Siirry sisältöön
Turvallinen työmatkaliikenne kattaa myös työasiamatkat esimerkiksi sähköpyörällä ja sähköpotkulaudalla.
Liikenneturvallinen työpaikka

Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustus on osoitus työpaikan sitoutumisesta ja tuloksellisesta työstä työmatkaturvallisuuden edistämisessä. Tunnustuksen myöntää Liikenneturva.

Työmatkaliikenneyhteistyön tavoitteena on, että liikenneturvallisuus on osa organisaatioiden työsuojelu- ja työhyvinvointitoimintaa. Tällöin se on myös kiinteä osa työpaikan kulttuuria. Erityisesti työnantajan velvollisuudet ja vastuut on tärkeää saattaa kuntoon.

Miten Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustus myönnetään?

Kuka tahansa voi ehdottaa organisaatiota Liikenneturvalliseksi työpaikaksi, mutta työpaikan täytyy haluta sitä myös itse. Tunnustus edellyttää, että johto on sitoutunut ja että työmatkaturvallisuuden eteen on tehty pitkäjänteistä ja tuloksellista työtä.

Liikenneturvan ja LähiTapiolan kehittämä työmatkaturvallisuuden itsearviointityökalu (Avautuu uuteen ikkunaan) toimii Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustuksen arvioinnin välineenä.

Arvioitavat osa-alueet itsearviointityökalun mukaisesti:

 1. Johtajuus ja henkilöstön osallistuminen
 2. Suunnittelu ja toiminta
 3. Yhteistyö
 4. Jatkuva kehittäminen

Työpaikka täyttää itsenäisesti itsearviointilomakkeen, jonka jälkeen Liikenneturvan yhteyshenkilö sekä työmatkaliikennettä edustava henkilö käyvät läpi yhdessä työpaikan kanssa tehdyn arvioinnin. Tarvittaessa työpaikka esittää dokumentteja, tilastoja ja suunnitelmia työmatkaturvallisuuden kehitystyöstä ja nykyisestä tilanteesta.

Organisaation ei tarvitse olla Liikenneturvan työmatkaliikenteen yhteistyökumppani, jos se pystyy pitävästi osoittamaan tehdyt toimet yllä mainituilla osa-alueilla. Päätöksen Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustuksen myöntämisestä tekee Liikenneturvan työmatkaliikenteen työryhmä.

Tunnustuksen saaminen edellyttää, että itsearviointityökalusta saatu arvio on erinomaisella tasolla.

Mitä Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustus pitää sisällään?

Liikenneturva myöntää organisaatiolle Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustuksen. Työpaikka saa kunniakirjan ja tunnuksen (paino- ja digiaineisto) käyttöönsä ja se voi käyttää Liikenneturvallinen työpaikka 2024 -tunnusta viestinnässään monipuolisesti. Myös Liikenneturva voi viestiä asiasta. Työpaikka voi halutessaan toistaa arvioinnin.

Tunnustus kannustaa kehittämään toimintaa, sillä työmatkaturvallisuus ei ole vakio vaan se vaatii työtä vuoden jokaisena päivänä. Ensimmäinen Liikenneturvallinen työpaikka tunnustus myönnettiin vuonna 2023 Lapin ELY-keskukselle.

Huomioita:

Hakuaikaa Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustukselle on koko vuosi. Hakemuksen jälkeen on hyvä varata noin 1 kk asian käsittelyyn. Jotta tunnustus voidaan myöntää, Liikenneturvan on oltava mukana arviointiprosessissa.

Tunnustuksen voi menettää vain tahallisella, vahingollisella toiminnalla; tavalliset työmatkatapaturmat eivät vie sitä pois.

Hae Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustusta

 1. Käy keskustelu työpaikan työsuojelun ja johdon kanssa tunnustuksen hakemisesta.
 2. Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla: [email protected].
 3. Sovitaan yhteinen palaveri, missä käydään läpi etukäteen täytetty itsearviointityökalu sekä mahdolliset tärkeät dokumentit (suunnitelmat, tilastot, raportit tms.), jotka osoittavat tehtyjen toimien merkityksen.
 4. Päätös tunnustuksen myöntämisestä annetaan viikon sisällä tapaamisesta.
 5. Yritykselle myönnetään Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustus tai jos työpaikka ei aivan saavuta tarvittavaa tasoa tai kehitettäviä kohtia löytyy paljon, haun voi uusia heti, kun kehitysehdotukset on toteutettu.

Huomioi vapaamuotoisessa hakemuksessa nämä asiat:

 • Sähköpostin otsikko: Liikenneturvallinen työpaikka -hakemus.
 • Työpaikan nimi ja toimipaikka.
 • Työpaikan vastuuhenkilön / ehdotuksen tekijän yhteystiedot.
 • Työpaikan yhteyshenkilö Liikenneturvassa, jos on.
 • Lyhyt perustelu (max. 1000 merkkiä).
 • Lisää työmatkaliikenteen itsearviointilomake liitteenä mukaan (Liite).
 • Listaa muut tunnustuksen myöntämistä puoltavat asiat tai dokumentit sähköpostin (Listaus riittää).
  Esimerkki työmatkaliikenneyhteistyöstä prosessikaavion mukaisesti.
  Yllä kuvattuna esimerkki työmatkaliikenneyhteistyöstä. Prosessin aikajana voi olla 2−4 vuotta.
  Lisää yhteistyöstä voit lukea työmatkaliikenteen sivuiltamme.

  Pidätämme oikeuden muutoksiin.