Siirry sisältöön
Sähköpotkulautailijat ajavat ajoradalla peräkkäin.
Sähköpotkulaudan paikka on pyörätiellä

Liikenneturvan seurannat paljastavat puutteita siinä, miten sähköpotkulautailijat noudattavat liikennesääntöjä. Etenkin jalkakäytävälle lipsutaan edelleen turhan usein.

Vuokrakäyttöisillä sähköpotkulaudoilla* noudatetaan polkupyöräilijän liikennesääntöjä. Liikenneturvan koulutusohjaaja Pasi Pohjonen muistuttaa, että sähköpotkulautakin on ajoneuvo.

”Kun ottaa vuokrakäyttöisen sähköpotkulaudan käyttöön, kannattaa kääntää pyöräilijäasetukset päälle. Eli käytetään pyöräteitä, ei jalkakäytäviä. Jos pyörätietä ei ole, ajetaan pientareella tai ajoradalla. Pysähdytään punaisiin, näytetään suuntamerkkiä, annetaan kävelijöille tietä suojatiellä ja niin edelleen”, Pohjonen luettelee.

Jalkakäytävä houkuttaa edelleen

Liikenneturvan viime kesänä tekemissä seurannoissa** ilmeni, että etenkin paikka, jossa ei ole pyörätietä, saa sähköpotkulautailijat siirtymään enenevissä määrin jalkakäytäville ajoradan sijaan. Kun pyörätie oli, neljä viidestä sähköpotkulautailijasta ajoi sillä oikeaoppisesti. Tosin tässäkin tilanteessa 13 % ajoi jalkakäytävällä.

”Jalkakäytäväajelu on siistiytynyt vuosien saatossa, mutta edelleen se on turhan yleistä. Tilanteessa, jossa ajorata on vähemmän houkutteleva esimerkiksi vilkkaan liikenteen tai liikenneympäristön epäjatkuvuuksien takia, sähköpotkulaudalla siirrytään herkemmin jalkakäytävälle”, Pohjonen kuvailee, mutta korostaa, ettei tämä anna lupaa ajaa jalkakäytävällä.

”Jalkakäytävällä saa ajaa vain alle 12-vuotiaat, sääntö on sama kuin pyöräilyssä. Jos tuntee epävarmuutta siitä, onko kyseessä pyörätie, kannattaa muistaa se, että pyörätiet merkitään pyörätien liikennemerkillä. Jos liikennemerkkiä ei ole, kyseessä on jalkakäytävä. Jos jalkakäytävälle halajaa, on skuuttia talutettava.”

Liikenneturvan seurannoissa vain muutamalla prosentilla sähköpotkulautailijoista oli kypärä käytössä. Viidellä prosentilla oli matkustaja kyydissä, vaikka tämä on ehdottomasti kiellettyä.

Tarkkana omaa sähköpotkulautaa hankkiessa

Kesän lähestyessä voi monella käydä mielessä sähköpotkulaudan hankinta omaksi tai lahjaksi. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti korostaa, että kauppoja tehtäessä kannattaa laitteen ominaisuuksien kanssa olla tarkkana. Kaikki myynnissä olevat laitteet eivät ole sallittuja tieliikennekäytössä.

”Markkinoilla valitettavasti on runsaasti tieliikennekelvottomia sähköpotkulautoja, jotka eivät nopeutensa tai tehonsa puolesta ole sallittuja Suomen tieliikenteessä. Näiden myynti ei ole kiellettyä, mutta ostajan on oltava tarkkana, ettei tule hankittua tieliikennekäyttöön soveltumatonta ajoneuvoa, Ruutti tähdentää.

Viimekädessä vastuu on aina laitteen käyttäjän: tämän on tiedettävä millä laitteella on liikenteessä. ”Joissain tapauksissa myydään jopa jonkinlaisina premium-malleina laitteita, jotka eivät ominaisuuksiltaan ole tieliikennekelpoisia. Laitetta ostettaessa on huolehdittava, että yhteenlaskettu nimellisteho on enintään 1000 wattia ja rakenteellinen nopeus enintään 25 km/h. Ratkaisevana tekijänä on nimenomaan rakenteellinen enimmäisnopeus: mikään tilapäinen nappi-, valikko- tai esimerkiksi geofencing-rajoitus ei tätä muuta”, Ruutti korostaa.

*Mikä on sähköpotkulauta? Sähköisiä liikkumisvälineitä on monenlaisia ja niiden ominaisuuksista riippuu, rinnastetaanko käyttäjä jalankulkijaksi, pyöräilijäksi vai moottoriajoneuvon kuljettajaksi. Esimerkiksi vuokrakäytössä olevien sähköpotkulautojen rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 km/h ja niillä ajetaan pyöräilysääntöjen mukaan. Mikäli laitteen rakenteellinen enimmäisnopeus on 15 km/h, rinnastetaan laitteen käyttäjä jalankulkijaan. Huomioi, että kyseessä on rakenteellinen enimmäisnopeus, eli tilapäiset nopeusrajoitukset laitteessa eivät muuta luokitusta toiseksi.

**Liikenneturva tarkkaili sähköpotkulautailijoiden toimintaa kesällä 2023 kahdeksalla paikkakunnalla: Helsingissä, Jyväskylässä, Kouvolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Paikassa, jossa sähköpotkulautailijan paikka oli pyörätiellä, havaittiin 561 sähköpotkulautailijaa. Heistä 81 % ajoi pyörätiellä, 13 % jalkakäytävällä ja 6 % ajoradalla. Paikoissa, joissa pyörätietä ei ollut, ja sähköpotkulautailijan paikka on ajoradalla, havaittiin 255 sähköpotkulautailijaa. Heistä 43 % ajoi ajoradalla ja 57 % jalkakäytävällä. Alueellisia tuloksia ei julkaista pienehkön aineiston takia.