Siirry sisältöön

Milloin autoilijan on väistettävä pyöräilijää? Entä milloin pyöräilijä on väistämisvelvollinen?  

Miten risteyksissä toimitaan?

Pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja. Jos pyöräilijä ajaa ajoradalla, koskevat häntä samat säännöt kuin muitakin ajoradalla ajavia ajoneuvon kuljettajia. Esimerkiksi tasa-arvoisessa risteyksessä väistetään oikealta tulevia.

Ajoradalla pyöräilijä noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin ajoradalla ajavat ajoneuvon kuljettajat. Tasa-arvoisessa risteyksessä väistetään oikealta tulevia.

Väistämissäännöt

Autoilijan on väistettävä pyöräilijää, kun

  • autoilija kääntyy, jolloin autoilijan tulee väistää risteävää tietä ylittäviä,
  • autoilija ajaa pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta,
  • autoilija tulee väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa. Näitä merkkejä ovat kärkikolmio ja stop-merkki – sekä uuden tieliikennelain myötä myös uusi ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkki.
  • pyöräilijä ylittää tietä autoilijan tullessa kärkikolmion takaa liikenneympyrään tai poistuessa liikenneympyrästä.
Kääntyvän autoilijan väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa.
Autoilija kääntyy, jolloin autoilijan tulee väistää risteävää tietä ylittäviä.
Kun ajat pihakadulle tai poistu sellaiselta sinun on väistettävä muuta liikennettä.
Autoilija, joka ajaa pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta, väistää risteävää liikennettä.
Autoilija, joka tulee väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa, väistää risteävää liikennettä.
Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkki velvoittaa autoilijaa väistämään pyöräilijöitä.
Autoilija väistää, kun pyöräilijä ylittää tietä autoilijan tullessa kärkikolmion takaa liikenneympyrään tai poistuessa liikenneympyrästä.

Risteyksessä väistämisvelvollisuudesta kertovat liikennemerkit

Väistämisvelvollisuus risteyksessä eli nk. kärkikolmio
STOP-merkki
STOP-merkki
Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkki
Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkki

Pyöräilijän on väistettävä autoilijaa/ajoradan liikennettä, kun

  • pyöräilijä ajaa pyörätieltä ajoradalle, hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, ellei kyseessä ole edellä kuvattu väistämistilanne tai liikennemerkein ole muuta osoitettu.
  • pyöräilijä ajaa pihakadulta, kävelykadulta, polulta, pihasta tai vastavalta alueelta taikka ajaessaan tien yli muualla kuin risteyksessä. Ajoneuvoliikenteen lisäksi on huomattava, että pyöräilijän on ajoneuvon kuljettajana väistettävä myös kävelijöitä ja muita tienkäyttäjiä tielle tullessaan.
Jos suoraan ajaville ajoneuvoille ei ole väistämiseen velvoittavaa liikennemerkkiä, pyöräilijä väistää ajoradalle tullessaan. Kuvassa pyöräilijät pysähtyvät ennen suojatielle tuloa, koska ajoradalla on liikennettä.
Pyöräilijä ajaa pyörätieltä ajoradalle, hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, ellei kyseessä ole edellä kuvattu väistämistilanne tai liikennemerkein ole muuta osoitettu.
Pihasta tai muulta vastaavalta alueelta tielle tullessaan pyöräilijän on väistettävä muita liikkujia.

Kertaa tavallisimmat väistämissäännöt videon avulla.

Pyörätien jatkeen merkitsemistapa

Uusi tieliikennelaki (1.6.2020) toi muutoksen pyörätien jatkeen merkitsemiseen. Aiemmin pyörätien jatke ei kertonut siitä, kuka väistää. Jatkossa pyörätien jatkeen tiemerkintää käytetään vain, jos ajorataa ajaville on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus pyöräilijöitä kohtaan. Muutoksella oli kahden vuoden siirtymäaika. Huomioi kuitenkin aina liikennemerkit ja liikennetilanne kokonaisuutena.

Pyöräilijän ajoradan ylityspaikka voi näkyä usealla eri tavalla. Käytössä voi olla merkitty pyörätien jatke, pelkät suojatiemerkinnät tai sitten ajorata voi olla ilman merkintöjä.

Pyörätien jatke merkitty. Autoilijoille osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä.
Suojatie.
Pyöräilijän ajoradan ylityspaikka ilman tiemerkintöjä.

Suojatietä pitkin saa pyöräillä

Tieliikennelaissa vahvistetaan myös pyöräilijän oikeus polkea suojatietä pitkin tien yli. Ajoradan voi ylittää suojatietä pitkin ajaen, mutta väistämisvelvollisuus määräytyy tässä kerrattujen sääntöjen ja liikennemerkkien mukaan. Jos pyöräilijä taluttaa pyöräänsä, on hän jalankulkija. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille.

Kuka väistää, kun ajetaan jalkakäytävän yli?

Rakenteellisesti korotettu jk/pp-väylä
Punaisen auton kuljettajan on tässä tilanteessa väistettävä kaikkia tienkäyttäjiä niin jalankulkijoita kuin pyöräilijöitä kuin ajoradan muuta liikennettä.

Jalkakäytävä tai jalkakäytävän ja pyörätien yhdistelmä voi jatkua yhtenäisenä sivukadun yli sen sijaan, että jalankulkija ylittäisi kadun suojatietä pitkin. Sivukatua pitkin ajavan kuljettajan on tällöin ajettava jalkakäytävän ja pyörätien yli toiselle tielle liittyessään. Kuljettajan on tässä tilanteessa väistettävä kaikkia tienkäyttäjiä niin jalankulkijoita kuin pyöräilijöitä kuin ajoradan muuta liikennettä. Liikennemerkin sijaan väistämisvelvollisuus kerrotaan rakenteella.