Soveltuvuus ja tavoite

  • 2. luokka.
  • Havaintojen tekemistä aidossa liikenneympäristössä.
  • Tutustutaan liikennemerkkeihin.

Näin se tehdään

Valitaan kuljettavaksi noin kilometrin pituinen turvallinen lenkki. Keskitytään havainnoimaan liikennemerkkejä. Arvioidaan etukäteen, kuinka monta liikennemerkkiä reitin varrella on. Mukaan annetaan lista merkeistä, joita lasketaan. Matkan aikana pidetään tukkimiehenkirjanpitoa nähdyistä liikennemerkeistä. Tehdään luokassa esim. pylväsdiagrammi tuloksista. Lasketaan kaikki merkit.

Loppukeskustelu

  • Kuinka monta merkkiä näitte?
  • Kuka arvioi lukumäärän lähimmäksi?
  • Mitä merkkejä oli eniten/vähiten/ ei lainkaan?
  • Mitä merkkejä sinun koulumatkallasi on?