10.10.2017Meddelanden, Riksomfattande

Begränsade personbilar får inte försvaga de ungas trafiksäkerhet

Det har föreslagits, att man i Finland som komplement till mopedbilarna skulle ta i bruk personbilar, vars hastighet har begränsats. Trafikskyddet poängterar att man inte ska glömma säkerhetsaspekten när man utreder saken. Det är förtjänstfullt att man strävar att förbättra mopedbilarnas krocksäkerhet, men man måste beakta de unga förarnas högre risknivå.

11.09.2017Nyheten

Bildäcksförbundets sommardäcksundersökning 2016: Sommardäckens höstskick förbättrades

Förbättringen i det ekonomiska läget och konsumenternas starkare förtroende för framtiden kommer småningom till synes även på vägarna. I däckratsiorna senaste höst steg sommardäckens höstskick till rekordsiffror i uppföljningens 20-åriga historia. Endast var tionde bilist kör numera med dåliga däck medan andelen som värst var närmare 25 procent.

08.09.2017Meddelanden, Riksomfattande

Var tredje förare har väjt för älg

Av alla de bilförare som svarade på Trafikskyddets enkät hade fler än var tredje varit tvungen att bromsa eller väja på grund av älg eller hjort. Man är även rädd för att möta en älg. På hösten när dessa klövdjur börjar röra på sig mera måste alla förare vara extra vaksamma.

05.09.2017Nyheten

Trygga skolresor som inslag i undervisningen

Den nationella trafiksäkerhetsveckan i skolorna firas 11–15.9 med temat en trygg skolresa. Frågan om skolresornas trygghet berör årligen tiotusentals familjer. Trafikskyddet och Utbildningsstyrelsen påminner tillsammans med Samarbetsnätverket för trafikfostran om att genom att behandla erfarenheter av skolresorna som ett redskap för lärande kan barnen få övning i att röra sig tryggt och ansvarsfullt i trafiken.

21.08.2017Meddelanden, Riksomfattande

En tredjedel av förarna kör förbi stoppskylten utan att stanna

Enligt Trafikskyddets uppföljningar kör en tredjedel av förarna förbi stoppskylten utan att stanna. Ändå borde det inte vara oklart för någon vilken betydelse stoppskylten har.

31.07.2017Meddelanden, Riksomfattande

Fyra av fem fördömer rattsurfing

Trafikskyddet frågade finländarna om deras åsikt om olika trafikförseelser. Fyra av fem ansåg att det att föraren skickar textmeddelanden eller använder sociala medier under körningen är en allvarlig eller mycket allvarlig trafikförseelse. När skolorna började genomförde Trafikskyddet en kampanj för att fästa uppmärksamhet vid de risker som användandet av mobiltelefon under körningen orsakar.