Siirry sisältöön
kaksi sähköpotkulautailijaa kadulla
Sähköpyörä, sähköpotkulauta ja muut kevyet sähköajoneuvot

Sähköisiä liikkumisvälineitä on monia erilaisia. Sähköpyörät ja sähköpotkulaudat ovat nykyisin suosittuja liikkumisvälineitä. Laitteen ominaisuuksista riippuu, mitä liikennesääntöjä tulee noudattaa. Esimerkiksi sähköpotkulaudalla kulkevaa koskevat samat liikenne- ja väistämissäännöt kuin pyöräilijää.

Sähköisiä liikkumisvälineitä on nykyisin liikenteessä paljon. Laitteen ominaisuuksista riippuu, luetaanko sitä käyttävä jalankulkijaksi, pyöräilijäksi vai moottoriajoneuvon kuljettajaksi. Ominaisuudet vaikuttavat myös esimerkiksi siihen, vaaditaanko laitteen kuljettajalta ajokortti tai onko laitteelle otettava liikennevakuutus.

Katso tarkemmin Liikenneturvan Sähköisellä liikkumisvälineellä -oppaasta (Avautuu uuteen ikkunaan) (pdf).

Taulukko: jos välineen rakenteellinen nopeus on enintään 15 km/h, tulee noudattaa jalankulkijan liikennesääntöjä. Jos nopeus on enintään 25 km/h, tulee noudattaa polkupyöräilyn liikennesääntöjä. Mopot ja mopoautot (enintään 45 km/h) noudattavat mopon ja mopoauto liikennesääntöjä.

Sähköpotkulaudoilla on noudatettava pyöräilyn sääntöjä

Sähköpotkulautailijalta vaaditaan ennakointia ja maltillista nopeutta vilkkaassa kaupunkiympäristössä. Ennen laitteen käyttöä on perehdyttävä sen toimintaan ja tiedettävä liikkumisen edellyttämät liikennesäännöt, vaikka sähköpotkulaudan käyttö ei vaadi ajokorttia. Kyseessä ei ole lelu, vaan ajoneuvo. Vuokrakäytössä olevien sähköpotkulautojen rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 km/h ja niillä ajetaan pyöräilysääntöjen mukaan. Jalkakäytävällä sähköpotkulaudalla ajaminen on yksiselitteisesti kielletty. Lue lisää pyöräilysäännöistä Liikenneturvan Jalan ja pyöräillen -oppaasta (Avautuu uuteen ikkunaan) (pdf).

Kuten pyörällä, myös sähköpotkulaudalla on kuljettava pyörätiellä, jos sellainen on. Pyöräväylällä kuljetaan sen oikeassa reunassa ja edellä kulkeva ohitetaan väylän keskeltä. Ellei pyörätietä ole, kuljetaan sähköpotkulaudalla tien tai ajoradan oikeassa reunassa. Pyöräkaistalla kuljetaan samojen sääntöjen mukaan kuin ajoradalla ylipäätään.

Toisten kulkijoiden huomioon ottaminen on olennaista niin laitteella liikkuessa kuin sitä pysäköidessä. Älä siis jätä lautaa kulkuväylälle, jossa siihen voi kompastua tai törmätä.

Mikäli laitteen rakenteellinen enimmäisnopeus on 15 km/h, rinnastetaan laitteen käyttäjä jalankulkijaan, ja laitteella kuljetaan jalankulun sääntöjen mukaan.

Sähköpyörät

Sähköpolkupyörällä on avustuksen kanssa kevyempi polkea kuin tavallisella pyörällä, mutta sillä saa myös liikuntaa. Polkemisen keveys vaikuttaa siihen, että sähköpolkupyörä on mainio väline vähän pidemmilläkin matkoilla työpaikalle, kouluun tai kauppaan. Sähköavusteisuus helpottaa myös vastatuuleen ja ylämäkeen polkemista. Akkujen toimintasäde mallista riippuen edellyttää latausta 30-70 km välein. Sen jälkeen polkija vastaa itse nopeuden kasvattamisesta.

Sähköpyöräily on oiva tapa saada liikuntaa, joka rasittaa kohtuullisesti. Esimerkiksi työmatkat sujuvat ilman ylenpalttista hikistymistä. Sähköpolkupyöräily parantaa eri-ikäisten käyttäjien liikkumismahdollisuuksia, lisää liikenteen sujuvuutta ja vähentää päästöjä. Lue lisää Liikenneviraston raportista: Sähköavusteisten polkupyörien tiekartta. (Avautuu uuteen ikkunaan)(PDF)

Animoitu kuva sähköpyöräilijästä

Sähköpolkupyörä lyhyesti:

 • Moottori toimii poljettaessa ja kytkeytyy pois 25km/h nopeudessa. Jos nopeus on enintään kuusi kilometriä tunnissa, sähkömoottori voi toimia polkematta.
 • Avustuksen kanssa tavallista pyörää kevyempi polkea; voiman lisäys auttaa varsinkin ylämäissä, ihan kuin joku työntäisi selästä.
 • On tällä hetkellä akkuineen 6–8 kg tavallista polkupyörää painavampi – ilman avustusta siksi jonkin verran raskaampi polkea kuin tavallinen pyörä
 • Toimintasäde riippuu mallista: lataus noin 30–70 km välein
 • Lähes kaikissa malleissa akku voidaan irrottaa ja ladata sisätiloissa
 • Pyörien hintahaitari on suuri, nykyisin yleisimpiä ovat 1000–1500 euron pyörät
 • Sähköpolkupyörän lisäksi on olemassa sähkökäyttöisiä pyöriä (yli 250 watin moottori, toimii täysin polkematta) ja muunnossarjoja (tavalliseen pyörään asennettavat sähköominaisuudet). Sähköpyörä-termillä viitataan kaikkiin kolmeen: sähköpolkupyöriin, sähkökäyttöisiin pyöriin ja näiksi muunnettuihin polkupyöriin.
  (Lähde Liikennevirasto.)

Kevyet sähköajoneuvot

Sellaista itsestään tasapainottuvaa kevyttä sähköajoneuvoa, joka pysyy tasapainossa myös silloin, kun ajoneuvo ei liiku tai siinä ei ole kuljettajaa, saa kuljettaa myös jalkakäytävällä. Tällöin kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.

Kevyissä sähköajoneuvoissa on pimeän tai hämärän aikaan käytettävä eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa sekä taaksepäin punaista valoa. Kevyissä sähköajoneuvoissa tulee olla punainen takaheijastin ja äänimerkinantolaite.

Laitteiden käyttö ei edellytä ajokorttia, rekisteröintiä eikä katsastusta. Liikennejuopumussäännökset kattavat polkupyörien lisäksi myös moottorilla varustetut polkupyörät ja kevyet sähköajoneuvot.

Jalankulkua avustavat laitteet

Jalankulkua avustavilla tai korvaavilla laitteilla ja liikkumisvälineillä kuljetaan jalankulkuväylillä jalankulkijan säännöillä. 

Kävelyä avustavilla laitteilla tarkoitetaan esimerkiksi tasapainotettuja yksi- tai useampipyöräisiä henkilökuljettimia, kuten

 • tasapainoskoottereita ja
 • muita vastaavia kevyitä sähkömoottorisia kulkuvälineitä.
Infograafi, joka kertoo mitä pitää ottaa huomioon eri sähköäyttöisillä liikkumisvälineillä.
(1) Tieliikennelaki 3 § 1 momentti: Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava
liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.
(2) Tieliikennelaki 17 §: Ajoneuvoa ei saa ajaa se, jolta sairauden, vian, vamman, väsymyksen tai
päihtymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuu siihen tarvittavat edellytykset.
(3) 1.1.1985 tai myöhemmin syntyneet eivät saa ajaa kaksi- tai kolmipyöräistä mopoa ilman ajokorttia.
Kevyt nelipyörä (mopoauto) vaatii iästä riippumatta ajokortin.

Tarkista aina hankinnan yhteydessä tarvitseeko laite liikennevakuutuksen. Vaatimukset muuttuvat
vuoden 2024 aikana.