Siirry sisältöön
Linja-auton ohjaamo

Onnettomuudet, joissa raskas ajoneuvo on osallisena

Kuolleiden määrä raskaan liikenteen onnettomuuksissa on laskenut lähes neljälläkymmenellä prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on lähes puolittunut.

Viimeisen kolmen vuoden aikana raskaan liikenteen onnettomuuksissa (osallisena kuorma-auto tai linja-auto) on kuollut keskimäärin 66 ja loukkaantunut 460 ihmistä vuosittain. Tämä on kolmannes kaikista tieliikenteessä menehtyneistä ja kymmenesosa loukkaantuneista. Vuoden 2019 tietojen mukaan 48 ihmistä loukkaantui vakavasti raskaan liikenteen onnettomuuksissa.

Taajamien ulkopuolella tapahtui lähes yhdeksän kymmenestä kuolemantapauksista ja kaksi kolmesta loukkaantumisista. Uhreista 70 prosenttia menehtyi kohtaamisonnettomuuksissa ja joka kymmenes samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. Loukkaantumisista 40 prosenttia tapahtui samojen ajosuuntien onnettomuuksissa ja joka neljäs kohtaamisonnettomuuksissa.

Taajamissa tapahtui noin joka kymmenes kuolemantapauksista ja kolmasosa loukkaantumisista. Risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa menehtyi kolmannes uhreista. Kuolemista joka neljäs oli jalankulkijaonnettomuuksia. Loukkaantumisista lähes kolmannes tapahtui samojen ajosuuntien onnettomuuksissa ja lähes kolmannes risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa.

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet raskaan liikenteen onnettomuuksissa 2011-2020 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet raskaan liikenteen onnettomuuksissa 2011-2020:

Kuorma-auton kanssa onnettomuuksiin joutuneista lähes kolme neljästä menehtyi henkilöautossa. Loukkaantumisista yli puolet tapahtui henkilöautossa.

Kuvassa vasemmalla kuolleet onnettomuuksissa, joissa oli mukana kuorma-auto ja kuvassa oikealla loukkaantuneet onnettomuuksissa, joissa oli mukana kuorma-auto.

Linja-auto-onnettomuuksissa 42 prosenttia uhreista menehtyi linja-autossa ja joka neljäs jalankulkijoina. Loukkaantumisista 39 prosenttia tapahtui linja-autossa ja 26 prosenttia henkilöautossa.

Kuvassa vasemmalla kuolleet onnettomuuksissa, joissa oli mukana linja-auto ja kuvassa oikealla loukkaantuneet onnettomuuksissa, joissa oli mukana linja-auto.

Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2018 – 2020. Vuosi 2020 on ennakkotietoja.