Siirry sisältöön
Mopoilija kiittää autoilijaa, joka antaa hänelle tietä.
Mopolla liikenteessä

Mopot ja mopoautot ovat suosittuja kulkupelejä eritoten nuorten keskuudessa, mutta mopoa käytetään myös koko perheen ajoneuvona. Mopoilu on tärkeä ensiaskel nuorten opetellessa moottoriliikenteen sääntöjä ja omaksuessa turvallisia liikenneasenteita.

Mopon kuljettaja

Mopon kuljettamiseen vaaditaan 15 vuoden ikä ja lisäksi vähintään AM120 luokan ajokortti.

Mopon kuljettajana olet liikenteessä moottoriajoneuvon kuljettaja, jonka velvollisuudet ja oikeudet ovat jokseenkin samat kuin auton kuljettajalla. Liikenteessä sinulla mopon kuljettajana ei ole varaa heikentää ajokykyäsi ajamalla humalassa, huumeiden tai  lääkeaineiden vaikutuksen alaisena taikka väsyneenä. Kuljettajan on pysäytettävä moponsa poliisin antamasta merkistä ja suostuttava kuljettajan ja ajoneuvon ajokunnon tarkastuksiin.

Mopon matkustaja

Mopo on alun perin ollut yhden ihmisen kulkupeli. Kaksipyöräisellä mopolla saa kuitenkin nykyisin kuljettaa kuljettaa yhtä matkustajaa matkustajalle varatulla paikalla, jos se on rekisteriotteen mukaan sallittu. Kolmipyöräisellä mopolla taas saa kuljettaa matkustajia enintään rekisteriin merkityn määrän. Oleellista siis on, että rekisteröintitodistuksessa on maininta matkustajalle tarkoitetusta istumapaikasta.

Ota myös huomioon, että matkustajan kuljettaminen tekee mopon hallitsemisesta haastavampaa. Älä kuljeta matkustajaa, jolla ei ole asianmukaista varustusta. Muista, että kypärä on pakollinen myös mopon matkustajalla. Alle 135 senttimetriä pitkän lapsen kuljettamiseen mopolla on käytettävä lapsen kuljettamiseen soveltuvaa istuinta tai lasten turvalaitetta.

Mopon hallinta

Kaksipyöräisen ajoneuvon hallitseminen vaatii sinulta itse asiassa enemmän kuin autolla ajaminen. Nopeus on tärkein yksittäinen tekijä, jolla voit säädellä liikkumisesi turvallisuutta. Nopeus on monessa mukana ja se vaikuttaa

 • luotettavien havaintojen tekemiseen
 • mopon hallintaan
 • pysähtymismatkan pituuteen
 • törmäyksissä ja kaatumisissa seurausten vakavuuteen.

Tärkein mopon hallintaan liittyvistä harjoiteltavista asioista on tehokas jarrutus. Tehokas jarruttaminen vaatii sekä etu- että takajarrun yhtäaikaista käyttötaitoa. Erityisen tärkeää on osata käyttää etujarrua tehokkaasti, mutta turvallisesti. Pelkällä takajarrulla jarrutettaessa saattaa jarrutusmatka olla jopa kolminkertainen verrattuna jarruttamiseen molemmilla jarruilla. Kyydittäessä mopon painopiste muuttuu takapainoiseksi ja eturenkaan kitka vähenee. Tästä syystä jarruttaminen ja ohjaaminen vaikeutuvat.

Pysähtymismatka

Nopeuden vaikutus ilmenee erityisesti mopon vauhdin hiljentämisessä ja pysäyttämisessä. Pysähtymismatka muodostuu aina kahdesta eri matkasta eli reaktio- ja jarrutusmatkasta. Reaktiomatka tarkoittaa  sitä  matkaa, jonka mopo kulkee kuljettajan tekemästä havainnosta  jarrutuksen  alkamiseen. Jos kuljettajan reaktioaika on kaksi sekuntia, niin 40 km/h ajettaessa mopo liikkuu kahden sekunnin aikana noin 22 metriä, eli sinä aikana vauhti ei hiljene vielä ollenkaan. Kuljettajat pystyvät reagoimaan noin sekunnissa silloin, kun ollaan koetilanteessa, mutta todellisessa liikennetilanteessa aika on pitempi. Kuljettajan reaktioaikaa pidentävät alkoholin, huumeiden tai lääkeaineiden käyttö, väsymys ja esimerkiksi tilanteen yllättävyys.

Jarrutusmatkan pituuteen vaikuttaa eniten ajonopeus. Toiseksi tärkein tekijä on kuljettajan jarrutustaito. Jarrujen ja renkaiden kunto sekä tien pinnan pitävyys vaikuttavat myös oleellisesti jarrutusmatkan pituuteen. On hyvä muistaa, että jo pieni nopeuden vähentäminen antaa paljon pelivaraa tilanteen hallitsemiseksi. Nopeuden pudottaminen esimerkiksi 40:stä km/h 30:een km/h lyhentää jarrutusmatkan puoleen.

Turvallisen mopoilun perusvinkit

 • Tunne säännöt ja noudata niitä.
 • Tunne itsesi ja hallitse ajokkisi.
 • Ota muut tielläliikkujat huomioon.
 • Käytä sopivan kokoista ja ehjää kypärää ja kiinnitä hihna. Myös mopon matkustajan on käytettävä kypärää.
 • Muista ennakoiva ajotapa: nopeus tilanteen mukaan, tarkkaile kokonaistilannetta, älä yllätä ja pidä turvaväli.

Turvallisuuden kannalta on tärkeä myös muistaa, että

 • mopon kuljettaja on liikenteessä moottoriajoneuvon kuljettaja, jonka velvollisuudet ja oikeudet ovat lähes samat kuin auton kuljettajalla.
 • viritetyllä mopolla ajaminen liikenteessä on turvallisuusriski ja lailla kiellettyä.
 • käytä suojaavaa ja erottuvaa ajoasua.
 • ajokunto on varmistettava ennen liikkeelle lähtöä. Mopolla hiprakassa ajava kuljettaja syyllistyy rattijuopumukseen aivan kuin millä tahansa muullakin ajoneuvolla.
 • suojatietä lähestyttäessä on ajettava sellaisella nopeudella, että tarvittaessa voidaan pysähtyä ennen suojatietä.
 • kaistaa vaihdettaessa ei saa aiheuttaa haittaa eikä vaaratilanteita muulle liikenteelle.
 • mopoilijan paikka on pientareella tai ajoradan oikeassa reunassa. 1.6.2020 alkaen mopolla pientareella ajaminen on sallittua ainoastaan taajaman ulkopuolella. Pyörätiellä saa ajaa ainoastaan, jos se on erikseen sallittu ja merkillä osoitettu.
 • mopolla tai mopoautolla ajaessa korostuu sopivien väylien valinta. Reitin valinnassa on hyvä ottaa huomioon väylien nopeusrajoitukset, liikennemäärät ja olosuhteet.
 • liikuttaessa mopoautolla tai mopolla muun liikenteen seassa korostuvat takaa tulevan liikenteen toiminnan seuraaminen ja ennakoiminen. Jononmuodostus ja mahdolliset riskiohitukset tulevat usein takaa.
 • opettele havaitsemaan oleelliset asiat.
 • opettele oikea toiminta onnettomuustilanteessa.

Mopo-onnettomuudet johtuvat usein mopoilijoiden vaarallisista ajotavoista

Mopoilijoiden henkilövahingot ovat olleet laskussa viime vuosina. Kuolemantapauksia sattuu vuosittain noin kolme, ja loukkaantumisia tilastoidaan noin 360. Liikennekasvatuksen merkitys korostuu, sillä onnettomuudet johtuvat usein mopoilijoiden vaarallisista ajotavoista.

15–17-vuotiaiden riski menehtyä liikenteessä on Suomessa suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Tämän ikäryhmän miehille sattuu eniten henkilövahinkoja mopo-onnettomuuksissa. Riski joutua mopolla vakavaan liikenneonnettomuuteen on yli kymmenkertainen henkilöautoon verrattuna. Mopoilijalla on usein puutteelliset tiedot säännöistä, hän ottaa turhia riskejä, haluaa näyttää tai on piittaamaton muusta liikenteestä. Mopoilija on lisäksi suojaamaton ja vaikea havaita. Mopo kulkee suhteellisen nopeasti ja voi yllättää muut tielläliikkujat.

Monet lievät onnettomuudet eivät tule tilastoihin, joten todellisuudessa onnettomuuksia sattuu tilastoissa ilmoitettuja määriä enemmän. Valtaosa mopoiluonnettomuuksista on mopoilijan itsensä aiheuttamia. Tyypillisin onnettomuustyyppi on risteysonnettomuus, mutta myös suistumisia, kaatumisia ja peräänajoja on paljon. Vakavista mopoturmista joka viides ajetaan humalassa.

Mopoauto-onnettomuuksissa erottuu samoja piirteitä kuin mopo-onnettomuuksissa ja nuorten uusien kuljettajien henkilöautolla ajamissa onnettomuuksissa. Kokemattomilla kuljettajilla on vaikeuksia ajonopeuden säätelyssä erityisesti tilanteissa, joissa ajonopeus on osattava säädellä tieverkolla esiintyvien erilaisten kaarteiden vaatimalla tavalla. Ajotaito joutuu koetukselle, mikä näkyy tieltä suistumisten kasvuna. On hyvä tiedostaa, että mopoauton kolariturvallisuus ei ole niin hyvä kuin henkilöauton.

Mopon virittäminen on kiellettyä ja siitä voi tulla kallis lasku

Moni haluaisi ajaa mopollaan vauhdikkaammin kuin mitä on luvallista, mutta omien rakennemuutosten tekeminen saattaa tehdä moposta vaarallisen kulkupelin. Liikenteessä käytettävän ajoneuvon rakennetta ei ole lupa käyttöönoton jälkeen muuttaa sellaiseksi, ettei ajoneuvo enää täytä sitä koskevia vaatimuksia

Viritetyllä mopolla liikenteessä ajaminen on laitonta. Moottoripyöräksi luokiteltavasta viritetystä moposta on maksettava autovero. Mopo muuttuu moottoripyöräksi, jos sen moottorin tilavuutta suurennetaan yli 50 cm³:n tai mopon rakennetta muutetaan niin, että ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus ylittää 45 km/h. Tämän seurauksena kyseiseen ajoneuvoon sovelletaan moottoripyöristä annettuja säännöksiä.

Viritetyn mopon katsotaan vastaavan moottoripyörää/raskasta nelipyörää. Tällöin siitä on maksettava autoveroa. (Avautuu uuteen ikkunaan)

Vanhemmilla vastuu

Mopoilijan vanhemmat voivat edesauttaa turvallisen liikkumisen oppimista osallistumalla mopoilun harjoitteluun nuoren kanssa. On muistettava, että vanhemmilla on valvontavastuu alle 18-vuotiaista huollettavistaan. Vanhempien kiinnostus mopoiluun ei saisikaan loppua siihen hetkeen, kun mopo luovutetaan nuoren käyttöön.

Tutustu poliisin videoihin aiheesta: