Liikenneturva kutsui yläkoulut sekä toisen asteen oppilaitokset valtakunnallisella liikenneturvallisuusviikolla seuraamaan virtuaalista oppituntia, jonka teemoina ovat tarkkaamattomuus liikenteessä sekä ryhmäpaineen vastustaminen ja turvallisten valintojen tekeminen.

Virtuaalinen oppitunti käsittelee esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Miksi älylaite houkuttaa ja tarkkaamattomuus liikenteessä on haaste erityisesti nuorille?
  • Miten kaverit vaikuttavat käyttäytymiseen liikenteessä?
  • Miten ryhmäpainetta voi vastustaa?

Oppitunti koostuu Liikenneturvan asiantuntijoiden sekä heidän vierailijoidensa keskusteluista, jotka avaavat tarkkaamattomuuteen ja ryhmäpaineeseen liittyviä näkökulmia ja tuovat esiin keinoja turvallisten valintojen tekemiseen. Keskusteluiden lomassa nähdään nuorten omia näkemyksiä ja kokemuksia siitä, miten tarkkaamattomuus ja ryhmäpaine näkyvät liikenteessä ja miten jokainen voi omalla toiminnallaan edistää sekä omaa että muiden turvallisuutta liikenteessä.

Oppitunnin lopuksi ohjelmassa on ”Kaverin puolesta kysyn” -osio, jossa Liikenneturvan koulutusohjaajat vastaavat nuorilta kerättyihin kysymyksiin turvallisesta liikkumisesta.

Oppitunti sopii hyvin osaksi mm. terveystiedon ja psykologian opetusta.