Siirry sisältöön
Ajoneuvosta poistuvan väistämisvelvollisuus

Kenellä on väistämisvelvollisuus kun autosta/bussista poistutaan suoraan pyörätielle?

Pyörätiellä ajavan pyöräilijän on väistettävä pysäkin kohdalla linja-autoon nousevia ja sieltä poistuvia matkustajia. Muutoin ajoneuvosta poistujan on varottava pyörätien liikennettä.  

Tämä väistämissääntö löytyy tieliikennelain 24 §. Pykälä koskee pysäkin kohtaa ja linja-autoja (tai raitiovaunuja).

Raitiovaunusta tai linja-autosta poistuvalle taikka siihen nousevalle matkustajalle on annettava esteetön kulku sivuutettaessa ajoneuvolla raitiovaunu tai linja-auto oikealta pysäkin kohdalla.

Ajoneuvosta tai raitiovaunusta poistuvalle tai siihen nousevalle matkustajalle on annettava esteetön kulku sivuutettaessa ajoneuvolla pyörätiellä linja-auto tai raitiovaunu pysäkin kohdalla.”

Muutoin ajoneuvosta poistujan on varottava pyörätien liikennettä.  Tällöin on huomioitava mm. seuraavat tieliikennelain kohdat:

Tieliikennelain 41 § säätää ajoneuvon pysäyttämiseen liittyen: ”… Ajoneuvon ovea ei saa avata eikä ajoneuvoon nousta, siitä poistua taikka sitä kuormata tai sen kuormaa purkaa siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle tai ympäristölle.”

Tieliikennelain 16 § säätää ajoradan (tai pyörätien) ylittämiseen liittyen: ”… Ajoradalle menevän jalankulkijan on noudatettava sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon tai raitiovaunun etäisyys ja nopeus edellyttävät. Hänen on ylitettävä ajorata tarpeettomasti viivyttelemättä. Ajorataan rinnastetaan tätä pykälää sovellettaessa pyörätie ja raitiotie.”

Tieliikennelain yleiset periaatteet koskevat tässäkin tilanteessa kaikkia tienkäyttäjiä – niin pyörätiellä kulkevia kuin autosta/linja-autosta poistuvia.

Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta (tieliikennelaki 3 §). Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi (tieliikennelaki 4 §).