Turvallinen tien ylitys

Soveltuvuus ja tavoite

  • Perusopetus: luokat 0-2.
  • Harjoitellaan yhdessä turvallisen tienylittämisen taitoja.

Näin se tehdään

Harjoitellaan turvallinen tienylitystapa joko koulun pihassa tai lähiympäristön turvallisessa paikassa. Vanhemmat oppilaat voivat toimia nuorempien oppilaiden opastajina. Oppilaat jaetaan pareiksi, eli yksi vanhempi + 1 nuorempi oppilas. Ohjataan vanhempaa oppilasta keskustelemaan parinsa kanssa jokaisesta vaiheesta tienylityksessä:

  • Miksi on tärkeää pysähtyä?
  • Miksi pitää kuunnella ja katsella?
  • Onko tarpeen juosta tien yli?

Korostetaan rauhallista tapaa toimia tietä ylitettäessä. Muistetaan vaiheet: Pysähdy, kuuntele ja katso - ja kävele reippaasti yli.

Loppukeskustelu

Kerrataan turvallisen tienylittämisen vaiheet. Keskustellaan siitä, miksi puhelimen käyttö liikenteessä ei ole turvallista.