Siirry sisältöön
Linja-auton ohjaamo

Onnettomuudet, joissa raskas ajoneuvo on osallisena

Kuolleiden määrä raskaan liikenteen onnettomuuksissa on laskenut lähes 15 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on laskenut 40 prosentilla vastaavana aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana raskaan liikenteen onnettomuuksissa (osallisena kuorma-auto tai linja-auto) on kuollut keskimäärin 66 ja loukkaantunut 400 ihmistä vuosittain. Tämä on lähes kolmannes kaikista tieliikenteessä menehtyneistä ja kymmenesosa loukkaantuneista. Vuoden 2021 tietojen mukaan 45 ihmistä loukkaantui vakavasti raskaan liikenteen onnettomuuksissa.

Taajamien ulkopuolella tapahtui lähes yhdeksän kymmenestä kuolemantapauksista ja kolme neljästä loukkaantumisesta. Uhreista lähes kolme neljästä menehtyi kohtaamisonnettomuuksissa ja joka kymmenes samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. Loukkaantumisista 40 prosenttia tapahtui samojen ajosuuntien onnettomuuksissa ja joka lähes joka kolmas kohtaamisonnettomuuksissa.

Taajamissa tapahtui noin joka kymmenes kuolemantapauksista ja joka neljäs loukkaantumisista. Risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa menehtyi joka neljäs uhreista. Kuolemista joka neljäs oli jalankulkijaonnettomuuksia. Loukkaantumisista neljännes tapahtui samojen ajosuuntien onnettomuuksissa ja neljännes risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa.

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet raskaan liikenteen onnettomuuksissa 2013-2022 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet raskaan liikenteen onnettomuuksissa 2013-2022:

Kuorma-auton kanssa onnettomuuksiin joutuneista kolme neljästä menehtyi henkilöautossa. Loukkaantumisista yli puolet tapahtui henkilöautossa.

Kuvassa vasemmalla kuolleet onnettomuuksissa, joissa oli mukana kuorma-auto ja kuvassa oikealla loukkaantuneet onnettomuuksissa, joissa oli mukana kuorma-auto.

Linja-auto-onnettomuuksissa kolmannes uhreista menehtyi henkilöautossa ja kolmannes jalankulkijoina. Loukkaantumisista 43 prosenttia tapahtui linja-autossa ja lähes kolmannes henkilöautossa.

Kuvassa vasemmalla kuolleet onnettomuuksissa, joissa oli mukana linja-auto ja kuvassa oikealla loukkaantuneet onnettomuuksissa, joissa oli mukana linja-auto.

Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2020 – 2022. Vuosi 2022 on ennakkotietoja.