26.11.2020Meddelanden, Riksomfattande

Blinkers blir sällan använda i rondeller

Riktningstecken ska visas när man svänger, byter körfält eller lämnar en rondell. Enligt Trafikskyddets kontroller använder nästan nio av tio blinkers när de svänger, men betydligt färre än så när de lämnar en rondell.

09.11.2020Meddelanden, Riksomfattande

Trötthet syns också i arbetstrafiken

På hösten och vintern görs arbetsresor då det är mörkt. Enligt Trafikskyddets utredning är nästan två av fem respondenter ofta trötta under arbetsresor. Vad kan arbetstagaren själv göra för att minska sin trötthet och varför lönar det sig för arbetsgivaren att satsa på förebyggande åtgärder?

05.11.2020Meddelanden, Riksomfattande

Unga ofta påverkade av rusmedel i trafiken

Flera unga förare som besvarat Trafikskyddets läroanstaltsenkät anger sig ha kört bil under påverkan av rusmedel. Trafikskyddet uppmuntrar föräldrar att diskutera rusmedel och trafik med sina ungdomar. Spelregler som överenskommits gemensamt hjälper den unga att fatta säkra beslut.

29.10.2020Meddelanden, Riksomfattande

Föräldrarnas roll i de ungas trafikbeteende är betydande

Föräldrarna är ett viktigt stöd för unga i trafiken, vare sig det handlar om repetition av trafikregler, passagerarfärdigheter eller vägledning med egna exempel. Drygt en fjärdedel av de föräldrar som svarade på Trafikskyddets enkät upplever dock att de knappt kan påverka den ungas trafikbeteende.

26.10.2020Meddelanden, Riksomfattande

Finländarnas körskick försämras mest av trötthet

En femtedel av förarna berättade att de nästan alltid bedömer sitt eget körskick innan de börjar köra bil.  Trafikskyddet uppmuntrar till att kontrollera körskicket: Det är en bra rutin oberoende av ålder. Man ska inte köra bil om man känner sig annorlunda än vanligt, är mycket trött eller omtöcknad.

08.10.2020Meddelanden, Riksomfattande

Under den mörka tiden på året krävs fungerande strålkastare och inga bländande skärmar inne i bilen

Endast hälften av dem som svarade på Trafikskyddets enkät visste helt säkert hur den egna bilens strålkastarinställningar fungerar och om de kan använda dem rätt under den mörka tiden på året. När det blir mörkare krävs strålkastare som fungerar och att man vet hur de används. Vid behov ska även körhastigheten sänkas så att föraren har tid att vara observant.