10.06.2019Meddelanden, Riksomfattande

Andra förares användning av mobilen är orsak till många farliga situationer

Fler än var tredje av de förare som besvarade Trafikskyddets förfrågan uppger sig ha varit tvungna att bromsa eller väja på grund av att en annan trafikant använde sin mobiltelefon. Det hade uppstått farliga situationer både när en annan förare, fotgängare eller cyklist koncentrerade sig på mobilen i stället för på trafiken. Kort före midsommar genomför Trafikskyddet en kampanj för en mobilfri sommartrafik.

31.05.2019Trafiktips

Bli bekant med ett elfordon innan du ger dig ut i trafiken

I Helsingfors finns det nu utöver stadscyklar också elsparkcyklar för gemensam användning. Trafikskyddet påminner om att man måste sätta sig in i ett elfordon ordentligt och vara medveten om de trafikregler som gäller fordonet innan man ger sig ut i trafiken.

16.05.2019Meddelanden, Riksomfattande

Ytterst få ger utlopp för sin ilska i trafiken – Trafikskyddet lyfter känslorna till ytan på sin vetenskapsdag

Enligt Trafikskyddets enkät har varannan känt ilska över trafiken. De flesta låter emellertid inte ilskan påverka beteendet utöver att man kanske muttrar för sig själv vid ratten. Trafikskyddets vetenskapsdag i dag torsdagen den 16.5 framhäver betydelsen av att forska kring trafikbeteendet: när sätten att röra sig i trafiken ökar mångfaldigt är det ännu viktigare än tidigare att förstå människans beteende i trafiken.

24.01.2019Meddelanden, Riksomfattande

Lärarna ser trafikfostran som viktig, men vill ha stöd för förverkligandet

Enligt en färsk enkät utförd av Trafikskyddet upplever lärarna den trafikfostran som ges i skolan som viktig. Över en tredjedel av alla som svarat anser dock att deras eget kunnande gällande undervisning i trafikfrågor behöver stärkas. Trafikskyddet deltar i Educa-mässan på fredagen och lördagen.

15.11.2018Meddelanden, Riksomfattande

Ger du positiv respons i trafiken? Det borde du.

Den största delen av de finländare som svarade på Trafikskyddets enkät* berättar att positiv respons i trafiken uppmuntrar till att fortsätta på samma sätt. Ett enkelt sätt att öka positivet i trafiken är att tacka andra för ett agerande som tar hänsyn till de övriga trafikanterna. Att bidra till en positiv stämning i trafiken gör inte bara trafikanterna gladare, utan påverkar även säkerheten.

20.09.2018Meddelanden, Riksomfattande

Mycket behöver förbättras gällande användningen av säkerhetsbälte i bussar

Nästan sex av tio av alla som besvarat Trafikskyddets enkät berättar att de oftast fäster säkerhetsbältet när de färdas med buss. Vanan att åka buss utan säkerhetsbälte samt glömska uppges vara största orsakerna till att man inte använder säkerhetsbältet. Linja-autoliitto och Trafikskyddet vill också påminna om användningen av säkerhetsbälte även vid bussfärder. Passagerarna önskar att även föraren skulle påminna om användningen av säkerhetsbälte.