Siirry sisältöön

Milloin autoilijan on väistettävä pyöräilijää? Entä milloin pyöräilijä on väistämisvelvollinen?  

Miten risteyksissä toimitaan?

Pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja. Jos pyöräilijä ajaa ajoradalla, koskevat häntä samat säännöt kuin muitakin ajoradalla ajavia ajoneuvon kuljettajia. Esimerkiksi tasa-arvoisessa risteyksessä väistetään oikealta tulevia.

Autoilijan on väistettävä pyöräilijää, kun

  • autoilija kääntyy, jolloin autoilijan tulee väistää risteävää tietä ylittäviä,
  • autoilija ajaa pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta,
  • autoilija tulee väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa. Näitä merkkejä ovat kärkikolmio ja stop-merkki – sekä uuden tieliikennelain myötä myös uusi ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkki.
  • pyöräilijä ylittää tietä autoilijan tullessa kärkikolmion takaa liikenneympyrään tai poistuessa liikenneympyrästä.
Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa liikennemerkki

Pyöräilijän on väistettävä autoilijaa/ajoradan liikennettä, kun

  • pyöräilijä ajaa pyörätieltä ajoradalle, hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, ellei kyseessä ole edellä kuvattu väistämistilanne tai liikennemerkein ole muuta osoitettu.
  • pyöräilijä ajaa pihakadulta, kävelykadulta, polulta, pihasta tai vastavalta alueelta taikka ajaessaan tien yli muualla kuin risteyksessä. Ajoneuvoliikenteen lisäksi on huomattava, että pyöräilijän on ajoneuvon kuljettajana väistettävä myös kävelijöitä ja muita tienkäyttäjiä tielle tullessaan.

Pyörätien jatkeen merkitsemistapa

Uusi tieliikennelaki (1.6.2020) toi muutoksen pyörätien jatkeen merkitsemiseen. Aiemmin pyörätien jatke ei kertonut siitä, kuka väistää. Jatkossa pyörätien jatkeen tiemerkintää käytetään vain, jos ajorataa ajaville on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus pyöräilijöitä kohtaan. Eli pyörätien jatkeen merkinnästä voi kahden vuoden siirtymäajan jälkeen päätellä, että autoilijan on väistettävä tietä ylittävää pyöräilijää.

Kahden vuoden siirtymäaika pyörätien jatkeen merkitsemiseen uuden lain mukaisesti tarkoittaa, että vielä hetkeen eivät tiemerkinnät ole ajan tasalla. Tiemerkintöjen sijaan huomio kannattaa suunnata liikennemerkkeihin ja liikennetilanteeseen kokonaisuutena.

Siirtymäajan aikana tien päällä voikin tulla vastaan tilanteita, joissa pyörätien jatke on merkitty ajoratamaalauksin, mutta risteyksessä ei ole väistämistä osoittavaa liikennemerkkiä. Erityisesti risteyksissä tarvitaan siis varovaisuutta ja ennakoivaa ajotapaa. On seurattava peilejä ja käännettävä päätä myös kuolleen kulman tarkistamiseksi. Sekä kaksi- että nelipyöräisellä on syytä lähestyä risteystä sopivalla tilannenopeudella, jotta toiset tienkäyttäjät ennättävät tehdä tarpeelliset havainnot.

Jos väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu liikennemerkeillä, väistäminen määräytyy liikennesäännön mukaan: pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä. On kuitenkin huomattava, että ajoneuvolla käännyttäessä on aina väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa.

Tieliikennelaissa vahvistetaan myös pyöräilijän oikeus polkea suojatietä pitkin tien yli. Ajoradan voi ylittää suojatietä pitkin ajaen, mutta väistämisvelvollisuus määräytyy tässä kerrattujen sääntöjen ja liikennemerkkien mukaan. Jos pyöräilijä taluttaa pyöräänsä, on hän jalankulkija. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille.