Siirry sisältöön
Nuori kuski ratissa, kavereita kurkkii auton ikkunasta sisään.
Koulutukset nuorisotyöntekijöille
Kenelle?
Nuorisotyöntekijöille
Ajankohta
Avoin
Paikka
Alueellinen

Liikenne on osa nuorten arkipäivää. Nuoret liikkuvat itsenäisesti niin kävellen, polkupyörällä ja sähköpotkulaudalla sekä moottoriajoneuvoilla. Usein kaverit ovat menossa mukana. Vertaisryhmään kuuluminen on nuorelle tärkeää. Kaverit vaikuttavat voimakkaasti nuoren käyttäytymiseen liikenteessä – niin hyvässä kuin pahassa.

Nuoret 15-24-vuotiaat ovat yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori.

Nuorten elämänhallinta- ja tunnetaidot sekä turvallisuusmyönteiset asenteet luovat pohjan turvalliselle liikennekäyttäytymiselle. Nuorisotyöntekijöillä on keskeinen rooli näiden taitojen kehittämisen tukemisessa sekä asennekasvatuksessa. Erityisen tärkeää nuorisotyöntekijöiden ja opettajien tarjoama liikennekasvatus on nuorille, jotka eivät saa kotona tukea turvalliseen liikennekäyttäytymiseen. 

Kenelle

Nuorisotyöntekijät ja muuten nuorten vapaa-ajan toiminnassa mukana olevat aikuiset (esim. harrastusryhmien ohjaajat)

Tavoitteet

 • Osaat toteuttaa suunnitelmallista ja perusteltua liikennekasvatusta osana nuorisotyötä.
 • Tiedät, millaiset kehitykselliset haasteet vaikuttavat nuorten turvalliseen toimiseen
  liikenteessä ja millainen liikennekasvatus on vaikuttavaa sekä osaat soveltaa tätä tietoa
  työssäsi.
 • Tiedät, millaista tukea Liikenneturvalta on saatavilla kasvatustyöhön ja lisäksi opit myös
  muilta koulutettavilta hyvistä käytännöistä.

Teemat

Koulutuksissa käsitellään esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Nuorten liikenneturvallisuustilanne ja nuoren kehitysvaiheeseen liittyvät haasteet
 • Nuoren tukeminen turvalliseen pyöräilyyn, mopoiluun ja autoiluun
 • Liikennekasvatuksen toiminnalliset menetelmät & käytännön kokemukset liikennekasvatuksesta nuorisotyössä
 • Nuorisotyöntekijän oma turvallinen toiminta liikenteessä, sääntötuntemus ja hyvänä roolimallina toimiminen.

Räätälöity toteutus

Järjestämme mielellämme alueellisia koulutustilaisuuksia, joiden sisältöä voimme räätälöidä toiveiden mukaan. Ota yhteyttä aluetoimipisteeseemme koulutustarpeista.