31.03.2020Nyheten

Idéer för trafikfostran i olika årskurser under distansstudierna

Undantagstillståndet som orsakats av coronaviruspandemin har lett till att skolor och läroanstalter stängts, så barn och unga studerar nu hemma. Det går ändå utmärkt att ordna trafikfostran även på distans.

26.03.2020Meddelanden, Riksomfattande

Finländarna har gjort en liten överhastighet till en vana

Över hälften av bilisterna som svarade på Trafikskyddets enkät berättar att små överskridningarna av hastighetsbegränsningen har blivit en vana. Många tycker också att de som kör under hastighetsbegränsningen är irriterande. Å andra sidan upplever varannan att den övriga trafiken ofta tvingar dem att köra fortare än de skulle vilja köra. Trafikskyddet påminner om att det finns skäl till hastighetsbegränsningarna. När hastigheten ökar, ökar också riskerna.

12.03.2020Meddelanden, Riksomfattande

Kunskap om säkerhetsavstånd syns ofta inte i praktiken

Flertalet av de finländare som svarade på Trafikskyddets enkät tror att folk vet vad som är ett lämpligt säkerhetsavstånd men i praktiken inte håller ett sådant. Trafikskyddet påminner om att säkerhetsavståndet bidrar till att föraren har större handlingsmöjligheter även i oväntade situationer -– och kan i bästa fall helt slippa sådana.

20.02.2020Meddelanden, Riksomfattande

Det passar sig inte att slarva med bilbarnstolen ens på korta sträckor

Bara ett fåtal finländare anser det godtagbart att köra ett barn i bilen utan korrekta säkerhetsanordningar. Av en internationell* jämförelse framgår det att finländarna i snitt har en striktare syn på frågan. Trots det har man upptäckt allvarliga brister när det gäller körning av barn i daghemsåldern. Trafikskyddet betonar att bilbarnstolen behövs tills barnet har uppnått en längd på 135 cm. Detta gäller även på korta sträckor.

13.02.2020Meddelanden, Riksomfattande

Bara en passagerare per bilbälte

I Trafikskyddets enkät trodde var tionde att två barn kan dela samma bilbälte om bilen inte har ett enskilt säte med bilbälte för alla. Trafikskyddet påminner sportlovare om att använda bältet på ett behörigt sätt: dra bältet ner över axeln, spänn fast det jämnt och kom ihåg att bara ha en passagerare per bälte. Enligt Trafikskyddets uppföljningar finns det ännu utrymme för förbättring vid bilbältesanvändning: 95 procent av passagerarna i framsätet och 87 procent av passagerarna i baksätet använder bilbälte i personbilar.

11.02.2020Meddelanden, Riksomfattande

Säkerheten inom motorcykelkörning har inte utvecklats på ett önskvärt sätt

Antalet motorcyklister som skadats i vägtrafiken minskade under hela 2010-talet. Däremot ökade antalet omkomna enligt förhandsuppgifterna från 2018 och 2019. De motorcyklister som svarade på Trafikskyddets enkät anser att den största risken inom motorcykelkörning är andra förare.