08.10.2020Meddelanden, Riksomfattande

Under den mörka tiden på året krävs fungerande strålkastare och inga bländande skärmar inne i bilen

Endast hälften av dem som svarade på Trafikskyddets enkät visste helt säkert hur den egna bilens strålkastarinställningar fungerar och om de kan använda dem rätt under den mörka tiden på året. När det blir mörkare krävs strålkastare som fungerar och att man vet hur de används. Vid behov ska även körhastigheten sänkas så att föraren har tid att vara observant.

02.10.2020Meddelanden, Riksomfattande

Drömmarnas arbetsresor leder mot drömmarnas arbetsdag

På fredagen den 2 oktober firas Drömmarnas arbetsdag. Tanken med denna riksomfattande temadag är att främja arbetshälsan med små steg. Trafikskyddet påminner att drömmarnas arbetsdag börjar med att man tar sig till arbetsplatsen på ett säkert, smidigt och bekvämt sätt.

17.09.2020Meddelanden, Riksomfattande

Säkerhetsbälte behövs även i tätortshastigheter

Enligt Trafikskyddets uppföljningar används säkerhetsbälte nästan till hundra procent i framsätet. Var tionde av dem som svarade på Trafikskyddets enkät tror dock att det är rätt så onödigt att använda säkerhetsbälte i tätortshastigheter. Trafikskyddet betonar att säkerhetsbälte alltid ska användas oberoende av biltyp, körhastighet eller destination.

10.09.2020Meddelanden, Riksomfattande

Coronavåren inspirerade till digital inlärning av säker cykling

Trafikskyddets webbläsarbaserade, avgiftsfria inlärningsmiljö för säker cykling inspirerade lågstadieelever under våren. Nästan 40 000 påbörjade inlärningsavsnitt under perioden mars-maj visar att både lärare och elever har hittat ett nytt sätt att lära sig cykla säkert. Filla&Rilla kommer också att publiceras på svenska under vintern.

07.09.2020Meddelanden, Riksomfattande

Trafiksäkerhetsveckan: Se och syns

Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan firas igen i skolorna 7 11.9.2020. Temat för årets trafiksäkerhetsvecka är att se och synas i trafiken. Trafikskyddet påminner också dem där hemma om att diskutera trafiksäkerhet med barnen.

03.09.2020Meddelanden, Riksomfattande

Majoriteten av finländarna håller med om att det är fördelaktigt att använda hjälm

Trafikskyddets enkät visar att endast en dryg tiondel av finländarna anser att det är onödigt att använda cykelhjälm. Under hösten för Trafikskyddet en kampanj för att uppmuntra användningen av hjälm särskilt bland unga cyklister. Även vuxna kan genom att föregå med gott exempel stöda ungas användning av hjälm.