13.09.2021Meddelanden, Riksomfattande

Barnens delaktighet lyfts fram under den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan

Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan firas igen i skolorna 13–17.9.2021. Temat är "Se och syns i trafiken". Trafikskyddet och Utbildningsstyrelsen betonar att barns och ungas delaktighet i trafikfostran är viktig. Detta innebär till exempel att bli hörd, möjlighet att påverka inlärningsmaterial och inlärningsmetoder samt att visa goda exempel för jämnåriga.

30.08.2021Meddelanden, Riksomfattande

Baklyktan lyser röd hos varannan cyklist

Reformen av vägtrafiklagen 2020 gjorde cykelns röda baklykta obligatoriskt i mörker och skymning. Enligt Trafikskyddets uppföljningar förra hösten användes baklykta av drygt hälften av cyklisterna. Ett år tidigare använde endast en femtedel av cyklisterna baklykta. Även användningen av framlykta blev vanligare.

23.08.2021Meddelanden, Riksomfattande

Trafikskyddet och Traficom ger omfattande tips till föräldrar med barn i körkortsåldern

Unga behöver stöd av sina föräldrar för att utvecklas till säkra förare. Trafikskyddet och Traficom har sammanställt tips för föräldrar vars unga nyss har fått körkort eller vars unga överväger att skaffa körkort. Det har talats mycket om körkortsinnehavare som fått åldersdispens, men det är bra att utveckla alla ungdomars beredskap att fungera som säkra förare.

16.08.2021Meddelanden, Riksomfattande

Glöm ”utbildningen” i trafiken och låt de unga köra i fred

Förutom skolelever rör det sig nu också många andra stadiets studerande i trafiken. Nästan var tionde bilförare berättar i Trafikskyddets enkät att de ibland ”utbildar” unga som rör sig med moped eller mopedbil. De vuxna måste genom sitt eget agerande föregå med gott exempel, inte öka riskerna i trafiken.

10.08.2021Meddelanden, Riksomfattande

"Att de skulle köra långsammare” – Skoleleverna önskar bättre beteende av bilisterna vid övergångsställena

I slutet av våren intervjuade Trafikskyddet skolelever om deras skolväg. Barnens budskap till de vuxna var tydligt: ge plats på övergångsstället och sluta använda mobiltelefonen. När skolorna startar kräver Trafikskyddet att vuxna tar ansvar för säkerheten på barnens skolvägar. Bättre beteende vid övergångsställena och lägre körhastigheter spelar en nyckelroll.

13.07.2021Meddelanden, Riksomfattande

Säkerhetsavstånd ger spelrum i sommartrafiken

I Trafikskyddets enkät uppger nio av tio förare att de beaktar säkerhetsavståndet till den som kör framför dem. Tillräckliga säkerhetsavstånd på vägen och vid omkörning ger mer spelrum, dvs. säkert utrymme att agera. Irritationen i trafiken minskar också. Säkerhetsavstånd är ett enkelt sätt att ta andra trafikanter i beaktande.