Siirry sisältöön
Linja-auton ohjaamo

Onnettomuudet, joissa raskas ajoneuvo on osallisena

Kuolleiden määrä raskaan liikenteen onnettomuuksissa on laskenut kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on lähes puolittunut.

Viimeisen kolmen vuoden aikana raskaan liikenteen onnettomuuksissa (osallisena kuorma-auto tai linja-auto) on kuollut keskimäärin 66 ja loukkaantunut 430 ihmistä vuosittain. Tämä on lähes kolmannes kaikista tieliikenteessä menehtyneistä ja kymmenesosa loukkaantuneista. Vuoden 2020 tietojen mukaan 39 ihmistä loukkaantui vakavasti raskaan liikenteen onnettomuuksissa.

Taajamien ulkopuolella tapahtui lähes yhdeksän kymmenestä kuolemantapauksista ja 70 prosenttia loukkaantumisista. Uhreista 70 prosenttia menehtyi kohtaamisonnettomuuksissa ja joka kymmenes samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. Loukkaantumisista 40 prosenttia tapahtui samojen ajosuuntien onnettomuuksissa ja joka neljäs kohtaamisonnettomuuksissa.

Taajamissa tapahtui noin joka kymmenes kuolemantapauksista ja 30 prosenttia loukkaantumisista. Risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa menehtyi 30 prosenttia uhreista. Kuolemista joka viides oli jalankulkijaonnettomuuksia. Loukkaantumisista 30 prosenttia tapahtui samojen ajosuuntien onnettomuuksissa ja 30 prosenttia risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa.

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet raskaan liikenteen onnettomuuksissa 2012-2021 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet raskaan liikenteen onnettomuuksissa 2012-2021:

Kuorma-auton kanssa onnettomuuksiin joutuneista lähes kolme neljästä menehtyi henkilöautossa. Loukkaantumisista yli puolet tapahtui henkilöautossa.

Kuvassa vasemmalla kuolleet onnettomuuksissa, joissa oli mukana kuorma-auto ja kuvassa oikealla loukkaantuneet onnettomuuksissa, joissa oli mukana kuorma-auto.

Linja-auto-onnettomuuksissa kolmannes uhreista menehtyi henkilöautossa ja kolmannes jalankulkijoina. Loukkaantumisista 41 prosenttia tapahtui linja-autossa ja 26 prosenttia henkilöautossa.

Kuvassa vasemmalla kuolleet onnettomuuksissa, joissa oli mukana linja-auto ja kuvassa oikealla loukkaantuneet onnettomuuksissa, joissa oli mukana linja-auto.

Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2019 – 2021. Vuosi 2021 on ennakkotietoja.