Siirry sisältöön
Liikennekasvatuksen vuosikello varhaiskasvatukselle
Varhaiskasvatuksen vuosikello liikennekasvatukseen

Vuosikello helpottaa yksikön liikennekasvatussuunnitelman tekoa. Vuosikelloon kirjataan eri ikäisten kanssa käsiteltävät liikenneaiheet koko vuodeksi kerralla. Tällöin liikennekasvatukseen saadaan suunnitelmallisuutta. Ottamalla myös lasten vanhemmat mukaan suunnitteluun lisätään yhteistyötä varhaiskasvatusyksikön ja kotien välillä.

Tavoite
  • Parantaa toteutettavan liikennekasvatuksen kokonaisvaltaisuutta ja suunnitelmallisuutta.
  • Lisätä lasten osallisuutta liikennekasvatuksessa.
  • Sitouttaa lasten huoltajat mukaan liikennekasvatustyöhön.
Nämä tarvitset
  • Tulostettu vuosikello, jonka täytät kynillä tai hyödyntämällä tarralappuja
  • TAI sähköisesti täytettävä vuosikello, jonka tulostat täyttämisen jälkeen.
  • TAI tilaa yksikköönne vuosikello tussitauluna, jota voi käyttää useampana vuotena.

Tehtävän toteutus

Tehdessäsi omaa vuosikelloa yksiköönne kannattaa lapset ottaa mukaan suunnitteluun. Mitkä ovat lasten kokemusten mukaan niitä liikenneturvallisuusasioita, joita juuri teidän yksikössänne olisi tärkeä painottaa?

Suunnitelma on hyvä laittaa näkyville ja käsitellä myös yhdessä perheiden kanssa. Kaikista paras on, jos suunnitelma voidaan tehdä vanhempainillassa yhdessä huoltajien ja lasten kanssa. Liikennekasvatus on tehokkainta, kun se tapahtuu yhteistyössä perheiden ja ammattilaisten välillä!

Loppukeskustelu

Vuoden päätteeksi on hyvä käydä läpi, miten suunnitelma toteutui. Ota kokemukset edelliseltä vuodelta huomioon seuraavaa vuotta suunnitellessa.