Siirry sisältöön
Linja-auton ohjaamo
Onnettomuudet, joissa raskas ajoneuvo on osallisena

Kuolleiden määrä raskaan liikenteen onnettomuuksissa on laskenut 40 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on laskenut kolmanneksella vastaavana aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana raskaan liikenteen onnettomuuksissa (osallisena kuorma-auto tai linja-auto) on kuollut keskimäärin 62 ja loukkaantunut 400 ihmistä vuosittain. Tämä on lähes kolmannes kaikista tieliikenteessä menehtyneistä ja kymmenesosa loukkaantuneista. Vuoden 2022 tietojen mukaan 45 ihmistä loukkaantui vakavasti raskaan liikenteen onnettomuuksissa.

Taajamien ulkopuolella tapahtui lähes yhdeksän kymmenestä kuolemantapauksista ja kaksi kolmesta loukkaantumisesta. Uhreista kolme neljästä menehtyi kohtaamisonnettomuuksissa ja joka kymmenes samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. Loukkaantumisista 40 prosenttia tapahtui kohtaamisonnettomuuksissa ja joka kolmas samojen ajosuuntien onnettomuuksissa.

Taajamissa tapahtui noin joka kymmenes kuolemantapauksista ja joka kolmas loukkaantumisista. Risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa menehtyi joka kolmas uhreista. Kuolemista joka neljäs oli nokkakolareissa. Loukkaantumisista lähes kolmannes tapahtui risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa ja neljännes samojen ajosuuntien onnettomuuksissa.

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet raskaan liikenteen onnettomuuksissa 2014-2023 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet raskaan liikenteen onnettomuuksissa 2014-2023:

Kuorma-auton kanssa onnettomuuksiin joutuneista kolme neljästä menehtyi henkilöautossa. Loukkaantumisista yli puolet tapahtui henkilöautossa.

Kuvassa vasemmalla kuolleet onnettomuuksissa, joissa oli mukana kuorma-auto ja kuvassa oikealla loukkaantuneet onnettomuuksissa, joissa oli mukana kuorma-auto.

Linja-auto-onnettomuuksissa lähes puolet uhreista menehtyi henkilöautossa. Loukkaantumisista lähes puolet tapahtui linja-autossa ja lähes kolmannes henkilöautossa.

Kuvassa vasemmalla kuolleet onnettomuuksissa, joissa oli mukana linja-auto ja kuvassa oikealla loukkaantuneet onnettomuuksissa, joissa oli mukana linja-auto.

Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2021 – 2023. Vuosi 2023 on ennakkotietoja.