Siirry sisältöön
Suomessa liikennesäännöt määritellään tieliikennelaissa.
Liikennesäännöt ja liikennemerkit

Suomessa liikennesäännöt määritellään tieliikennelaissa. Liikenteenohjauslaitteet, eli liikennevalot, liikennemerkit sekä tiemerkinnät, ja niiden selitykset löytyvä tieliikennelain säädösliitteestä. Liikennevalvonnasta vastaa poliisi.

Tieliikennelaki määrää liikennesäännöt Suomessa. Laissa käsitellään muun muassa tienkäyttäjän velvollisuudet ja vastuut. Tieliikennelain noudattamista valvoo poliisi (Avautuu uuteen ikkunaan). Myös Rajavartiolaitos ja Tulli valvovat tieliikennelain noudattamista toimialueillaan. Liikennerikkomuksista määrättävät liikennevirhemaksut on säädetty tieliikennelain 6 luvussa. Liikennevirhemaksu on kiinteä rahallinen rangaistus eri rikkomuksista, jotka laissa on lueteltu. Autoilijalle ja moottoripyöräilijälle liikennevirhemaksut vaihtelevat eri teoista sadasta kahteen sataan euroon. Pyöräilijälle liikennevirhemaksu on 40 euroa ja jalankulkijalle 20 euroa. Mopoilijalle liikennevirhemaksun suuruus on puolestaan sata euroa.

Tieliikennelain rikkominen voidaan katsoa myös liikenteen vaarantamiseksi tai törkeäksi liikenteen vaarantamiseksi. Niistä samoin kuin rattijuopumuksesta on säädetty rikoslain 23 luvussa. Näistä rangaistus on yleensä sakko, jonka rahallinen määrä riippuu henkilön tuloista. Poliisin sivuilta löytyvän sakkolaskurin avulla voi laskea rangaistuksen suuruuden muutamissa yleisimmin esiintyvistä liikennerikkomuksista.

Ajantasaisen tieliikennelain löydät finlex-verkkopalvelusta. (Avautuu uuteen ikkunaan) Tieliikennelainsäädäntöä koskevista asioista vastaa liikenne- ja viestintäministeriö. (Avautuu uuteen ikkunaan)

Keskeisimmät väistämissäännöt voit käydä läpi Tunne liikennesäännöt -sivulla.

Liikennemerkit

Liikennemerkit ovat yleisin liikenteen ohjaustapa. Merkkien ulkoinen olemus, väri ja muoto, kertovat millaista sanomaa tienkäyttäjälle halutaan välittää. Kannallaan olevat kolmiot ovat varoitusmerkkejä, puna-keltaiset pyöreät merkit kieltävät tai rajoittavat, siniset pyöreät ovat määräysmerkkejä ja seitsemän merkin ryhmä, jossa on eri muotoisia ja värisiä merkkejä, kuuluu etuajo-oikeus ja väistämismerkkeihin.

Lisäksi liikennemerkkeihin kuuluu ohje- ja opastusmerkkejä sekä lukuisa määrä lisäkilpiä. 

Liikennemerkkien selitykset luokittain:

Liikennemerkin lisäkilvet

Lisäksi on olemassa erilaisia lisäkilpiä (Avautuu uuteen ikkunaan). Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jos liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta täytyy selventää. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös merkin vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittelemisessä ja vaikutuksen rajoittamisessa.

Pysäköinti

Taajamien liikenneympäristöä, taajamien liikennemerkkejä, paikkakohtaisia liikenneratkaisuja ja tien kunnossapitoa koskevista asioista vastaa oman kunnan liikennesuunnittelu. Kunnallinen pysäköinninvalvonta valvoo myös pysäköintikieltojen noudattamista. Kunnalliseen pysäköinninvalvontaan kannattaa olla yhteydessä, jos jokin pysäköintiin liittyvä asia askarruttaa.

Yksityiselle alueelle pysäköinti ilman kiinteistön omistajan tai -haltijan lupaa on kielletty. Yksityiselle alueelle pysäköintiä valvovat usein yksityiset pysäköinnin valvojat. Virheellisestä pysäköinnistä yksityiselle alueelle seuraa yleensä yksityisen pysäköintiä valvovan yrityksen määräämä valvontamaksu, jonka suuruudesta ja ohjeista on ilmoitettu pysäköintipaikan yhteydessä.

Tutustu tarkemmin pysäköintiin liittyviin kysymyksiin.

Tiemerkinnät

Tiemerkinnöistä, kuten sulkuviivoista tai suojatiemerkinnästä, on säädetty tieliikennelain säädösliitteessä.

Ohjeistuksen yleisimmistä tiemerkinnöistä löydät Väylän sivuilta (Avautuu uuteen ikkunaan).

Liikenneasioihin liittyviä hyödyllisiä lisätietoja

Ajokortteja, rekisteröintiä, ajoneuvotekniikkaa ja kuljettajakoulutusta koskevissa kysymyksissä vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. (Avautuu uuteen ikkunaan)

Yleisten teiden kunnossapitoa sekä ympäristöä ja väyläsuunnittelua koskevissa kysymyksissä vastaa Väylävirasto (Avautuu uuteen ikkunaan).

Autokouluja ja uuden kuljettajan koulutusta koskevissa kysymyksissä vastaa Suomen autokoululiitto. (Avautuu uuteen ikkunaan)

Ajoneuvovakuutuksia ja korvauksia koskevissa kysymyksissä vastaa Liikennevakuutuskeskus. (Avautuu uuteen ikkunaan)

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat suorittavat tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkintaa. Onnettomuustietoinstituutti (Avautuu uuteen ikkunaan) toimittaa tutkijalautakunta-aineistosta muun muassa vuosittaisia raportteja ja tietopalvelua.