26.05.2020Meddelanden, Riksomfattande

Känn trafikreglerna

Den nya vägtrafiklagen träder i kraft om en vecka. De flesta trafikreglerna förblir oförändrade, men det kommer även en del ändringar. Trafikskyddet uppmanar alla att repetera trafikreglerna i sin helhet. En enkät som utredde finländarnas kunskap om reglerna visar att det finns brister även i de grundläggande kunskaperna.

13.05.2020Meddelanden, Riksomfattande

Skolvägarna blir livligare och det kräver vaksamhet av föräldrarna

Närundervisningen i grundskolornas alla årskurser inleds igen efter ett par månaders paus. Trafikskyddet och Föräldraförbundet påminner om att det innebär att också skolvägarna blir livligare. Det är de vuxnas ansvar att hålla skolvägarna säkra genom att följa trafikreglerna och hastighetsbegränsningarna. Föräldrarnas uppgift är att i trafiken föregå med gott exempel för sina barn - och då och då också fråga hur skolvägen går.

07.05.2020Meddelanden, Riksomfattande

Säkerhetsavstånd är det magiska ordet vid omkörning av en cyklist

Över nio av tio av dem som svarade på Trafikskyddets enkät berättar att de lämnar ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd i sidled när de kör om en cyklist. Två av tre cyklister upplever dock att de blir omkörda för nära. Trafikskyddet betonar säkerhetsavståndets betydelse vid omkörning av en cyklist. Även det egna fordonets hastighet och storlek inverkar på det tillräckliga avståndet.

30.04.2020Meddelanden, Riksomfattande

Mopedhjälm används flitigt, men hur sitter den fast?

Enligt Trafikskyddets uppföljningar använder nästan alla mopedister hjälm. För att hjälmen ska skydda vid en eventuell olycka måste hjälmens rem också vara fastspänd och lagom spänd.

24.04.2020Meddelanden, Riksomfattande

Unga förare upplever att vuxna mobbar i trafiken

I Trafikskyddets enkät berättar upp till var åttonde bilist att de ibland försöker "utbilda" ungdomar som rör sig med moped eller mopedbil. Två tredjedelar berättar att de kör mer omtänksamt än vanligt om de ser en ung förare i trafiken. Hälften av de unga förarna upplever att vuxna ibland avsiktligt mobbar unga förare i trafiken.

09.04.2020Meddelanden, Riksomfattande

Ta till vana att känna efter om du är i körskick – man ska inte köra om man inte mår bra

Den egna hälsans inverkan på körsäkerheten har oroat var fjärde förare som svarat på Trafikskyddets enkät. Körförmågan kan försämras tillfälligt på grund av förkylning, läkemedel, alkohol, trötthet eller starka känslotillstånd. Körförmågan kan också påverkas om man till exempel är nere eller stressad på grund av coronasituationen. Trafikskyddet vill påminna om att man inte ska köra bil om man känner sig annorlunda än vanligt, är trött eller förvirrad. Att känna efter om man är i körskick är en god vana för varje förare.