Siirry sisältöön
Liikenneympyrästä poistuessa autoilija välistää jalankulkijoita ja pyöräilijöitä

Liikenneympyrä

Risteysliikenne voidaan tehdä turvallisemmaksi liikenneympyröillä. Liikennesuunnittelussa liikenneympyrän sijasta puhutaan usein kiertoliittymistä. Liikenneympyrässä ajaminen sujuu turvallisesti, kunhan vain osaa ympyrässä ajamisen perusasiat ja noudattaa liikennesääntöjä. 

Väistämisvelvollisuudet

Liikenneympyrä eli kiertoliittymä on varustettu lähestyvistä suunnista väistämisvelvollisuudesta kertovalla liikennemerkíllä (kärkikolmio), jolloin liikenneympyrään saapuvien on väistettävä sekä pyöräilijöitä, kävelijöitä ja mopoilijoita että ympyrässä jo olevaa ajoneuvoliikennettä. Ympyrästä poistuvien ajoneuvojen taas on väistettävä suojatiellä tai pyörätien jatkeella kulkevia, koska liikennesäännön perusteella ajoneuvolla on väistettävä tietä ylittävää jalakulkijaa,  polkupyöräilijää ja  mopoilijaa poistuttaessa liikenneympyrästä.

Infograafi: ympyrästä poistuvien ajoneuvojen on väistettävä suojatiellä tai pyörätien jatkeella kulkevia.

Suuntamerkin näyttäminen

Liikenneympyrään saapuvien ajoneuvojen ei tarvitse näyttää suuntamerkkiä. Ympyrästä poistuvien ajoneuvojen sen sijaan on aina näytettävä suuntamerkki oikealle. Isommissa liikenneympyröissä voi olla kaksi ajokaistaa, jolloin kaistaa vaihdettaessa on näytettävä suuntamerkki.

Suuntamerkin näyttämisellä annetaan tarpeellista tietoa omista kääntymisaikeista muille ympyrään saapuville moottoriajoneuvojen kuljettajille sekä pyöräilijöille ja jalankulkijoille, jos ympyrä on varustettu risteävillä suojateillä ja pyörätien jatkeilla niin kuin se useimmiten on.

Vaarallisimmat tilanteet

Liikenneympyrän liikenteessä on kaksi todellista vaaranpaikkaa:

  • Jos ympyrästä poistuva väistämisvelvollinen ajoneuvon kuljettaja ei väistä suojatiellä tai pyörätien jatkeella olevaa jalankulkijaa tai pyöräilijää.
  • Jos väistämisvelvollinen ympyrään saapuva ajoneuvon kuljettaja ei väistä ennen ympyrää olevaa jalankulkijaa tai pyöräilijää näiden ylittäessä ajorataa suojatiellä tai pyörätien jatkeella.

Ympyrään mentäessä on väistettävä siellä jo olevaa liikennettä sekä kevyttä liikennettä, eli kävelijöitä, pyöräilijöitä ja mopoja – ympyrät ovat varustettu lähestyvistä suunnista väistämisvelvollisuudesta kertovalla kärkikolmiolla.

Ympyrästä poistuttaessa on vielä väistettävä suojatiellä tai pyörätien jatkeella kulkevia normaalin väistämissäännön mukaan, aivan kuten kääntyisi tavanomaisessa risteyksessä.

Kaksikaistainen liikenneympyrä

Kaksikaistaisessa liikenneympyrässä pätevät samat liikennesäännöt kuin yksikaistaisessakin ympyrässä. Ne kuitenkin vaativat kuljettajilta hieman enemmän huomiota siinä, minkä kaistan ympyrään mentäessä valitsee. Kannattaakin seurata opasteita tarkasti ja valita oman ajoreitin kannalta oikea kaista mahdollisimman hyvissä ajoin ennen ympyrään menemistä. Opasteiden havainnointia on syytä jatkaa vielä itse ympyrässäkin. Näin toimimalla päätyy lopulta näppärästi oikeaan ulosmenoliittymään.

Mikäli kaistaa joutuu vaihtamaan ympyrän sisällä, on kaistaa vaihtava luonnollisesti väistämisvelvollinen muihin ympyrässä ajaviin nähden. Kunnon turvaväli ja oikea tilannenopeus ehkäisevät vaaratilanteita niin ympyrään tultaessa, siellä ajettaessa kuin sieltä poistuttaessakin.