14.01.2021Meddelanden, Riksomfattande

Nästan var tredje finländare har fallit på grund av halka under året

Nästan var tredje finländare har fallit på grund av halka den här eller förra vintern. Av dem som halkade var det nästan en tredjedel som skadade sig och var åttonde måste stanna hemma från jobb eller skola. Halkolyckorna beror ofta på omständigheterna, men ofta finns det också brister i det egna agerandet. Kampanjen Håll dig på benen påminner om att halkolyckor kan förebyggas med rätt utrustning.

29.12.2020Meddelanden, Riksomfattande

Finländarna dömer ut användningen av mobiltelefon i trafiken

Majoriteten av de som svarade på Trafikskyddets enkät ansåg det bra att mobiltelefonanvändningen under bilkörning begränsas. Endast ett fåtal tänker att det skulle vara riskfritt att skriva korta meddelanden under bilkörning. Trafikskyddets kampanj under årsskiftet vill få var och en av oss att reflektera över sin egen mobiltelefonanvändning under bilkörning: du kanske ska vänta med att använda sociala medier tills du är framme?

17.12.2020Meddelanden, Riksomfattande

Det lönar sig att undvika körning i baksmälla

Alkohol kan påverka körförmågan ännu nästa morgon. Två av fem bilförare som svarade på Trafikskyddets enkät har kört trots att de föregående kväll druckit flera portioner alkohol. Vid baksmälla är det skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid den egna körkonditionen.

16.12.2020Meddelanden, Riksomfattande

Håll dig på benen: var beredd på vinterhalkan

Personer i arbetsför ålder råkar ut för många halkolyckor vars inverkningar syns årligen som märkvärdiga kostnader och sjukledigheter. Riskområden för halkolyckor är till exempel den egna tomten eller parkeringsplatsen på arbetet. Redan i 15 år har kampanjen Håll dig på benen tipsat om hur man kan förebygga halkolyckor. Kampanjen fortsätter i den andra veckan i januari.

26.11.2020Meddelanden, Riksomfattande

Blinkers blir sällan använda i rondeller

Riktningstecken ska visas när man svänger, byter körfält eller lämnar en rondell. Enligt Trafikskyddets kontroller använder nästan nio av tio blinkers när de svänger, men betydligt färre än så när de lämnar en rondell.

09.11.2020Meddelanden, Riksomfattande

Trötthet syns också i arbetstrafiken

På hösten och vintern görs arbetsresor då det är mörkt. Enligt Trafikskyddets utredning är nästan två av fem respondenter ofta trötta under arbetsresor. Vad kan arbetstagaren själv göra för att minska sin trötthet och varför lönar det sig för arbetsgivaren att satsa på förebyggande åtgärder?