15.01.2018Meddelanden, Riksomfattande

Fyra av tio har fallit på grund av halka

Enligt en enkätundersökning som Trafikskyddet nyligen gjorde har fyra av tio finländare halkat under den pågående eller förra vintern. Majoriteten nämnde halt underlag som orsaken till att de halkat, men även brister i den egna beredskapen identifierades som bidragande orsaker. Kampanjen Håll dig på benen påminner om att alla kan förebygga fallolyckor genom att fokusera på gåendet och ombesörja att man har lämpliga skor.

21.12.2017Meddelanden, Riksomfattande

En tredjedel av alla förare reagerar på telefonens pipande medan de kör

Två av fem av de förare som besvarade Trafikskyddets enkät uppgav att de nästan aldrig tittar på telefonen medan de kör, även om den piper. Trafikskyddets kampanj När du kör, kör, som uppmärksammas vid årsskiftet, uppmuntrar människor att lämna telefonen i fred när de kör. Det blir lättare att koncentrera sig på trafiken om man har telefonen i ljudlöst läge och utom räckhåll.

20.12.2017Nyheten

Trafiken inför julen livligast på fredag och lördag

Trafiken inför julen antas vara livligast på fredag eftermiddag 22.12 och på lördag förmiddag 23.12. Inga värre trafikstockningar är att vänta, men exempelvis på utfartsvägarna från Helsingfors kan det tidvis bildas köer. Trafikmyndigheterna påminner om att en lugn körstil lönar sig i längden.

28.11.2017Meddelanden, Riksomfattande

Var vägen hal? – Medborgarnas egna observationer till hjälp för utarbetandet av varningar

Rätt många halkningsolyckor sker så här års, trots att december och januari statistiskt sett står i särklass vad gäller halkningsolyckor. Eftersom fotgängarna ännu inte har vant sig vid höstens halka, uppmanar kampanjen Håll dig på benen medborgarna att fästa uppmärksamhet på det hala vädret.

27.11.2017Meddelanden, Riksomfattande

Barnens säkerhet ska beaktas även på korta resor

Cirka tre av fyra personer som svarade på Trafikskyddets enkät, upplevde att de har fått tillräckligt med information om hur man transporterar barn i bilen på ett tryggt sätt. Flera än två av tre ansåg att det inte finns några speciella situationer där ett litet barn inte behöver använda bilbarnstol under en bilresa.

21.11.2017Meddelanden, Riksomfattande

Barn under 135 cm behöver en bilbarnstol när de reser

När du ska köpa en bilbarnstol står du inför många val. Ett barn behöver en bilbarnstol tills de är 135 cm långa och därför är frågan aktuell även i de flesta familjer som har bil och barn ända upp i grundskoleåldern. För att hjälpa dig välja har Trafikskyddet sammanställt korta riktgivande videor om vilka saker man bör beakta vad gäller att tryggt transportera ett barn i bilen.