15.06.2021Meddelanden, Riksomfattande

Var fjärde är bekymrad över sin närståendes körhälsa

Enligt Trafikskyddets enkät har var fjärde varit bekymrad över sin närståendes körhälsa. Nästan lika många är omedvetna om hur man tar upp denna oro med en närstående. Trafikskyddets, Minnesförbundets, Hjärtförbundets och Diabetesförbundets webbmaterial hjälper till att hantera körhälsan ur olika synvinklar.

07.06.2021Meddelanden, Riksomfattande

Transportera hunden säkert och var beredd på olyckor

Trafikskyddet och Östra Finlands räddningsverk påminner om att hunden reser tryggast i bilen i en lämplig skyddsanordning. Det är även bra att på förhand vara beredd på att man inte själv kan ta hand om sitt husdjur om en olycka inträffar. Man kan till exempel lämna en lapp med information om hunden i bilen för sådana som kommer till olycksplatsen.

01.06.2021Meddelanden, Riksomfattande

Den nya vägtrafiklagen fyllde ett år – vad har man kommit ihåg och hur syns förändringarna i trafiken?

Vägtrafiklagen uppdaterades för exakt ett år sedan. En av de synligaste förändringarna i stadsbilden är att det blivit vanligare att man parkerar på vänstra sidan. Friheten att välja fil då man svänger har också utnyttjats i stor utsträckning. Av de övriga förändringarna har bland annat vägmarkeringen fortsättning på cykelbana gett upphov till frågor. Trafikskyddet firar lagens ettårsdag genom att lyfta fram de förändringar som visat sig vara utmanande till diskussion.

27.05.2021Meddelanden, Riksomfattande

Ledd ungdomsverksamhet i stället för mopedrakor

Trafikskyddet betonar att det är bra att rikta handledd verksamhet där särskilt trafiksäkerheten beaktas till unga mopedister. På så kallade mopedrakor förverkligas detta inte.

20.05.2021Meddelanden, Riksomfattande

Hälften av cyklisterna använder hjälm

Enligt Trafikskyddets uppföljningar använder drygt hälften av cyklisterna hjälm. Det anses i stor utsträckning vara nödvändigt att använda cykelhjälm. Föräldrar bör då och då kontrollera barnens hjälmars skick och hur väl de sitter.

05.05.2021Meddelanden, Vasa

Kännedomen om väjningsreglerna bör förbättras både i Karleby, Seinäjoki och Vasa

Trafikskyddets nya enkät visar att det finns brister i finländarnas kunskaper om väjningsreglerna mellan cyklister och bilister. Trafikskyddets distriktsbyrå i Vasa samt trafikingenjörerna i Karleby, Seinäjoki och Vasa önskar att konfliktsituationer då cyklister korsar gatan vid en plats där cyklister korsar vägen eller vid ett övergångsställe minskar tack vare reformen av vägtrafiklagen och upphör helt och hållet då kännedomen om reglerna ökar.