Siirry sisältöön
Raskaan liikenteen ajoneuvo maantiellä
Raskaan ajoneuvon kuljettajat

Raskaiden ajoneuvojen kuljettajat ovat ajamisen ammattilaisia. Raskaan ajoneuvon kuljettaminen on kuitenkin vaativaa, sillä kuljettajan on hoidettava samalla myös työtehtävää.

Raskaan ajoneuvon kuljettaja on liikenteen ammattilainen

Raskaiden ajoneuvojen kuljettajiin kuuluu niin tavaraliikenteen kuin henkilöliikenteenkin kuljettajia.

Tavarankuljetuksessa kuljetetaan, tavaroita, puuta, maa-aineksia sekä nesteitä erilaisilla ajoneuvoilla, pakettiautoilla, puoli- ja täysperävaunuyhdistelmillä ja säiliöautoilla.

Linja-autonkuljettaja työskentelee erilaisissa ympäristöissä niin palveluliikenteessä, paikallisliikenteessä, maaseutuliikenteessä, kaukoliikenteessä ja tilausajoliikenteessä.

Raskaan ajoneuvon kuljettaminen on vaativaa työtä, sillä kuljettajan on hoidettava ajoneuvon kuljettamisen ohella myös lukuisia työtehtävään liittyviä asioita. Hänen on kuljetettava kuorma tai matkustajat turvallisesti, luotettavasti ja ajallaan paikasta toiseen. Tästä aiheutuu kuljettajalle paineita, jotka hänen on kyettävä hallitsemaan ja ottamaan huomioon ajamisessaan.

Väsymys on keskeinen riskitekijä ammattiliikenteessä

Väsymys on liikenteen keskeisiä riskitekijöitä. Sen vaikutusta ei kuitenkaan helposti tunnisteta ja sen vaikutusta vähätellään.

Myös ammattiliikenteessä väsymys on eräs olennaisimpia vaaratekijöitä. Väsymystä aiheuttavia ja lisääviä tekijöitä on runsaasti. Useimmiten se johtuu levon puutteesta. Väsymyksen välittömiä vaikutuksia onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin on vaikea määritellä tarkasti, mutta se on taustalla ja vaikuttamassa suorituksiin paljon useammissa tapauskissa kuin yleensä uskotaan.

Tutkijalautakuntien aineistosta tehdyssä selvityksessä todettiin, että väsymys oli ollut taustalla joka kuudennessa kuolonkolarissa ja liki joka viides kuolemaan johtanut onnettomuus johtuu väsymyksestä. Tyypillisimmillään väsymysonnettomuudet ovat kohtaamisonnettomuuksia ja tieltä suistumisia sekä ne sattuvat useimmiten kesällä.

Väsymyksen torjunta edellyttää väsymyksen tunnistamista. Rattiin nukahtaminen ei tapahdu yhtäkkiä, vaan sitä edeltävät monentasoiset oireet, jotka tulee tunnistaa ja ottaa huomioon. Viimeistään silloin, kun silmäluomet tuntuvat raskailta on tajuttava, että rattiin nukahtaminen on lähellä. Lisäksi useat haukottelut ovat vakavia merkkejä väsymyksestä.

Jatkokoulutuksella lisätään turvallisuutta ja jaksamista

Ajaessaan liikenteessä raskaalla ajoneuvolla kuljettajan on tunnistettava paitsi itseensä ja ajoneuvoonsa liittyvät riskit myös muihin kuljettajiin ja heidän ajoneuvoihinsa, suojaamattomiin liikkujiin kuten jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin, tieliikenneympäristöön ja -oloihin sekä työtehtäväänsä liittyvät riskit.

Kuljettajien taitoa toimia liikenteessä ennakoiden ei voida koskaan tarpeeksi korostaa.

Kuljettajien peruskoulutusta sekä jatkokoulutusta on kehitetty viime vuosina voimakkaasti. Ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta on vaadittu ammattipätevyys henkilöliikenteessä syksystä 2008 ja tavaraliikenteessä syksystä 2009 alkaen. Mikäli ajokortti on suoritettu aiemmin, pitää kuljettajien osallistua pakolliseen 35 tunnin jatkokoulutukseen säilyttääkseen ammattipätevyytensä.

Jatkokoulutuksella tavoitellaan liikenneturvallisuuden ja kuljetusten turvallisuuden parantamista sekä kuljettajien jaksamista työssään.