14.01.2020Meddelanden, Riksomfattande

Var tredje anser att dubbskor eller halkskydd är för besvärliga – trots tydliga fördelar

Kampanjen Håll dig på benen påminner oss om att vi kan förbereda oss för vinterns hala väglag genom att använda dubbskor eller halkskydd, som utan tvekan hjälper oss att hålla oss på benen. Enligt Trafikskyddets enkät anser dock omkring var tredje person i arbetsför ålder att dubbskor eller halkskydd är för besvärliga att använda på vägen till arbetet.

08.01.2020Meddelanden, Riksomfattande

Vanan är ofta orsaken till att man använder mobilen när man kör

Två tredjedelar av de förare som besvarade Trafikskyddets enkät uppgav att de använder mobiltelefonen på något sätt medan de kör. En tredjedel angav vanan som orsaken till användningen av mobilen. I sin kampanj vid årsskiftet uppmanar Trafikskyddet förare att låta bli mobiltelefonen medan de kör.

02.12.2019Meddelanden, Riksomfattande

Reservera tid, undvika brådska och håll dig på benen när vinterhalkan slår till

Vinterhalkan kan överraska fotgängare särskilt i början av vintern, då man ännu inte hunnit vänja sig vid det hala vägunderlaget. Kampanjen Håll dig på benen uppmärksammar finländarna på det halare vägunderlaget – att undvika brådska spelar en stor roll i att hålla sig på benen. Halkolyckor orsakar årligen mycket förtret och kostnader för såväl individen och arbetsplatser som samhället.

07.11.2019Meddelanden, Riksomfattande

Finländarnas inställning till rattfylleri är med europeiska ögon sett sträng – trots det sätter man sig bakom ratten

En europeisk jämförelse avslöjar att finländarnas inställning till rattfylleri hör till de strängaste. Trots det uppger var tionde finländsk förare att han eller hon har kört bil efter att ha druckit alkohol.

22.10.2019Meddelanden, Riksomfattande

Tre av tio kör förbi stoppskylten utan att stanna

Stoppskylten anger väjningsplikt men också entydigt ålägger föraren att stanna. Enligt Trafikskyddets uppföljning kör trots detta tre av tio förare förbi skylten utan att stanna.

15.10.2019Meddelanden, Riksomfattande

Över hälften av cyklisterna använder belysning

Enligt Trafikskyddets uppföljning använder rejält över hälften av cyklisterna belysning när det är mörkt. Få använder ännu röd baklykta, vid uppföljningarna använde cirka var sjätte cyklist baklykta.