Siirry sisältöön
Jalankulkija ylittää suojatietä.

Työkalut turvalliseen työmatkaliikenteeseen

Liikenneturva tarjoaa monipuolisia materiaaleja ja toimintavinkkejä työmatkaliikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Osa alla esitellyistä työkaluista on nopeasti käyttöön otettavia ja henkilöstölle helposti jaettavia, kun taas osa vaatii enemmän suunnittelua ja paneutumista aiheeseen.

Jos työpaikkasi haluaa tehdä lähempää yhteistyötä työmatkojen liikenneturvallisuuden parantamiseksi, ota yhteyttä lähimpään Liikenneturvan aluetoimipisteeseen.

Asiakaskirje

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä työmatkaliikenteen asiakaskirje tarjoaa ajankohtaisia aiheita ja vinkkejä työmatkojen liikenneturvallisuuden parantamiseksi – helposti jaettavassa muodossa.

Tilaa uutiskirje tästä

Info-tv -materiaalit

Info-tv -materiaaleja voidaan hyödyntää työpaikan aula- ja infotelevisioissa, mutta myös muussa viestinnässä, esimerkiksi intranetissä. Kuvat toimivat myös tulosteina, mikäli näyttöjä ei ole saatavilla. Tulosteita voidaan kiinnittää ilmoitustauluille, oviin ja erityisesti vessan seinään.

Useista info-tv -kuvista löytyy myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Tutustu info-tv -materiaaleihin (Avautuu uuteen ikkunaan)

Vinkkivideot

Vinkkivideoiden avulla on helppo viestiä henkilöstölle turvallisesta työmatkaliikenteestä. Jaa video intrassa tai laita pyörimään info-tv:n näytöllä.

Tutustu videovalikoimaan tästä (Avautuu uuteen ikkunaan)

Tapahaaste

Iso osa päivittäisestä toiminnasta on automatisoituneita tapoja, myös liikenteessä. Huonoista tavoista voi kuitenkin päästä eroon ja luoda tilalle parempia. Tapahaastepyörän avulla koko työyhteisö voi kokeilla uutta, positiivista tapaa liikenteessä ainakin 30 päivän ajan. Parhaimmassa tapauksessa kaikilla on uusi, turvallisempi rutiini kuukauden kuluttua.

Ihmiset kulkevat työmatkansa eri tavoin, siksi tapahaastepyöriäkin on eri kulkumuotojen käyttäjille. Oma haastepyöränsä löytyy myös englanniksi.

Tapahaastepyörää voi pyöräyttää tietokoneelta (tarvittaessa isoa näyttöä hyödyntäen) tai tabletilta.

Klikkaa tästä tapahaastepyörään oman kulkumuotosi mukaan

Vuosikiekko

Työmatkaliikenteen vuosikiekko on suunnittelun apuväline, jonka avulla vuosisuunnitelma on helppo tehdä. Toimenpiteitä kirjataan esimerkiksi tarralapuille, jotka sijoitetaan halutun kuukauden kohdalle. Toimenpiteet voivat olla viestinnällisiä, koulutuksellisia tai kunnossapitoon liittyviä. Samalla on hyvä kirjata, mikä toimenpiteen tavoite on, kuka sen tekee, mitä materiaaleja/rekvisiittaa tarvitaan, mitä toteutus maksaa ja mistä rahoista kulut maksetaan. Valmis suunnitelma kirjataan esimerkiksi excel-taulukkoon ja sisällytetään työsuojelun toimintaohjelmaan, jolloin seuranta ja arviointikin tulevat tehtyä.

Toteutettavat toimenpiteet valitaan työpaikan tarpeiden mukaan. Valmiiksi täytetystä vuosikiekosta voi poimia ideoita ja aiheita.

Vuosikiekko – itse täydennettävä (Avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Vuosikiekko – valmiiksi täytetty esimerkki (Avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Turvallisuuskysely

Työmatkan turvallisuuskysely toteutetaan yleensä yhtenä ensimmäisistä toimenpiteistä, kun työpaikalla aloitetaan työmatkaliikenteen turvallisuutta parantavat toimenpiteet. Kyselyn avulla saadaan tietoa henkilöstön kulkutavoista, työmatkan vaaranpaikoista ja läheltä piti -tilanteista. Kyselyn tuloksia kannattaa käyttää pohjana suunniteltaessa jatkotoimenpiteitä.

Kysely on aina osa laajempaa työmatkaliikenteen yhteistyökokonaisuutta ja se onkin hyvä lähtölaukaus pitkäjänteiseen yhteistyöhön.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Liikenneturvan kanssa. Liikenneturva lähettää työpaikalle vastauslinkin, joka jaetaan henkilöstölle. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset tallentuvat Liikenneturvan palvelimelle; yksittäistä vastaajaa ei ole mahdollista tunnistaa. Liikenneturva tekee vastauksista yhteenvedon ja esittelee sen työpaikan edustajille.

Katso lyhyt maistiainen kyselystä (Avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Teematapahtumat

Työpaikat voivat järjestää henkilöstölleen teematapahtumia, joissa nostetaan esille jokin vuodenaikaan sopiva tai muuten ajankohtainen liikenneturvallisuusteema. Kevääseen sopii esimerkiksi turvallisen pyöräilyn tapahtuma, syksyyn taas jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkymiseen liittyvä tapahtuma, jossa voi nostaa esille heijastimen ja pyörän valon tärkeyden. Alkutalvella voi puolestaan herätellä työntekijöitä liukkaisiin keleihin Pysy pystyssä -tapahtuman kautta.

Henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus

Liikenneturva on tuottanut yhteistyössä UPM:n kanssa itseopiskeluaineiston, joka ohjaa erityisesti autolla liikkuvia pohtimaan omaa liikennekäyttäytymistään. Verkkokurssin on globaalisti suorittanut tuhansia UPM:n työntekijöitä yhdeksällä eri kielellä. Vastaava koulutusaineisto on tällä hetkellä mahdollista saada sopimuksen mukaan isojen yritysten koulutusmateriaaliksi, jos yrityksellä itsellään on valmiudet sen tekniseen toteutukseen.