Siirry sisältöön
Tavarat ja matkustajat on sijoitettava henkilöautoon niin, etteivät ne häiritse kuljettajan havainnointia tai ajamista.
Auton pakkaaminen ja peräkärryn kuormaus

Tavarat ja matkustajat on sijoitettava henkilöautoon niin, etteivät ne häiritse kuljettajan havainnointia tai ajamista. Pakkaa tavarat tavaratilaan ja jätä matkustamo matkustajille. Painava kuorma saattaa vaikeuttaa auton hallintaa varsinkin liukkaalla tiellä. Raskaan kuorman kanssa kannattaa rengaspaineita nostaa. Oikean rengaspaineen kuormattuna löydät auton rengaspainetarrasta tai käyttöohjekirjasta.

Auton pakkaaminen

Tavarat ja matkustajat on sijoitettava henkilöautoon niin, etteivät ne häiritse kuljettajan havainnointia tai ajamista tai siten, että ajoneuvon valaisin, heijastin tai kilpi peittyy. Tavaratila on nimensä mukaisesti tarkoitettu vain tavaroille, eikä sitä saa käyttää henkilökuljetuksiin. Rekisteröintitiedoista voi tarkistaa autokohtaisesti sallitun matkustajien määrän.

Rekisteriin merkittyä matkustajamäärää ei saa ylittää. Istumapaikalla saa olla vain yksi matkustaja. Lasta ei saa kuljettaa sylissä pitäen. Katso ohjeet lasten turvalliseen kuljettamiseen.

Poikkeuksena edelliseen matkustajamäärän ylittäminen on sallittua liikennepalvelulain mukaisessa henkilökuljetuksessa käytettävässä linja-autossa, jossa rekisteriin merkityn matkustajamäärän kuljettaja mukaan lukien saa tilapäisesti ylittää 30 prosentilla. Kuljettajan viereiselle istumapaikalle ja kaikille turvavöin varustetuille istumapaikoille saa kuitenkin sijoittaa enintään rekisteriin merkityn määrän matkustajia. Myös koulu- ja päivähoitokuljetuksissa voidaan tietyin ehdoin ylittää rekisteriin merkitty matkustajamäärä, kun istuimet on varustettu hyväksytyillä lisäturvavöillä.

Auton matkustamossa kuljetettava tavara ei saa päästä jarrutuksissa, kiihdytyksissä tai kaarteissa ajettaessa liikkumaan siten, että se aiheuttaa vaaraa. Varsinkin kolaritilanteessa irrallisen tavaran sinkoutuminen kuljettajan tai matkustajan päälle voi aiheuttaa vakavia vammoja. Esimerkiksi farmarimallisessa autossa, jossa tavaratila on yhteydessä matkustamoon ilman väliseiniä tai suojaverkkoja kuljetettava, tavara tulee varmistaa siten, että se ei pääse liikkumaan.

Henkilöauton katolla saa kuljettaa tavaraa, mutta sen massa saa olla enintään 10 prosenttia auton omamassasta. Valmistaja on voinut määritellä kattokuormalle pienemmän mahdollisen massan, joten ennen kuormauksen aloittamista, on asia hyvä tarkistaa.

Viisi vinkkiä auton pakkaamiseen:

  • Pakkaa tavarat tavaratilaan. Jätä matkustamo matkustajille.
  • Lastaa painavimmat ensin ja tue ne hyvin.
  • Sido irtain kiinni kuormaliinoilla tai kuormaverkolla.
  • Muista kunnon valjaat myös lemmikkieläimelle.
  • Jos kuorman määrä yllättää, turvaudu peräkärryyn tai lastaa suksiboksiin, mutta muista oikea kuormaus silloinkin.

Peräkärryn kuormaus

Henkilö- ja pakettiautoilla vedettäväksi tarkoitetut perävaunut jaetaan kokonaismassan mukaan kahteen luokkaan. Niin sanotut kevytperävaunut kuuluvat O1-luokkaan, ja niiden kokonaismassa on enintään 750 kg. Sitä raskaammat perävaunut kuuluvat O2-luokkaan, ja niiden kokonaismassa on enemmän kuin 750 kg ja enintään 3500 kg. Tyypillisesti esimerkiksi matkailuvaunut kuuluvat pienimpiä lukuun ottamatta O2-luokkaan. Kokonaismassa on perävaunun pyörien kautta maahan kohdistuva suurin sallittu massa.

Kevytperävaunut (O1) ovat yleensä jarruttomia. Niille ei ole määräaikaiskatsastusta, vaikka niissä olisi jarrut. Lisäksi talvirenkaiden käyttövelvollisuus ei koske kevytperävaunua.

O2-luokan perävaunut sen sijaan ovat aina jarrullisia. Ne tulee myös katsastaa kahden vuoden välein. Talvirenkaiden käyttövaatimus koskee myös niitä. Jos vetoautossa on nastarenkaat, niin O2-luokan perävaunussa tulee olla talvirenkaat, mutta niiden ei tarvitse olla nastarenkaat.

Sallittu ajonopeus perävaunua vedettäessä

Henkilö- tai pakettiautolla kevytperävaunua, eli kokonaismassaltaan enintään 750 kg perävaunua, vedettäessä suurin sallittu nopeus on 100 km/h. Kun perävaununa on O2-luokan perävaunu, on suurin sallittu nopeus 80 km/h. Suurin sallittu nopeus ei riipu siitä, onko perävaunussa kuormaa vai onko se tyhjänä. Yhdistelmän suurin sallittu nopeus ei myöskään riipu siitä, mihin kuljetustarpeeseen perävaunu on tehty. Toisin sanoen nopeusrajoitus on 100 km/h, on perävaunu sitten tavallinen avolavallinen, kuomullinen, venetraileri tai matkailuvaunu – tai sitten jarrullinen tai jarruton, kunhan sen kokonaismassa on enintään 750 kg. Ja vastaavasti 80 km/h, jos kokonaismassa on enemmän kuin 750 kg.

Perävaunua vedettäessä on ajonopeuden lisäksi kiinnitettävä huomiota kärryn kuntoon, valoihin ja rengaspaineisiin. Kevytperävaunua 100 km/h vedettäessä huomaa, että yhdistelmän pysähtymismatka, vakaus, sekä käyttäytyminen väistötilanteessa heikentyvät merkittävästi nopeuden kasvaessa.

Peräkärryn kuormaus – ylitykset, mitat ja merkinnät

Perävaunu on kuormattava niin, ettei kuorma voi aiheuttaa haittaa muulle liikenteelle, vahingoittaa omaisuutta tai pudota tielle. Käytännössä kaikki irtotavara on sidottava kiinni ja mahdollisesti pölyävä kuorma peitettävä.

Perävaunun kuorma ei saa sivusuunnassa ulottua yli perävaunun laitojen, tai kuormatilaksi tarkoitetun alueen, esimerkiksi laidattoman lavettikärryn pohjan yli. Rajoitusta ei sovelleta veneen kuljettamiseen. Tiellä yleisesti sallittua leveyttä leveämmän veneen kuljettamiseen sovelletaan erikoiskuljetusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä (Avautuu uuteen ikkunaan).

Henkilöauton perävaunulla erikoiskuljetus on mahdollista, jos perävaunu on vähintään 2,50 metriä leveä.

Kuorma saa ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle tiellä sallitun pituuden rajoissa ulottua ajoneuvon edessä enintään yhden metrin ja takana enintään kaksi metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle.

Jo metrin takaylitys on kuitenkin merkittävä punaisella tai punakeltaisella merkkilipulla. Pimeän tai hämärän aikaan on pitkässä kuormassa käytettävä takana punaista valaisinta ja punaista heijastinta. Vastaavasti pienikin kuorman ulottuminen edessä ajoneuvon ääriviivan ulkopuolelle tulee merkitä merkkilipulla ja pimeään tai hämärän aikaan valkoisella valolla ja heijastimella.

Kuorman ylityksessä oleellisinta on, ettei se saa vaikuttaa millään tavalla ajoneuvoyhdistelmän kääntymisominaisuuksiin tai aiheuttaa haittaa muulle liikenteelle. Käytännössä etuylitystä perävaunussa rajoittavat vetoauton puskuri ja muut rakenteet. Vaarana on, että kuorma koskettaa tiukassa käännöksessä vetoautoon.

Peräkärryn lasti on sidottava kiinni, vaikka käytössä olisikin kuomullinen vaunu. Kuorman sitomisessa käytetään ehjiä kiinnitysvälineitä.

Peräkärryn kuorman painorajat

Jotta vetoauto vetäisi perävaunua eikä päinvastoin, tulee yhdistelmän massan olla oikeassa suhteessa. Kevytperävaunun (O1-luokka) kokonaispaino ei saa yleensä ylittää 750 kiloa. Kevytperävaunun suurimmaksi teknisesti sallituksi massaksi voi olla rekisteröity myös 825 kg, jolloin siitä 75 kg lasketaan kohdistuvan vetokoukulle. Kun näistä luvuista vähennetään perävaunun omamassa, tarkoittaa se sitä, että lastin suurin mahdollinen paino on usein noin 500 kg. Huomattavaa on myös se, että usein kuomu on asennettu jälkikäteen, eikä sisälly perävaunun omamassaan. Silloin sen paino tulee huomioida erikseen. Kevyempien vetoautojen kanssa hyötykuorma jää vielä edellä olevaa pienemmäksi, sillä useille autoille on määrätty jarruttomalle perävaunulle pienempi hinattava massa kuin 750 kg. Tarkista huolellisesti vetoauton sallitut vetomassat sekä perävaunun tiedot rekisteröintitiedoista.

Peräkärryn kuormaus aloitetaan edestä niin, että painopiste säilyy mahdollisimman alhaalla ja keskellä. Painavimmat tavarat laitetaan akselin päälle ja lopuksi kuorma sidotaan kunnolla kiinni.

Perävaunu on aina kuormattava siten, että paino kohdistuu alas vetokuulaan eikä koskaan ylöspäin. Alas suuntautuva voima saa olla enintään 10 prosenttia perävaunun akseleille sallitusta massasta. Yleisimmässä O1-luokan 750 kg kevytperäkärryssä 10% sääntö tarkoittaa enintään 75 kg aisapainoa. Huomioithan että kevytperävaunun suurin mahdollinen kuormaus 825 kg (750 kg + 75 kg) edellyttää, että se on myös merkitty perävaunun rekisteröintitodistuksella suurimmaksi teknisesti sallituksi massaksi. Suurimmalta teknisesti sallitulta massaltaan 825 kg perävaunua voi vetää autolla, jonka suurin sallittu hinattava massa on 750 kg. Tällöin perävaunun pyörien kautta maahan voi kohdistua enintään 750 kg. Usein henkilöautolle voi olla määrätty jarruttomalle perävaunulle myös pienempi sallittu hinattava massa kuin 750 kg.

Laittomassa ja vaarallisessa takapainoisessa kuormauksessa peräkärryn vetoaisaan tulee nostetta, jolloin perävaunun aisa nostaa auton takaosaa ylöspäin. Tämä voi saada aikaan heijausliikkeen, jonka seurauksena ajettaessa yhdistelmän hallinta voidaan menettää. Riski on suuri eritoten pitkän tavaran kuljetuksessa. Takapainoisuuden voi testata helposti irrottamalla peräkärry vetokoukusta ja pitämällä aisasta käsin kiinni. Jos aisa nousee ylöspäin ja kärry lähtee kippaamaan taaksepäin, takana on liikaa painoa ja kuorma on lastattava uudelleen. 

Yleensä ajossa ja käytössä miellyttävin aisapaino on kevytperäkärryissä noin 10-30 kg, jolloin kärry on vielä nostettavissa helposti pois vetokoukusta. On aina turvallisempaa ja mukavampaa tehdä kaksi turvallista matkaa vajaalla kärryllä, kuin yksi ylikuormatulla kärryllä.

Matkailuvaunun kuormaus ja pakkaaminen

Matkailuvaunun tai matkailuauton kuormaamisessa pätevät samat periaatteet kuin ajoneuvon kuormauksessa ylipäätään. Ajoneuvoyhdistelmällä ajaminen vaatii erityistä ennakointitaitoa. Vilkkaassa liikenteessä ja vaativissa ajo-oloissa on tärkeää, että ratissa on kokenut ja virkeä kuljettaja.

Yleensä matkailuajoneuvo on lähes aina täyteen kuormattu ja siksi renkaiden kunnon ja ilmanpaineen merkitys on turvallisuuden kannalta erityisen suuri. Jos vetoautossa on nastarenkaat, tulee matkailuvaunussa (O2-luokan perävaunussa) käyttää talvirenkaita, mutta niiden ei tarvitse olla nastalliset. Vetoautossa ei kuitenkaan tarvitse olla nastarenkaita, vaikka perävaunussa sellaiset olisikin.

Vaadittava ajokorttiluokka perävaunua vedettäessä

Henkilö- tai pakettiautolla kevytperävaunua, eli kokonaismassaltaan enintään 750 kg perävaunua (O1-luokka) vedettäessä riittää B-luokan ajokortti.

Kun vedettävänä on kokonaismassaltaan yli 750 kg perävaunu (O2-luokka), niin B-kortti riittää, jos yhdistelmän sallittu kokonaismassa on enintään 3500 kg. Sillä ei ole merkitystä, paljonko autossa tai perävaunussa on kuormaa, vaan ajokorttivaatimus katsotaan ajoneuvojen rekisteröintitiedoista, mitkä ovat suurimmat sallitut massat. Jos vetoauton ja O2-luokan perävaunun muodostaman yhdistelmän kokonaismassa on yli 3500 kg, tarvitaan BE-kortti. Myös ns. B/96, eli B-kortti, jossa on EU-direktiivin mukainen koodi 96 riittää, jos yhdistelmän kokonaismassa ei ylitä 4250 kg. Sekä BE- että B/96-ajokortti edellyttävät käsittely- ja ajokokeen suorittamisen.

Vetokoukut ja perävaunun vetolaitteet

Vetokoukut ja perävaunujen vetolaitteet ovat nykyään pääsääntöisesti varsin turvallisia ja väärän käytön estämiseltä varustettuja erilaisin visuaalisin lukkojen varmistimin. Vetolaitteiden tulee olla hyväksyttyjä ja niiden toiminta tarkastetaan asennettaessa, sekä O2-luokan osalta myös katsastuksessa.

Kuljettajan vastuulla on kuitenkin tarkastaa vetolaitteiden toiminta ja turvallisuus jokaisen kytkennän yhteydessä. Liitososien pitäminen puhtaana on tärkeää ja vetolaitteen sekä irrotettavan vetokoukun lukkomekanismit kannattaa myös voidella ohuella öljyllä kevyesti ajoittain moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Vetokoukkuja on irrotettavia, kiinteitä, sekä taittuvia. Kaikkien hyväksyttyjen koukkujen turvallisuus on oikein käytettynä varsin hyvä ja koukut ovat myös varsin huoltovapaita. Irrotettava koukku kannattaa kuitenkin ottaa aina käytön jälkeen irti, sillä muutoin koukku saattaa ruostua kiinni hyvinkin nopeasti.  

Peräkärryn vetokita on hyvä tarkastaa jokaisen kytkennän yhteydessä, jotta vetokoukun ympärille istuva lukituskieli ei ole taipunut tai kulunut. Samalla tarkastetaan, että lukituskahva todella pysyy lukittuna ajon aikana, eikä avaudu ilman että avaussalpa kahvassa on painettuna. Kytkennän jälkeen on hyvä yrittää sekä nostaa että painaa kytkentää molempiin suuntiin, tai katsoa vetokitaa alapuolelta, jotta voi nähdä että vetokidan lukituskieli istuu hyvin lukittuna vetokuulan alapintaa vasten.

Auton sekä siihen kytkettävän, jarrullisen O2-luokan perävaunun kytkennässä on käytettävä varmistuskaapelia silloin, kun kytkettävien ajoneuvojen kytkentälaitteissa on varmistuskaapelille kiinnityspisteet. Varmistuskaapelin tulee kytkeä perävaunun jarrut varsinaisen kytkennän irrotessa ajon aikana.