17.09.2020Meddelanden, Riksomfattande

Säkerhetsbälte behövs även i tätortshastigheter

Enligt Trafikskyddets uppföljningar används säkerhetsbälte nästan till hundra procent i framsätet. Var tionde av dem som svarade på Trafikskyddets enkät tror dock att det är rätt så onödigt att använda säkerhetsbälte i tätortshastigheter. Trafikskyddet betonar att säkerhetsbälte alltid ska användas oberoende av biltyp, körhastighet eller destination.

10.09.2020Meddelanden, Riksomfattande

Coronavåren inspirerade till digital inlärning av säker cykling

Trafikskyddets webbläsarbaserade, avgiftsfria inlärningsmiljö för säker cykling inspirerade lågstadieelever under våren. Nästan 40 000 påbörjade inlärningsavsnitt under perioden mars-maj visar att både lärare och elever har hittat ett nytt sätt att lära sig cykla säkert. Filla&Rilla kommer också att publiceras på svenska under vintern.

07.09.2020Meddelanden, Riksomfattande

Trafiksäkerhetsveckan: Se och syns

Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan firas igen i skolorna 7 11.9.2020. Temat för årets trafiksäkerhetsvecka är att se och synas i trafiken. Trafikskyddet påminner också dem där hemma om att diskutera trafiksäkerhet med barnen.

03.09.2020Meddelanden, Riksomfattande

Majoriteten av finländarna håller med om att det är fördelaktigt att använda hjälm

Trafikskyddets enkät visar att endast en dryg tiondel av finländarna anser att det är onödigt att använda cykelhjälm. Under hösten för Trafikskyddet en kampanj för att uppmuntra användningen av hjälm särskilt bland unga cyklister. Även vuxna kan genom att föregå med gott exempel stöda ungas användning av hjälm.

01.09.2020Meddelanden, Riksomfattande

Ryttare – se till att du kan trafikreglerna och kan urskiljas i trafiken

Man ska alltid förhålla sig med särskild försiktighet till en häst som rör sig på vägen. Även en häst som är tränad för att vara trafiksäker är i grunden ett bytesdjur och kan därför reagera på ett oförutsägbart sätt. Trafikskyddet vill påminna om att andra trafikanter måste köra om hästen på ett lugnt sätt och hålla ordentligt avstånd. Den som rör sig med en häst måste i regel följa samma bestämmelser som de som kör motordrivna fordon.

24.08.2020Meddelanden, Riksomfattande

Sex av tio cyklister har förberett sig med belysning

Enligt Trafikskyddets kontroller förra hösten använde 57 procent av cyklisterna framlykta när de cyklade i skymning eller mörker. Hos en femtedel lyste baklyktan redan röd. I och med den nya vägtrafiklagen är baklyktan obligatorisk utrustning vid sidan av framlyktan under mörknande kvällar.