23.02.2018Meddelanden, Riksomfattande

Bilbälte är en oersättlig säkerhetsanordning – användningen kan ännu förbättras

Enligt Trafikskyddets uppföljning använder de flesta bilbälte när de sitter i framsätet, både i och utanför tätorter. Användningen av bilbälte i baksätet är några procent lägre. Den som inte använder bilbälte löper en mångdubbel risk att skadas vid en eventuell olycka, även i tätortshastigheter. Bilbältet ger ett bättre skydd om det används rätt.

19.02.2018Nyheten

Statistik över allvarligt skadade ger nya perspektiv på trafiksäkerheten

Antalet skadade i trafikolyckor har sedan tidigare varit en del av olycksstatistiken, men de senaste tre åren har man även plockat fram statistik om allvarligt skadade. Variationen från år till år i fördelningen av antalet skadade mellan olika trafikantgrupper är liten, men till exempel har antalet allvarligt skadade bilister minskat medan antalet oskyddade trafikanter inte har det.

15.02.2018Meddelanden, Riksomfattande

Att klanta sig med företagets bil leder till och med till bojkott – negativa erfarenheter delas nu också i sociala medier

Av dem som besvarade Trafikskyddets förfrågan* hade ungefär var tredje bojkottat eller övervägt att bojkotta ett företag till följd av att förare i företagets fordon hade uppträtt dåligt i trafiken. Förutom att det ges direkt respons till företaget vädras negativa erfarenheter också i de sociala medierna.

14.02.2018Nyheten

Sportlovstrafiken kör igång på fredag – några tips för en tryggare resa

Nu inleds sportlovssäsongen! Det innebär att trafiken på vägarna är lite livligare än normalt under de kommande fyra veckosluten. Myndigheterna rekommenderar att man förbereder sig inför resan genom att bekanta sig med de aktuella väglagsprognoserna och se till att föraren är utvilad.

15.01.2018Meddelanden, Riksomfattande

Fyra av tio har fallit på grund av halka

Enligt en enkätundersökning som Trafikskyddet nyligen gjorde har fyra av tio finländare halkat under den pågående eller förra vintern. Majoriteten nämnde halt underlag som orsaken till att de halkat, men även brister i den egna beredskapen identifierades som bidragande orsaker. Kampanjen Håll dig på benen påminner om att alla kan förebygga fallolyckor genom att fokusera på gåendet och ombesörja att man har lämpliga skor.

21.12.2017Meddelanden, Riksomfattande

En tredjedel av alla förare reagerar på telefonens pipande medan de kör

Två av fem av de förare som besvarade Trafikskyddets enkät uppgav att de nästan aldrig tittar på telefonen medan de kör, även om den piper. Trafikskyddets kampanj När du kör, kör, som uppmärksammas vid årsskiftet, uppmuntrar människor att lämna telefonen i fred när de kör. Det blir lättare att koncentrera sig på trafiken om man har telefonen i ljudlöst läge och utom räckhåll.