07.08.2019Meddelanden, Riksomfattande

Säker skolväg är den bästa mätaren på trafiksäkerhet

Tre av fem anser att det är säkert att gå över vägen på en skyddsväg. Detta framgår av Trafikskyddets enkät. Många har dock även upplevt farliga situationer på skyddsvägar. I och med skolstarten finns det återigen mycket skolelever, även förstaklassare, i trafiken. Trafikskyddet betonar att det är vi vuxna som ansvarar för att barnen har en säker skolväg. Oftast är riskerna störst när barnet korsar en väg.

30.07.2019Meddelanden, Riksomfattande

Försummelse av reglerna har orsakat många farliga situationer – en del trafikanter har också upptäckt sina egna misstag

Tre av fem som svarat på Trafikskyddets enkät berättar att de råkat ut för en farlig situation när en bilförare med väjningsplikt kört framför dem. Trafikskyddet uppmuntrar till uppmärksamhet i korsningar: när alla iakttar trafikreglerna och skyltarna blir trafiken inte bara tryggare utan även mer förutsebar och smidig för alla trafikanter.

22.07.2019Meddelanden, Riksomfattande

Var fjärde ungdom vet eller känner någon som kört drogpåverkad

Drogerna märks allt mer också i trafiken. Enligt Trafikskyddets enkät känner eller vet rentav var fjärde ungdom någon som kört ett fordon under drogpåverkan. Samtidigt har ungdomarna en sträng inställning mot rattfylleri. Trafikskyddets kampanj #modig sporrar till att ingripa mot körande under påverkan, oavsett vilket rusmedel det är fråga om.

10.07.2019Trafiktips

En säker skolväg genom att öva

Skolan börjar snart, även om det mitt under semestern kanske inte känns så. Trafikskyddet uppmuntrar föräldrarna till nya förstaklassister att tillsammans träna på skolrutten redan i god tid med barnet. Förälderns exempel är viktigt för att barnet ska lära sig röra sig tryggt.

09.07.2019Meddelanden, Riksomfattande

Finländarna är ett mobilfrälst folk också i trafiken

Finländarna kör bil trötta oftare än genomsnittet. Detta visar en färsk internationell ESRA2-undersökning*. Denna enkät, som kartlägger trafikanternas beteende i olika länder, ger vid handen att finländarna också använder mobiltelefon oftare i trafiken, oavsett om de rör sig till fots, på cykel eller med bil. I Finland är attityden mot mobilförare också mer tolerant. Trafikskyddet anser det inte vara bra att utvecklingen går i en riktning där användningen av mobiltelefon i trafiken verkar ha blivit en landssed.

27.06.2019Meddelanden, Riksomfattande

Elsparkcyklarna väcker oro – men får även tack av finländarna

I Helsingfors finns redan ett flertal aktörer som hyr ut elsparkcyklar för gemensam användning. De finns nu även i andra finländska städer. Enligt Trafikskyddets färska enkät känner en stor del av finländarna oro över hur elsparkcyklarna inverkar på trafikens förutseende och fotgängarnas säkerhet. De nya sätten att ta sig fram får också tack.