Siirry sisältöön
Suomessa liikennesäännöt määritellään tieliikennelaissa.
Väistämissäännöt liikenteessä

Milloin autoilijan on väistettävä pyöräilijää? Entä milloin pyöräilijä on väistämisvelvollinen?  

Miten risteyksissä toimitaan?

Pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja. Jos pyöräilijä ajaa ajoradalla, koskevat häntä samat säännöt kuin muitakin ajoradalla ajavia ajoneuvon kuljettajia. Esimerkiksi tasa-arvoisessa risteyksessä väistetään oikealta tulevia.

Ajoradalla pyöräilijä noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin ajoradalla ajavat ajoneuvon kuljettajat. Tasa-arvoisessa risteyksessä väistetään oikealta tulevia.

Väistämissäännöt

Autoilijan on väistettävä pyöräilijää, kun

  • autoilija kääntyy, jolloin autoilijan tulee väistää risteävää tietä ylittäviä,
  • autoilija ajaa pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta,
  • autoilija tulee väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa. Näitä merkkejä ovat kärkikolmio ja stop-merkki sekä ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkki.
  • pyöräilijä ylittää tietä autoilijan tullessa kärkikolmion takaa liikenneympyrään tai poistuessa liikenneympyrästä.
Kääntyvän autoilijan väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa.
Autoilija kääntyy, jolloin autoilijan tulee väistää risteävää tietä ylittäviä.
Kun ajat pihakadulle tai poistu sellaiselta sinun on väistettävä muuta liikennettä.
Autoilija, joka ajaa pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta, väistää risteävää liikennettä.
Autoilija, joka tulee väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa, väistää risteävää liikennettä.
Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkki velvoittaa autoilijaa väistämään pyöräilijöitä.
Autoilija väistää, kun pyöräilijä ylittää tietä autoilijan tullessa kärkikolmion takaa liikenneympyrään tai poistuessa liikenneympyrästä.

Risteyksessä väistämisvelvollisuudesta kertovat liikennemerkit

Väistämisvelvollisuus osoitetaan väistämismerkeillä, joita ovat väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkki eli ns. kärkikolmio, pakollinen pysäyttäminen -merkki eli ns. STOP-merkki sekä väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkki.

Väistämisvelvollisuus risteyksessä (ns. kärkikolmio) tai pakollinen pysäyttäminen (ns. STOP-merkki) liikennemerkkien yhteyteen voidaan asentaa lisäkilpi H23.1, joka osoittaa, että paikalla on kaksisuuntainen pyörätie. Vaikka lisäkilpeä ei olisi, tulee ajoneuvon kuljettajan väistää myös risteyksen ylittäviä pyöräilijöitä.

Väistämisvelvollisuus risteyksessä eli nk. kärkikolmio
STOP-merkki
STOP-merkki
Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkki
Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkki

Pyöräilijän on väistettävä autoilijaa/ajoradan liikennettä, kun

  • pyöräilijä ajaa pyörätieltä ajoradalle, hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, ellei kyseessä ole edellä kuvattu väistämistilanne tai liikennemerkein ole muuta osoitettu.
  • pyöräilijä ajaa pihakadulta, kävelykadulta, polulta, pihasta tai vastavalta alueelta taikka ajaessaan tien yli muualla kuin risteyksessä. Ajoneuvoliikenteen lisäksi on huomattava, että pyöräilijän on ajoneuvon kuljettajana väistettävä myös kävelijöitä ja muita tienkäyttäjiä tielle tullessaan.
Jos suoraan ajaville ajoneuvoille ei ole väistämiseen velvoittavaa liikennemerkkiä, pyöräilijä väistää ajoradalle tullessaan. Kuvassa pyöräilijät pysähtyvät ennen suojatielle tuloa, koska ajoradalla on liikennettä.
Pyöräilijä ajaa pyörätieltä ajoradalle, hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, ellei kyseessä ole edellä kuvattu väistämistilanne tai liikennemerkein ole muuta osoitettu.
Pihasta tai muulta vastaavalta alueelta tielle tullessaan pyöräilijän on väistettävä muita liikkujia.

Kertaa tavallisimmat väistämissäännöt videon avulla:

Pyöräilijöiden keskinäiset väistämisvelvollisuudet

Pyöräteiden risteyksissä pyöräilijä väistää oikealta tulevaa pyöräilijää, ellei liikennemerkki muuta osoita. Pyöräteiden risteykseen voidaan myös joskus asettaa väistämismerkki, esim. ns. kärkikolmio. Tällöin väistämismerkin suunnasta tuleva väistää risteyksessä muita pyöräilijöitä.

Kaksi pyöräilijää tasa-arvoisessa pyöräteiden risteyksestä. Toisen pyöräilijän pitää väistä ä oikealta tulevaa pyöräilijää.

Pyörätien jatkeen merkitsemistapa

Pyöräilijän ajoradan ylityspaikka voi näkyä usealla eri tavalla. Käytössä voi olla merkitty pyörätien jatke, pelkät suojatiemerkinnät tai sitten ajorata voi olla ilman merkintöjä.

Pyörätien jatke on tiemerkintä, joka merkitään tiehen valkoisilla katkoviivoilla. Pyörätien jatke merkitään vain, jos ajorataa ajaville on osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä: väistämisvelvollisuus risteyksessä eli ns. kärkikolmio (B5), pakollinen pysäyttäminen eli ns. STOP-merkki (B6) tai väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa (B7).

Pyörätien jatke merkitty. Autoilijoille osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä.
Suojatie.
Pyöräilijän ajoradan ylityspaikka ilman tiemerkintöjä.

Suojatietä pitkin saa pyöräillä

Tieliikennelaissa vahvistetaan myös pyöräilijän oikeus polkea suojatietä pitkin tien yli. Ajoradan voi ylittää suojatietä pitkin ajaen, mutta väistämisvelvollisuus määräytyy tässä kerrattujen sääntöjen ja liikennemerkkien mukaan. Jos pyöräilijä taluttaa pyöräänsä, on hän jalankulkija. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille.

Jos pyöräilijä on noussut pyörän päältä pois ja seisoo tai kävelee pyörän vieressä, niin hän on selkeästi pyörää taluttava. Pelkkä jalan laskeminen maahan ei välttämättä tee pyöräilijästä vielä pyörän taluttajaa. Liikenteessä voi kuitenkin joskus olla vaikeaa tulkita sitä, miten toinen tienkäyttäjä aikoo toimia. Toivottavaa on, että pyöräilijä selkeästi osoittaa aikeensa taluttaa pyörä suojatietä pitkin tien yli. Tällöin autoilijan tulee antaa taluttajalle esteetön kulku suojatiellä.

Kuka väistää, kun ajetaan jalkakäytävän yli?

Rakenteellisesti korotettu jk/pp-väylä
Punaisen auton kuljettajan on tässä tilanteessa väistettävä kaikkia tienkäyttäjiä niin jalankulkijoita kuin pyöräilijöitä kuin ajoradan muuta liikennettä.

Jalkakäytävä tai jalkakäytävän ja pyörätien yhdistelmä voi jatkua yhtenäisenä sivukadun yli sen sijaan, että jalankulkija ylittäisi kadun suojatietä pitkin. Sivukatua pitkin ajavan kuljettajan on tällöin ajettava jalkakäytävän ja pyörätien yli toiselle tielle liittyessään. Kuljettajan on tässä tilanteessa väistettävä kaikkia tienkäyttäjiä niin jalankulkijoita kuin pyöräilijöitä kuin ajoradan muuta liikennettä. Liikennemerkin sijaan väistämisvelvollisuus kerrotaan rakenteella.

Pyöräilijän väistämisvelvollisuus yksisuuntaisella kadulla

Yksisuuntaisella kadulla voidaan liikennemerkin lisäkilvin sallia pyöräily kahteen suuntaan. Lisäkilvet tulevat sekä yksisuuntaista ajotietä osoittavan liikennemerkin yhteyteen että kielletyn ajosuunnan liikennemerkin yhteyteen. Polkupyöräilijä ajaa kulkusuuntaansa nähden oikeassa reunassa. Erityistä tarkkaavaisuutta vaaditaan kohtaamistilanteissa, kadun päissä ja esimerkiksi pihaväylien kohdalla.

Risteyksissä noudatetaan tieliikennelain väistämisvelvollisuuksia (tieliikennelaki 24 §). Tasa-arvoisissa risteyksissä väistetään oikealta tulevaa. Liikennemerkeillä voidaan väistämisvelvollisuutta muuttaa.

Lisäkilvin sallittu pyöräily kahteen suuntaan yksisuuntaisella tiellä.