Gå till innehållet
Suomessa liikennesäännöt määritellään tieliikennelaissa.
Trafikregler och vägmärken

I Finland fastställs trafikreglerna i vägtrafiklagen. Trafikanordningar, dvs. trafikljus, vägmärken och vägmarkeringar, och deras förklaringar återfinns i författningsbilagan till vägtrafiklagen. Polisen ansvarar för trafikövervakningen.

Vägtrafiklagen föreskriver trafikreglerna i Finland. I lagen behandlas bland annat trafikanternas skyldigheter och ansvar. Polisen (Öppnas i ett nytt fönster) övervakar att vägtrafiklagen följs. Gränsbevakningsväsendet och Tullen övervakar också efterlevnaden av vägtrafiklagen inom sina respektive områden. Om avgifter för trafikförseelse föreskrivs i 6 kap. i vägtrafiklagen. Avgiften för trafikförseelse är en fast straffavgift för de olika förseelser som anges i lagen. För bilister och motorcyklister varierar avgiften för trafikförseelse mellan 100 och 200 euro. För cyklister är avgiften för trafikförseelse 40 euro och för fotgängare 20 euro. För mopedister är avgiften 100 euro.

Brott mot vägtrafiklagen kan också betraktas som äventyrande av trafiksäkerheten eller grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Om dessa, liksom rattfylleri, föreskrivs i 23 kap. i strafflagen. Straffet för dessa är vanligen böter, vars penningbelopp beror på individens inkomst. Med hjälp av bötesräknaren på polisens webbplats kan du beräkna straffets storlek för några av de vanligaste trafikförseelserna.

Den aktuella vägtrafiklagen hittar du i nättjänsten Finlex. (Öppnas i ett nytt fönster) Kommunikationsministeriet (Öppnas i ett nytt fönster) ansvarar för frågor som rör vägtrafiklagen.

Vägmärken

Vägmärken är det vanligaste sättet att styra trafiken. Märkenas utseende, färg och form anger vilket budskap man vill förmedla till trafikanten. Triangelformade märken är varningsmärken, röd-gula runda märken anger förbud eller begränsningar, runda blå är påbudsmärken och en grupp bestående av sju märken av olika form och färg är märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt.

Dessutom omfattar vägmärkena anvisnings- och informationsmärken samt ett flertal olika tilläggsskyltar. 

I Finland fastställs vägmärkena i vägtrafikförordningen. För vägmärken som används vid landsvägar ansvarar Trafikledsverket (Öppnas i ett nytt fönster). Den nya vägtrafiklagen, som trädde i kraft den 1 juni, inför också nya märken. Du hittar också de nya märkena i sin helhet på Trafiledsverkets webbplats. (Öppnas i ett nytt fönster) Förklaringarna till vägmärkena hittar du på Finlex-tjänsten (vägmärkena hittar du genom att bläddra nedåt på sidan).

Vägmärkenas förklaringar enligt klass:

Vägmärkets tilläggsskyltar

Det finns dessutom olika tilläggsskyltar (Öppnas i ett nytt fönster). Under ett vägmärke kan en rektangulär tilläggsskylt användas i det fall vägmärkets syfte eller användningsområde måste förtydligas. En tilläggsskylt kan även användas för att fastställa verkningsområdet eller tidsangivelsen samt för att begränsa verkan.

Parkering

Den egna kommunens trafikplanering ansvarar för frågor som rör trafikmiljön i tätorter, vägmärken i tätorter, ortspecifika trafiklösningar och vägarnas underhåll. Den kommunala parkeringsövervakningen övervakar även att parkeringsförbuden följs. Det lönar sig att kontakta den kommunala parkeringsövervakningen om man grubblar över något som hör samman med parkering.

Det är förbjudet att parkera på privat område utan tillstånd av fastighetens ägare eller innehavare. Parkering på privat område övervakas ofta av privata parkeringsvakter. Felaktig parkering i ett privat område är normalt belagd med en övervakningsavgift som fastställs av det privata parkeringsföretaget och vars belopp och anvisningar anges i samband med parkeringsplatsen.

Vägmarkeringar

Om vägmarkeringar, såsom spärrlinjer eller övergångsställen, föreskrivs i bilagan till vägtrafiklagen.

Anvisningar om de vanligaste vägmarkeringarna hittar du på Trafikledsverkets webbplats (Öppnas i ett nytt fönster).

Nyttig tilläggsinformation om trafikfrågor

För frågor som rör körkort, registrering, fordonsteknik och förarutbildning ansvarar Trafik- och kommunikationsverket Traficom. (Öppnas i ett nytt fönster)

För frågor som rör underhållet av allmänna vägar samt miljö och planering av vägleder ansvarar Trafikledsverket (Öppnas i ett nytt fönster).

För frågor som rör bilskolor och utbildning av nya förare ansvarar Finlands bilskoleförbund. (Öppnas i ett nytt fönster)

För frågor som rör fordonsförsäkringar och ersättningar ansvarar Trafikförsäkringscentralen. (Öppnas i ett nytt fönster)

Undersökningskommissionerna för trafikolyckor utför undersökningar av väg- och terrängolyckor. Institutet för olycksinformation (Öppnas i ett nytt fönster) producerar bland annat årsrapporter och informationstjänster med anknytning till undersökningskommissionernas material.