Materiaaliin on koottu keskeisimmät asiat, jotka käsitellään ensimmäisen ja toisen kouluvuoden aikana. Opetettavat asiat on koottu neljään aihekokonaisuuteen, joissa on toimintavinkkejä sekä ensimmäiselle että toiselle luokalle. Opettaja voi päättää käsiteltävien aiheiden järjestyksen omalle luokalleen sopivaksi.

Aihekokonaisuudet ovat

  • Jalankulkijan paikka liikenteessä
  • Tien ylittäminen
  • Pimeällä liikkuminen
  • Autossa matkustaminen

Aihekokonaisuuksiin liittyvät toimintavinkit ovat sivun oikeassa palstassa.

Opettaja voi halutessaan hyödyntää 'Turvallisesti kävellen' -kortteja opetuksessa. 'Turvallisesti kävellen I' on tarkoitus suorittaa ensimmäisen ja' Turvallisesti kävellen II' toisen kouluvuoden aikana. Tulosta ja anna kortit oppilaille.

Oppilaille voidaan tulostaa Jalankulkijan kortti suoritusmerkintöjä varten. Käsitelty aihekokonaisuus kuitataan tehdyksi värittämällä tai täydentämällä kortista kyseisen kohdan kuva. Toisella luokalla oppilas kirjoittaa yhdessä sovittavan suoritusmerkinnän kortissa oleville viivoille.

Kun kortin aiheista on koulussa käsitelty Jalankulkijan paikka liikenteessä sekä Tien ylittäminen, oppilas värittää kortista näitä vastaavat liikennemerkkikuvat. Opettaja kuittaa kyseisen kohdan suoritetuksi korttiin haluamallaan tavalla. Tämän jälkeen oppilas vie kortin kotiin näytettäväksi. Huoltajia pyydetään kävelemään koulumatka yhdessä lapsen kanssa ja huoltaja kuittaa tehtävän suoritetuksi korttiin allekirjoituksellaan.

Kun Pimeällä liikkuminen ja Autossa matkustaminen on käyty läpi koulussa, oppilas täydentää kortissa olevien kuvien piirrokset ja kortti lähetetään jälleen oppilaan mukana kotiin. Kortissa on vinkkejä vanhemmille koulussa käsiteltyjen liikenneasioiden kertaamiseen kotona. Näin saadaan kotiväki aktivoitua mukaan liikennekasvatukseen.

Kortin takakannen kuvia ja tyhjää tilaa voi hyödyntää mahdollisten lisätehtävien suoritusmerkinnöille. Tulosta kortti.

Jalankulkijan paikka liikenteessä

Koulun alkaminen on iso askel ekaluokkalaiselle. Koulumatka on tie itsenäiseen liikkumiseen. Koulumatkan turvallisuudesta voidaan huolehtia omalta osalta myös koulussa. On viisasta kertoa, kuinka koulun lähiympäristön liikenteessä tulee toimia sekä kertoa koulupihan säännöt.

Yhdistetyllä väylällä jalankulkija kulkee oikeassa tai vasemmassa reunassa. Rinnakkaisella väylällä sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille on omat puoliskonsa. Ne erotetaan toisistaan valkoisella viivalla. Liikennemerkki osoittaa, kumpi puoli on tarkoitettu jalankulkijoille ja kumpi pyöräilijöille.

Tien ylittäminen

Jalankulkijan vaaratilanteet syntyvät useimmiten teitä ylitettäessä. Erityisesti pienten koululaisten on hyvä harjoitella turvallista tien ylittämistä. Vanhempia muistutetaan liikennekasvatuksen yhteistyöstä, kun vanhemmille viestitään koulussa opetelluista liikenneasioista. Vanhemmat voivat tukea koulun liikennekasvatusta esimerkiksi tekemällä koulumatkan vaaranpaikkakartoituksen yhdessä lapsen kanssa tai organisoimalla kävelevän koulubussin.

Tien ylittämiseen valitaan turvallisin kohta, ensisijaisesti suojatietä pitkin tai ali- tai ylikulkupaikkoja hyödyntäen. Pysähdy – katso – kuuntele – katso – kävele!

Pimeällä liikkuminen

Hämärissä tai pimeissä olosuhteissa tulee jalankulkijan käyttää heijastinta. Tutustutaan erilaisiin heijastimiin ja siihen, miten niitä käytetään oikein.

Paras heijastimen paikka on noin puolen metrin korkeudella maasta, ja mitä useampi heijastin on käytössä, sen parempi. Näin jalankulkija erottuu varmemmin eri suunnista. Näkyvyyttään voi lisätä myös käyttämällä heijastinliiviä, kiinteillä heijastimilla varustettuja vaatteita tai asusteita.

Autossa matkustaminen

Autossa matkustavat lähes kaikki lapset, ja moni oppilaista kulkee myös päivittäiset koulumatkat koulukuljetuksella. Siksi myös koulussa on hyvä puhua turvallisesta liikkumisesta autolla sekä turvavöiden ja turvaistuinten käytöstä.

Tieliikennelain mukaan alle 135 cm pitkien lasten on autolla matkustettaessa käytettävä heidän painonsa ja kokonsa mukaan määräytyvää turvalaitetta. Opetuksessa on tärkeää ottaa esille autossa matkustamisen turvallisuus. Meistä jokainen matkustaa autolla ja on heti autosta ulos astuessaan jalankulkija. Autossa lapsimatkustajan turvallisuudesta huolehtii kuljettaja. On kuitenkin tarpeen koulussa ottaa nämä asiat esille. Luokassa, jossa on koulukuljetusoppilaita, käytetään autossa matkustamisosioon enemmän aikaa.