Siirry sisältöön

Milloin autoilijan on väistettävä pyöräilijää? Entä milloin pyöräilijä on väistämisvelvollinen?  

Kertaa tavallisimmat väistämissäännöt videon avulla.

Miten risteyksissä toimitaan?

Pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja. Jos pyöräilijä ajaa ajoradalla, koskevat häntä samat säännöt kuin muitakin ajoradalla ajavia ajoneuvon kuljettajia. Esimerkiksi tasa-arvoisessa risteyksessä väistetään oikealta tulevia.

Autoilijan on väistettävä pyöräilijää, kun

  • autoilija kääntyy, jolloin autoilijan tulee väistää risteävää tietä ylittäviä,
  • autoilija ajaa pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta,
  • autoilija tulee väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa. Näitä merkkejä ovat kärkikolmio ja stop-merkki – sekä uuden tieliikennelain myötä myös uusi ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkki.
  • pyöräilijä ylittää tietä autoilijan tullessa kärkikolmion takaa liikenneympyrään tai poistuessa liikenneympyrästä.
Kääntyvän autoilijan väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa.
Autoilija kääntyy, jolloin autoilijan tulee väistää risteävää tietä ylittäviä.
Kun ajat pihakadulle tai poistu sellaiselta sinun on väistettävä muuta liikennettä.
Autoilija, joka ajaa pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta, väistää risteävää liikennettä.
Pyöräilijä ylittää tietä kolmiolla varustettua pyörätien jatketta pitkin.
Autoilija, joka tulee väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa, väistää risteävää liikennettä.
Pyöräilijä ylittää tietä korotettua pyörätienjatketta pitkin.
Autoilija, joka tulee väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa, väistää risteävää liikennettä.
Toimi oikein liikenneympyrässä.
Autoilija väistää, kun pyöräilijä ylittää tietä autoilijan tullessa kärkikolmion takaa liikenneympyrään tai poistuessa liikenneympyrästä.

Pyöräilijän on väistettävä autoilijaa/ajoradan liikennettä, kun

  • pyöräilijä ajaa pyörätieltä ajoradalle, hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, ellei kyseessä ole edellä kuvattu väistämistilanne tai liikennemerkein ole muuta osoitettu.
  • pyöräilijä ajaa pihakadulta, kävelykadulta, polulta, pihasta tai vastavalta alueelta taikka ajaessaan tien yli muualla kuin risteyksessä. Ajoneuvoliikenteen lisäksi on huomattava, että pyöräilijän on ajoneuvon kuljettajana väistettävä myös kävelijöitä ja muita tienkäyttäjiä tielle tullessaan.
Jos suoraan ajaville ajoneuvoille ei ole väistämiseen velvoittavaa liikennemerkkiä, pyöräilijä väistää ajoradalle tullessaan. Kuvassa pyöräilijät pysähtyvät ennen suojatielle tuloa, koska ajoradalla on liikennettä.
Pyöräilijä ajaa pyörätieltä ajoradalle, hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, ellei kyseessä ole edellä kuvattu väistämistilanne tai liikennemerkein ole muuta osoitettu.

Pyörätien jatkeen merkitsemistapa

Uusi tieliikennelaki (1.6.2020) toi muutoksen pyörätien jatkeen merkitsemiseen. Aiemmin pyörätien jatke ei kertonut siitä, kuka väistää. Jatkossa pyörätien jatkeen tiemerkintää käytetään vain, jos ajorataa ajaville on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus pyöräilijöitä kohtaan. Eli pyörätien jatkeen merkinnästä voi kahden vuoden siirtymäajan jälkeen päätellä, että autoilijan on väistettävä tietä ylittävää pyöräilijää.

Siirtymäajan aikana tien päällä voikin tulla vastaan tilanteita, joissa pyörätien jatke on merkitty ajoratamaalauksin, mutta risteyksessä ei ole väistämistä osoittavaa liikennemerkkiä. Erityisesti risteyksissä tarvitaan siis varovaisuutta ja ennakoivaa ajotapaa. On seurattava peilejä ja käännettävä päätä myös kuolleen kulman tarkistamiseksi. Sekä kaksi- että nelipyöräisellä on syytä lähestyä risteystä sopivalla tilannenopeudella, jotta toiset tienkäyttäjät ennättävät tehdä tarpeelliset havainnot.

Jos väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu liikennemerkeillä, väistäminen määräytyy liikennesäännön mukaan: pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä. On kuitenkin huomattava, että ajoneuvolla käännyttäessä on aina väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa.

Tieliikennelaissa vahvistetaan myös pyöräilijän oikeus polkea suojatietä pitkin tien yli. Ajoradan voi ylittää suojatietä pitkin ajaen, mutta väistämisvelvollisuus määräytyy tässä kerrattujen sääntöjen ja liikennemerkkien mukaan. Jos pyöräilijä taluttaa pyöräänsä, on hän jalankulkija. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille.