29.06.2020Meddelanden, Riksomfattande

Bristande regelkännedom för gårds- och gågator – observera även den nya cykelgatan

När man kör med ett fordon på gårds- och gågator ska man ge fotgängare fri passage och hastigheten får inte överskrida 20 km/h. Trafikskyddets enkät visar att det ännu finns plats för förbättring vad gäller finländarnas regelkännedom om gårds- och gågator. I takt med den nya vägtrafiklagen fick vi även en helt ny typ av gata, cykelgatan.

25.06.2020Meddelanden, Riksomfattande

En femtedel av finländarna tror att styrstångsfylleri är lagligt

Enligt Trafikskyddets enkät tror var femte finländare att lagen inte förbjuder eller begränsar cykling i berusat tillstånd. Styrstångsfylleri är dock ett brott som till och med kan ge fängelsestraff. Trafikskyddet påminner om att det inte finns något behov av ta till fordon med ratt, styre eller dylikt i berusat tillstånd.

23.06.2020Meddelanden, Riksomfattande

Var sjunde har varit rädd för att somna i ratten under det senaste året

Tröttheten lurar på förarna särskilt på sommaren då många vakar och rör sig mycket. Enligt Trafikskyddets färska enkät har ungefär var sjunde finländsk förare under det senaste året kört bil så trött att hen har varit rädd för att somna i ratten. En del medger också att de slumrat till bakom ratten. Det lönar sig att schemalägga sommarens resor så att man kan starta så pigg som möjligt.

26.05.2020Meddelanden, Riksomfattande

Känn trafikreglerna

Den nya vägtrafiklagen träder i kraft om en vecka. De flesta trafikreglerna förblir oförändrade, men det kommer även en del ändringar. Trafikskyddet uppmanar alla att repetera trafikreglerna i sin helhet. En enkät som utredde finländarnas kunskap om reglerna visar att det finns brister även i de grundläggande kunskaperna.

13.05.2020Meddelanden, Riksomfattande

Skolvägarna blir livligare och det kräver vaksamhet av föräldrarna

Närundervisningen i grundskolornas alla årskurser inleds igen efter ett par månaders paus. Trafikskyddet och Föräldraförbundet påminner om att det innebär att också skolvägarna blir livligare. Det är de vuxnas ansvar att hålla skolvägarna säkra genom att följa trafikreglerna och hastighetsbegränsningarna. Föräldrarnas uppgift är att i trafiken föregå med gott exempel för sina barn - och då och då också fråga hur skolvägen går.

07.05.2020Meddelanden, Riksomfattande

Säkerhetsavstånd är det magiska ordet vid omkörning av en cyklist

Över nio av tio av dem som svarade på Trafikskyddets enkät berättar att de lämnar ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd i sidled när de kör om en cyklist. Två av tre cyklister upplever dock att de blir omkörda för nära. Trafikskyddet betonar säkerhetsavståndets betydelse vid omkörning av en cyklist. Även det egna fordonets hastighet och storlek inverkar på det tillräckliga avståndet.