Siirry sisältöön
Autoilija, kävelijät ja pyöräilijät kukin kulkevat omilla kaistoillaan talvisessa maisemassa.

Liikenneturvallinen työpaikka

Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustus on osoitus työpaikan sitoutumisesta ja tuloksellisesta työstä työmatkaturvallisuuden edistämisessä. Tunnustuksen myöntää Liikenneturva.

Työmatkaliikenneyhteistyön tavoitteena on, että liikenneturvallisuus on osa organisaatioiden työsuojelu- ja työhyvinvointitoimintaa. Tällöin se on myös kiinteä osa työpaikan kulttuuria. Erityisesti työnantajan velvollisuudet ja vastuut on tärkeää saattaa kuntoon.

Esimerkki työmatkaliikenneyhteistyöstä prosessikaavion mukaisesti.
Yllä kuvattuna esimerkki työmatkaliikenneyhteistyöstä. Prosessin aikajana voi olla 2−4 vuotta.
Lisää yhteistyöstä voit lukea työmatkaliikenteen sivuiltamme.

Miten Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustus myönnetään?

Kuka tahansa voi ehdottaa organisaatiota Liikenneturvalliseksi työpaikaksi, mutta työpaikan täytyy haluta sitä myös itse. Jos työpaikka on ollut mukana Liikenneturvan työmatkaliikenneyhteistyössä, yllä olevan kaavion asiat ovat tuttuja ainakin suurelta osin. Tunnustus edellyttää, että johto on sitoutunut ja että työmatkaturvallisuuden eteen on tehty pitkäjänteistä ja tuloksellista työtä.

Liikenneturvan ja LähiTapiolan kehittämä liikenneturvallisuuden itsearviointityökalu (Avautuu uuteen ikkunaan) toimii Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustuksen arvioinnin välineenä.

Arvioitavat osa-alueet itsearviointityökalun mukaisesti:

  1. Johtajuus ja henkilöstön osallistuminen
  2. Suunnittelu ja toiminta
  3. Yhteistyö
  4. Jatkuva kehittäminen

Työpaikka täyttää itsenäisesti itsearviointilomakkeen, jonka jälkeen Liikenneturvan yhteyshenkilö sekä työmatkaliikennettä edustava henkilö käyvät läpi yhdessä työpaikan kanssa tehdyn arvioinnin. Tarvittaessa työpaikka esittää dokumentteja, tilastoja ja suunnitelmia työmatkaturvallisuuden kehitystyöstä ja nykyisestä tilanteesta.

Organisaation ei tarvitse olla Liikenneturvan työmatkaliikenteen yhteistyökumppani, jos se pystyy pitävästi osoittamaan tehdyt toimet yllä mainituilla osa-alueilla. Päätöksen Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustuksen myöntämisestä tekee Liikenneturvan työmatkaliikenteen työryhmä.

Tunnustuksen saaminen edellyttää, että itsearviointityökalusta saatu arvio on erinomaisella tasolla.

Mitä Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustus pitää sisällään?

Liikenneturva myöntää organisaatiolle Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustuksen. Työpaikka saa kunniakirjan ja tunnuksen (paino- ja digiaineisto) käyttöönsä ja se voi käyttää Liikenneturvallinen työpaikka 2023 -tunnusta viestinnässään monipuolisesti. Myös Liikenneturva voi viestiä asiasta. Työpaikka voi halutessaan toistaa arvioinnin.

Tunnustus kannustaa kehittämään toimintaa, sillä työmatkaturvallisuus ei ole vakio vaan se vaatii työtä vuoden jokaisena päivänä.

Liikenneturvallinen työpaikka 2023 sininen logoliikemerkki, jossa kävelijä, pyöräilijä ja autoilija.

Huomioita:

Hakuaikaa Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustukselle on koko vuosi. Hakemuksen jälkeen on hyvä varata noin 1 kk asian käsittelyyn.

Tunnustuksen voi menettää vain tahallisella, vahingollisella toiminnalla; tavalliset työmatkatapaturmat eivät vie sitä pois.

Hae Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustusta

  1. Käy keskustelu työpaikan työsuojelun ja johdon kanssa tunnustuksen hakemisesta.
  2. Kysy lisätietoja Liikenneturvan Laura Loikkaselta, mikäli jokin mietityttää:  Laura.Loikkanen@liikenneturva.fi. Jotta tunnustus voidaan myöntää, Liikenneturvan on oltava mukana arviointiprosessissa.
  3. Ehdotuksen jälkeen keskustelut siirtyvät Liikenneturvan ja työpaikan välille. Yhteisessä tapaamisessa käydään läpi etukäteen täytetty itsearviointityökalu sekä mahdolliset tärkeät dokumentit (suunnitelmat, tilastot, raportit tms.) mitkä osoittavat tehtyjen toimien merkityksen.
  4. Tapaamisessa summataan yhteen itsearvioinnin tulokset ja mahdolliset kehitysehdotukset. Lopullinen päätös hyväksymisestä annetaan tapaamisen jälkeen. Jos työpaikka ei aivan saavuta erinomaista pistemäärää tai kehitettäviä kohtia löytyy paljon, haun voi uusia, kun kehitysehdotukset on toteutettu.
  5. Yritykselle myönnetään Liikenneturvallinen työpaikka -tunnustus. Tunnustuksen osoituksena yritys saa kunniakirjan ja käyttöoikeuden Liikenneturvallinen työpaikka -nimikkeeseen ja logoihin.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.