Siirry sisältöön
Pyöräilijä pyöräilee pyörätien oikeaa reuana pyöräilykypärä päässä.
Pyöräily

Polkupyöräily on terveellinen, ympäristölle ystävällinen ja edullinen tapa liikkua liikenteessä. Pyöräily on etenkin lyhyillä matkoilla sujuva ja nopea kulkutapa. Pyöräileminen sopii lähes kaiken ikäisille ja pyörällä ajaminen on helppoa, hauskaa ja kuntoa kohottavaa.

Pyöräilijän tulee hallita oma polkupyörä ja osata pyöräilyä koskevat liikennesäännöt. Ennakoiva ajotapa ja myönteinen suhtautuminen muihin tiellä liikkujiin lisää pyöräilyn turvallisuutta ja parantaa liikenteen ilmapiiriä. Ennakointia on myös varustautua hyvällä kypärällä, sillä kypärä suojaa pyöräilijän päätä mahdollisen onnettomuuden seurauksilta. Lue lisää pyöräilykypärästä.

Pyörän kuljettaja

Pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja, jota koskevat liikenteessä lähes kaikki samat säännöt kuin muitakin ajoneuvon kuljettajia. Pyöräilijä on vastuussa siitä, että oma ajokyky ja ajokunto riittävät pyörän turvalliseen kuljettamisen. Sairaudet, lääkkeet, väsymys tai päihtymys voivat vaikuttaa pyöräilijän ajokykyyn. Alkoholin tai huumaavien aineiden käyttö lisää pyöräilijän riskiä joutua onnettomuuteen.

Tieliikennelaissa (Avautuu uuteen ikkunaan) ajoneuvon kuljettajalle säädetyt vaatimuksen on kirjattu 17§: ”Ajoneuvoa ei saa ajaa se, jolta sairauden, vian, vamman, väsymyksen tai päihtymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuu siihen tarvittavat edellytykset.”

Tankojuoppous eli liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla on rikos, jos pyöräilijä aiheuttaa vaaraa toisille tiellä liikkujille. Suomessa ei ole säädetty promillerajoja polkupyörän kuljettajalle. Muutamissa Euroopan maissa tällainen tankojuopumusraja on olemassa.

Polkupyörän ajamiseen ei vaadita ajokorttia, mutta pyörällä liikenteessä liikkuvan on osattava pyöräilijää koskevat liikennesäännöt. Pyöräilijän pitää tietää, missä pyörällä saa ajaa ja mikä on pyöräilijän paikka eri väylillä. Väistämissääntöjen tunteminen on tärkeää, jotta risteyksissä ajaminen on turvallista. Turvallinen pyöräily edellyttää ajotaidon lisäksi kykyä huomioida muita liikenteessä liikkujia ja liikenneolosuhteita sekä kykyä tunnistaa eteen tulevia vaaratekijöitä. Polkupyörä on tavallisimmin kaksipyöräinen ajoneuvo, jolloin sillä ajamisessa korostuu tasapainon ylläpito, oikein ajoitettu ohjaus ja jarruttaminen. Esimerkiksi suuntamerkin näyttäminen vaatii taitoa ohjata polkupyörää yhdellä kädellä.

Ennakointia on toisten tiellä liikkujien toiminnan havainnointi ja oman toiminnan sovittaminen sellaiseksi, että turvallinen liikkuminen on mahdollista. Tieliikennelain periaatteisiin on kirjattu kaikkia tienkäyttäjiä koskeva varovaisuus- ja ennakointivelvollisuus. Liikenneympäristössä on paljon yhdistettyjä pyöräteitä ja jalkakäytäviä. Polkupyörällä ajettaessa onkin erityisesti huomioitava jalankulkijat ja annettava heille turvallinen tila kulkea. Kun pyöräilijä ohittaa jalankulkijaa tai toista pyöräilijää, hänen pitää jättää turvallinen väli ohitettavaan. Samoin autoilijan pitää jättää turvallinen väli pyöräilijään, kun hän ohittaa ajoradan reunassa ajavaa pyöräilijää

Tieliikennelain 98 §säädös teknisen laitteen käyttämisestä ajon aikana koskettaa myös pyöräilijöitä: ”Ajoneuvossa ja raitiovaunussa ei saa ajon aikana käyttää teknistä laitetta tai järjestelmää siten, että sen käyttäminen haittaa tai vaarantaa ajamista:” Kännykkää ei pyöräillessäkään saa käyttää, jos se haittaa tai vaarantaa pyörällä ajamista. Hyvä tapa on pysähtyä kännykän käytön ajaksi paikkaan, jossa ei häiritse muuta liikennettä. Tarkkaavaisuus ja pyöräilyyn keskittyminen lisäävät pyöräilyn turvallisuutta.

Pidä pyörä ja sen varusteet kunnossa

Polkupyörä kannattaa valita oman liikkumis- ja kuljetustarpeen sekä olosuhteiden mukaan. Hyvä pyörä on käyttäjälleen sopivan kokoinen. Oikean kokoista polkupyörää on mukava polkea ja sen ohjaaminen on helppoa. Kokeilemalla, koeajamalla ja säätämällä saa itselleen parhaiten sopivan polkupyörän, mikä mahdollistaa mukavan ajoasennon ja kunnollisen pyörän hallinnan. Jos ajaa paljon huonokuntoisilla teillä tai talvikeleillä, leveärenkaisempi pyörän voi olla hyvä valinta. Säännölliset huollot pitävät pyörän kunnossa. Hyvässä kunnossa olevaa polkupyörää on turvallista ja mukavaa ajaa.

Polkupyörän rakenteesta ja pakollisista varusteista säädetään ajoneuvolaissa (Avautuu uuteen ikkunaan) sekä tarkemmin Traficomin määräyksessä (Avautuu uuteen ikkunaan). Pyörässä on oltava mm. toimivat jarrut, pakolliset heijastimet, äänimerkinantolaite sekä valot olosuhteiden niin vaatiessa. Näkyvyydestä on etenkin hämärän ja pimeän aikaan huolehdittava ja varmistettava polkupyörän heijastimien kunto ja valojen toimivuus.  Polkupyörässä on oltava etu- ja takaheijastin sekä sivuheijastimet. Etuheijastimen on oltava valkoinen, takaheijastimen punainen sekä sivuheijastimien valkoisia tai ruskeankeltaisia. Pyörässä on oltava valot pimeällä ajettaessa. Etuvalon on oltava valkoinen tai vaaleankeltainen ja takavalon punainen. Polkupyörään kiinnitetyn kiinteän valaisimen sijasta voi käyttää myös ominaisuuksiltaan vastaavia pyöräilijään kiinnitettyjä valaisimia, kuten otsalamppua. Polkupyörän äänimerkinantolaitteen (esim. soittokellon) pitää olla kunnossa, jotta voi tarvittaessa varoittaa muita liikenteessä liikkujia.

Ajomukavuutta lisää, kun renkaissa on suositusten mukaisesti ilmaa. Suositus löytyy renkaan kyljestä. Talvella nastarenkaat lisäävät turvallisuutta. Nastarenkaat kannattaa vaihtaa alle, kun yölämpötila painuu pakkasen puolelle ja nurmikko on aamulla kuurassa. Ainakin eturenkaan olisi hyvä olla nastoitettu, sillä tällöin pyörän ohjaus on vakaampaa. Takana nastarengas lisää pitoa jarrutukseen. Myös karkeakuvioinen tai syväurainen rengas sopii talviajoon.

Talvella paras säilytyspaikka pyörälle on kuiva ja kylmä varasto. Kun pyörä viedään pakkasella lämpimään talliin, ilmankosteus tiivistyy pyörään. Jos kosteus pääsee tiivistymään jarruvaijereihin, ne saattavat liikkeelle lähtiessä jäätyä, muodostaen turvallisuusriskin. Etenkin vesisadetta seuraavilla pakkaskeleillä kannattaa ketjuvaihteisissa pyörissä ennen ajoon lähtöä pyörittää polkimia käsin, jotta vaihteet eivät menisi rikki. Myös ketjujen säännöllinen öljyäminen kannattaa ottaa tavaksi.

Pidä pyöräilijän varusteet kunnossa

Kypärä on pyöräilijän tärkeä suojavaruste. Se suojaa pyöräilijän päätä onnettomuuden sattuessa. Kypärän kunnosta ja oikeasta kiinnityksestä kannattaa pitää huolta. Pyöräilykypärän käyttö talvella on erittäin tärkeää liukkaudesta johtuvan suuremman kaatumisriskin takia. Kypärähuppu pitää pään ja otsan lämpimänä kypärän alla.

Kirkasvärinen ajoasu, huomioliivi tai värikäs kypärä helpottavat pyöräilijän näkymistä muille liikenteessä liikkujille. Pimeällä pyöräilijä näkyy muulle liikenteelle paremmin, jos hän käyttää heijastimia tai heijastinliiviä tai muita heijastavia vaatteita.

Kelin mukainen vaatetus tekee pyöräilystä mukavampaa ja turvallisempaa. Kylmillä ajokeleillä lämmin ja tuulen- sekä sateenpitävä vaatetus ehkäisee märkyydestä ja viimasta johtuvaa ajoepämukavuutta. Ajohanskojen valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, jotta sormet pysyvät lämpiminä, eivätkä kohmetu kesken matkan. Kunnon kengät pitävät talvipyöräilijän jalat lämpiminä. Pyöräilylasit suojaavat silmiä tuulelta, jäiseltä tihkulta tai lumisateelta.

Opettele pyöräilyn liikennesäännöt

Polkupyörä on ajoneuvo ja pyöräilijän on ajoneuvon kuljettaja. Pyöräilijän on tärkeä tuntea pyöräilyä koskevat liikennesäännöt ja hänellä on myös velvollisuus noudattaa niitä. Keskeisimmät pyöräilyyn ja kävelyyn liittyvät liikennesäännöt voi kerrata Jalan ja pyöräillen -oppaasta (Avautuu uuteen ikkunaan) (PDF).

Pyöräile ennakoiden

Pyöräilyn turvallisuutta ja mukavuutta voi lisätä valitsemalla mahdollisimman turvallisia reittejä. Erityisesti kannattaa huomioida teiden ylityskohdat, sillä risteyksissä tapahtuu valtaosa pyöräilijöiden ja autojen välisistä onnettomuuksista. Talvella tiemerkinnät voivat peittyä lumen ja jään alle, joten talvipyöräily edellyttää tarkempaa liikennemerkkien luentaa. Pyörätietä tai yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää tulee käyttää, mikäli mahdollista. Jos pyörätiellä ei ole talvikunnossapitoa, voi käyttää ajoradan reunaa.

Pyöräilynopeus ja turvavälit muihin liikkujiin pitää sovittaa liikennetilanteen ja ympäristön mukaisiksi. Pyöräilijän tyypillinen onnettomuus on pyöräilijän kaatuminen esimerkiksi ajoradan liukkauden tai epätasaisuuden vuoksi. Liukkaiden kelien kausi jatkuu Suomessa lokakuusta huhtikuuhun ja se voi yllättää myös pyöräilijän. Etenkin nollan tuntumassa sahaava lämpötila ja lumen alla oleva jää voivat lisätä reitin liukkautta. Liukasta voi olla myös syksyllä, jos pyöräteille on kasautunut märkiä lehtiä. Keväällä lumien sulettua pyöräteillä oleva hiekoitussepeli voi saada pyörän luisuun.

Omaa vauhtia hidastamalla saa lisää aikaa äkillisesti eteen tulevien tilanteiden havainnointiin sekä niihin reagointiin. Liukkaalla tulisi välttää äkkinäisiä ajoliikkeitä, jotka voivat viedä pyörän helposti luisuun. On myös hyvä huomioida, että risteyksissä ja teiden ylityksissä ovat autojen jarrutukset voineet tehdä tien pinnasta entistäkin liukkaamman.

Liikenteen tarkkailu vaatii keskittymistä. Musiikin kuuntelu tai kännykän käyttö voivat viedä pyöräilijän tarkkaavaisuutta pois liikennetilanteesta. Pyöräillessä ei saa käyttää teknistä laitetta, jos sen käyttäminen haittaa tai vaarantaa ajamista.

Ennakoiva pyöräilijä huomioi muut tiellä liikkujat ja kertoo omista aikeistaan. Suuntamerkin näyttäminen käännyttäessä ja muiden varoittaminen äänimerkillä tarvittaessa kuuluu pyöräilijän velvollisuuksiin ja lisää pyöräilyn turvallisuutta.

Pyöräväylillä kulkee monen ikäisiä ja erilaisilla tiedoilla ja taidoilla varustettuja liikkujia. Erityisesti päiväkotien ja koulujen lähistöllä pitää pyöräillä ennakoiden, sillä pienet lapset vasta opettelevat liikkumaan liikenteessä.

Polkupyörän pakolliset varusteet

  • Ainakin yksi tehokas jarrulaite. Kaksi erillistä jarrulaitetta pitää olla polkupyörissä, jotka on tarkoitettu matkustajien kuljettamiseen. Kaksi jarrulaitetta vaaditaan myös perävaunua vetävissä polkupyörissä sekä pyörissä, joissa on enemmän kuin kaksi vaihdetta.
  • Valkoinen etuheijastin, punainen takaheijastin sekä valkoiset tai ruskeankeltaiset sivuheijastimet (tai heijastavat renkaat)
  • Valot pimeän tai hämärän aikaan ajettaessa: valkoinen tai vaaleankeltainen etuvalo ja punainen takavalo. Valot voivat olla myös pyöräilijään tai kypärään kiinnitettyjä.
  • Äänimerkinantolaite, esimerkiksi soittokello.

Lähde: Traficomin määräys 2023, Ajoneuvolaki 2021

Matkustajien kuljettaminen pyörällä

Polkupyörällä voi kuljettaa matkustajia, jos se on rakennettu matkustajien kuljettamiseen. Polkupyörän matkustajalle pitää olla sopiva istuin. Matkustajia voi kuljettaa myös pyörään kiinnitetyssä perävaunussa. Lasta voi kuljettaa pyörällä, jos polkupyörässä on lasta varten sopiva istuin. Polkupyörässä on myös oltava kaksi erillistä jarrulaitetta, jos sillä kuljettaa matkustajaa. Lue lisää lapsen kuljettamisesta pyörällä.

Tavaroiden tai ostosten kuljettamista varten pyörään voi kiinnittää tukevan tavarakorin tai hyvät pyörälaukut. Kun polkupyörällä kuljettaa tavaraa, on tasapainosta tärkeä huolehtia. Kun kuorma on tasaisesti polkupyörän kummallakin puolella, kulku on vakaampaa ja turvallisempaa