterar att man inte ska glömma säkerhetsaspekten när man utreder saken. Det är förtjänstfullt att man strävar att förbättra mopedbilarnas krocksäkerhet, men man måste beakta de unga förarnas högre risknivå.