Kuntien liikenneturvallisuustyö

Miten liikkumisen turvallisuutta voidaan edistää kunnan eri alojen perustyössä? Miten laaditaan liikenneturvallisuussuunnitelmia? Entä, millaisia toimintatapoja kuntien ja seutujen liikenneturvallisuustyössä käytetään? Kuntien liikenneturvallisuustyö -sivustolla esitellään kuntien liikenneturvallisuustyötä ja vastataan muun muassa näihin kysymyksiin.

Sivusto pohjautuu Liikenneviraston, Trafin, Liikenneturvan ja Kuntaliiton julkaisuun Käsikirja kuntien liikenneturvallisuustyöhön (2016). © Suomen Kuntaliitto, Helsinki 2016.

Kunnan palveluissa

Liikenneturvallisuustyö on pitkäjänteistä perustyötä, jossa huomioidaan kaikenikäiset asukkaat ja eri liikkujaryhmät.

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Liikenneturvallisuussuunnitelma on hyvä työkalu kunnan liikenneturvallisuustyön koordinointiin.

Tietoaineistot

Kunnan liikenneturvallisuustyön tueksi on tarjolla useita tietoaineistoja.

Yhteistyö

Tuloksellinen liikenneturvallisuustyö edellyttää yhteistyötä. Yhteistyön toteuttamiseen ei kuitenkaan ole yhtä oikeaa toteutustapaa.

Jaa