Eläinaiheiset sadut sopivat hyvin varhaiskasvatuksen liikennekasvatukseen. Tarinoiden lukemisen tai kuuntelemisen jälkeen lasta voi pyytää vastaamaan kysymyksiin, joiden avulla kannustetaan miettimään turvallisuutta liikenteessä. Lapsi voi joko kirjoittaa vastaukset paperille tai kysymysten avulla voi käydä keskustelua lapsen kanssa.

Kysymyksiä tarinan käsittelyn tueksi:

  • Miten tarina liittyi turvalliseen liikkumiseen?
  • Mikä oli mielestäsi tarinan tärkein opetus? Mitä tarinan lapset oppivat tilanteessa?
  • Oletko itse ollut joskus vastaavassa tilanteessa kuin mitä tarinassa kuvattiin?
  • Minkä vuoksi liikenteessä on aina tärkeä olla tarkkaavainen?
  • Minkälaisia asioita tulee huomioida liikenteessä juuri tähän aikaan vuodesta?

Sadut löytyvät tästä: